Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GRUPPELIV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore

GRUPPELIV (5 af 9)


Den sande gruppe består af sjæle gennemsyret af ønsket om at tjene, spontant inspireret af en kærlighedsimpuls, oplyst af enhedens rene lys.

GRUPPELIV (5 af 9)

Den gyldne middelvej

 

Balance i gruppelivet er et af de vigtigste emner. De rigtige proportioner i anvendelse af energi – for at undgå at oversvømme området – er essentiel. Eksempelvis siges det, at Den Nye Verdenstjenergruppe, som alle grupper, der tjener Livets Kilde, er en del af, dannes af de enkeltindivider, som hverken er fuldstændigt positive eller fuldstændigt negative, og som derfor kan arbejde langs den centrale kraftlinje, hvor personlighedens tre lavere verdener og den højere triades højere verdener mødes og forenes. Den såkaldte ”gyldne middelvej” kan dermed trygt følges.

Fisketidsalderens guru-discipel-relation er ikke længere aktuel. Hierarkiet søger ikke længere disciple, men snarere elever som hurtigt kan uddannes til at blive effektive og pålidelige samarbejdspartnere og hjælpere i forløsningsprocessen. Mestre ønsker at uddanne intelligente verdenstjenere.

Erfaringsalderen

Menneskeheden er ved at forlade ”autoritetsalderen”, og er på vej ind i ”erfaringsalderen”. Medlemmer af det almindelige gruppeliv lærer at respondere som en gruppe på åndelige, mentale og medmenneskelige ideer med mål og engagement, der kommer til udtryk gennem gruppens sjæl, og ikke gennem en enkelt person i gruppen. Gruppens medlemmer lærer – som gruppe – at holde gruppesindet i lyset. Så længe gruppens medlemmer er optaget af deres egne ideer, planer og problemer, vil gruppens sjæl og sind have meget begrænset indflydelse.

 

Gruppeliv-05-Frances-Adams-Moore

 

Den autoritet, som de enkelte gruppemedlemmer – der forsøger at fungere som gruppe – begynder at respondere på, er den samme autoritet som lærerne på de indre planer responderer på: ”Det indre lys”. Dette lys er anderledes, og det appellerer til enhver, og dog er det ”Ét Lys”. Erkendelse af det afslører nye love, ansvarsområder, opgaver og muligheder og forbindelser til andre.

Gruppemedlemmerne responderer også på den autoritet, der ligger i ”Reglerne for den ene vej”. Gruppens medlemmer lærer at gå denne ”smalle, barberbladskarpe vej” − med disciplin, diskretion og uden begær og uden at skade − i samklang med deres gruppefrænder.

De mennesker, der vælger at træde ind i gruppelivet, har valgt at sammensmelte deres egen individuelle holdning til livet, til sandheden og tjenestearbejdet med gruppens holdning. En skønne dag vil denne gruppes holdning blive erstattet af en organiseret holdning for den samlede menneskehed.

Man må erkende, at det er den forenede gruppetænkning, det forenede gruppeønske og den fælles gruppeskæbne, der er grundlag for gruppens udtryksmåde. Når man erfarer enhed i formålet og en indre forbindelse til andre, kontakter man de subjektive kilder til styrke og glæde, som udspringer fra den essentielle enhed.

Gruppens medlemmer kan måle deres vækst som forenet gruppe i forhold til udviklingen af deres erkendelse af gruppens indre liv og potentialer, og i forhold til deres tiltagende evne til at kontakte de indre inspirationskilder, visioner og åbenbaringer – både som enkeltperson og som gruppe.

Artikel-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore
Download-fil: GRUPPELIV - Frances Adams Moore


Artikel-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore
Læsefil med vendbare sider: GRUPPELIV