Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GRUPPELIV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore

GRUPPELIV (4 af 9)


Den sande gruppe består af sjæle gennemsyret af ønsket om at tjene, spontant inspireret af en kærlighedsimpuls, oplyst af enhedens rene lys.

GRUPPELIV (4 af 9)

Meditation er aktivt arbejde

 

Gruppeliv-04-Frances-Adams-Moore

 

Arbejdet skal udføres på tankens plan. Aktive verdenstjenere kan have tendens til at glemme, at meditation er en specifik form for aktivt arbejde og tjenestearbejde. De kan være tilbøjelige til at tro, at der kun er tale om en aktiv indsats, når der er noget håndgribeligt at vise til andre. Sådan er det ikke, siger den tibetanske mester Djwhal Khul. Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, men en aktiv handling.

Efterhånden som gruppen forenes og begynder at kanalisere hjerte- og sjælsenergi, vil resultatet være en storslået transmutationsproces i overensstemmelse med energierne fra gruppen og de individuelle personligheder. Det viser sig herefter i udstråling.

 

Udstråling er transmutation i processen,

der medfører fuldkommengørelse.

 

Transmutation er frigørelse af den indre essens i den forstand, at den søger et nyt center og en ny orientering. Udstråling er resultatet af, at livets indre positive kerne når til et så højt stadie af vibration, at det ryster de negative punkter, der udgør indflydelsessfæren, og tillader, at en mere potent kerne dannes på et højere eller dybere niveau – eller som et nyt energicenter så at sige. Udstrålingen er på denne måde den ydre effekt, der skabes af alle former i alle naturriger, når deres indre aktivitet har nået et sådant stadie af vibratorisk frekvens, at formens afgrænsende vægge ikke længere udgør et fængsel, men tillader at den subjektive essens undslipper.

Det samme gælder gruppelivet. I takt med at strålekvaliteterne og livskvaliteten hos de enheder, der danner gruppen, forædles og blandes, i takt med at gruppens uselviskhed og sammensmeltning vokser, vil gruppelivets ”ring-pass-not” (den subjektive mur, der omgiver gruppen) igen og igen blive rystet, og i tiltagende grad vil den subjektive essens blive frigjort til velsignelse, healing og transformerende kraft.

Artikel-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore
Download-fil: GRUPPELIV - Frances Adams Moore


Artikel-Gruppeliv-Frances-Adams-Moore
Læsefil med vendbare sider: GRUPPELIV