Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DYNAMISK MEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dynamisk-meditation-Kenneth-Sørensen

DYNAMISK MEDITATION (6 af 8)


Ordet dynamisk stammer fra det græske dynamikos, der betyder kraft. Det er netop hvad dynamisk meditation handler om – at påkalde og dirigere sjælskræfter ind i skabende samfundsaktivitet.

DYNAMISK MEDITATION (6 af 8)

2. Meditation øger opmærksomhed,

bevidsthed og kærlighed

 

Dynamisk-meditation-07-Kenneth-Sørensen

 

I dynamisk meditation arbejder man direkte på at forædle og udvide sin opmærksomhed, koncentration og bevidsthed. I praksis medfører det en forøget evne til at være opmærksomt til stede i nuet – at være årvågen i forhold til de indre idéer og impulser, der strømmer ind i bevidstheden. Men det medfører også en øget opmærksomhed på andre menneskers situation.

Hvis dynamisk meditation udføres korrekt, vil den altid give en dybere indsigt i og åbenhed over for andre menneskers behov og livssituation. At vide hvad der rører sig i andre menneskers hjerter, er en særlig sensitivitet, som dynamisk meditation har til formål at fremme. Årsagen er, at formålet med alle højere former for meditation er tjenestearbejde og samfundsengagement. Mennesket udvikler sig kun, når det påtager sig et ansvar for samfundets og andre menneskers udvikling. Enhver meditation, der har til formål at skabe kontakt til den overvågende sjæl, der forsøger at påvirke personligheden med sine primære kvaliteter, som er kærlighed og visdom, skal altid kendes på sine resultater.

Øget opmærksomhed indebærer evnen til at iagttage virkningerne af sin adfærd på andre mennesker og korrigere adfærden, når virkningerne ikke er i overensstemmelse med hensigten. Det betyder, at man er i opmærksom kontakt med de mennesker, man taler med. Det lyder umiddelbart indlysende, men man oplever noget helt andet i praksis. Ærlig opmærksomhed på den kommunikation, man praktiserer, vil ofte afsløre, at man ikke taler med eller indgår i dialog med andre mennesker. I de fleste tilfælde ”holder man foredrag for sig selv”. Man lytter ikke. I stedet for at lytte, tænker man på, hvad man vil sige, når den anden holder op med at tale. Og man lytter først og fremmest til sig selv, mens man taler. Den type kommunikation er et typisk udtryk for en selvcentreret opmærksomhed. Den er udtryk for en begrænset og egoistisk bevidsthed, der har for stor opmærksomhed rettet mod sig selv.

At være opmærksom indebærer også evnen til at iagttage virkningerne i det personlige følelses- og tankeliv, der er et resultat af de verbale udvekslinger, man har med omgivelserne. Man forsøger at opnå en fordomsfri opmærksomhed, som ikke identificerer sig med hverken smerte eller velvære, der vækkes under kommunikationen. Det er en opmærksomhed, som ideelt set er i stand til at ”rumme” både smerte og glæde, og forsøge at forstå årsagerne til reaktionerne, for derefter at handle med indsigt og visdom.

Naturligvis er det som regel ikke muligt, for mennesket har endnu ikke færdigudviklet evnen til ægte og dyb opmærksomhed. Men dynamisk meditation vil som regel være i stand til at stimulere evnen i de fleste menneskers tankesind. Dynamisk meditation kan ændre den sindstilstand, som Paulus beskrev med disse ord: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”.[1]

Umiddelbart lyder det ikke godt. Men bevidstgørelsen om de fejltagelser, man begår, gør det muligt, at man kan vende tilbage og gøre godt, hvis den gode vilje er til stede. Det er det, der menes med tilgivelse.

Kærlighed, bevidsthed og opmærksomhed er nært beslægtede kvaliteter. Men ofte er begrebet kærlighed belastet af begærmæssige og seksuelle associationer, at i den forbindelse giver det ikke mening at bruge ordet i meditationssammenhæng. Kærlighed er forbundet med evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted, og det forudsætter opmærksomhed og fokuseret bevidsthed. At give kærlighed vil sige at give opmærksomhed. Både børn og voksne ønsker brændende at modtage opmærksomhed. Selv det mest selvopofrende menneske håber ofte på, at Gud vil være opmærksom.

 

 

_________________________________

[1] Romerne 7,19

_________________________________

Artikel-Dynamisk-meditation-Kenneth-Sørensen
Download-fil: DYNAMISK MEDITATION - Kenneth Sørensen


Artikel-Dynamisk-meditation-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: DYNAMISK MEDITATION