Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (6 af 17)


Femte år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (6 af 17)

Tre former for skabende meditation

 

Der findes tre former for skabende meditation

 

1. Den første form for skabende meditation er en personlig aktivitet. Den udføres som regel ubevidst, dvs. uden viden om meditationens dybere natur, for den handler om koncentreret tænkning og refleksion. Aktiviteten skaber efterhånden integrering og virkninger i personlighedens tre legemer, der til sidst resulterer i refleksion og koncentreret tænkning. Denne form for tænkning har skabt den nuværende civilisations imponerende resultater. Udviklingen kulminerer i den koncentration, der opnås i bevidst meditation, og til sidst skaber denne form for meditation en nyorientering af personligheden og forening med sjælen.

2. Den anden form for skabende meditation, der udføres af aspiranter og disciple, beskrives på denne måde: Der er tale om ren meditation. Dvs. en fokuseret, koncentreret, mental refleksion og holdning. Meditationen er skabende, for den skaber den sjælsinspirerede personlighed, der kaldes "det nye menneske i Kristus". Personligheden begynder derefter at forandre sit daglige liv og samarbejde bevidst med Hierarkiet.[1]

Det åndelige menneske, der er i stand til at gøre dette:

 

"– har gennem meditation lært at skabe kontakt til sjælen, 'tankens søn', der er mennesket selv, og mennesket har efterhånden identificeret sig med sjælen. Mennesket bliver i realiteten sjælen og kan derfor på mentalplanet skabe de levende former, der giver lys, hjælp og sandhed til andre. På denne måde tjener dette menneske".

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 348

 

3. Den tredje form for skabende meditation er esoterisk i sin natur og derfor reelt magisk. Den er baseret på de femten magiske regler, der er beskrevet i Kosmisk Ild,[2] og de er forklaret i detaljer i Hvid Magi.[3] Denne form for meditation kan kun anvendes effektivt og uden fare af fremskredne disciple og indviede. Det anbefales at lade være med at bruge meditationen. Ikke alene fordi den både er vanskelig og farlig, men fordi den er unødvendig for målet med det meditationssystem, der præsenteres her. Den første og anden form for skabende meditation er begge effektive, når de praktiseres rigtigt. Man skal huske, at det ikke er opgaven at skabe nye tankeformer, men at blive sensitiv overfor de love og principper, der allerede er skabt af Hierarkiet. Derefter skal de suppleres med de mediterendes tanker. Endelig er opgaven, at tankeformernes vitalitet skal styrkes ved hjælp af viljen og kærligheden, som skal udstråle tankeformerne. Derfor kommer de til udtryk i og via de mediterende.

Meditationsomridset i femte års første instruktion har denne hensigt, og praktiseres meditationen rigtigt, er den et middel til at opnå kvaliteterne.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 244

[2] Alice A. Bailey: En afhandling om Kosmisk Ild, s. 911-937

[3] Alice A. Bailey: En afhandling om Hvis Magi

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6