Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GUDER-GUDINDER-&-GUDEMENNESKER

GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Hvad skete der i Egyptens mysterieskoler? Hvad underviste man i? Hvilken udvikling medførte det? Og hvorfor var mysterielæren hemmelig?

GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER

GUDER, GUDINDER &

GUDEMENNESKER

 

Egyptens Mysterier i Nyt Lys
 Bind II

Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup

 

Bogudgivelser-Guder-Gudinder-&-Gudemennesker

  

GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER

Bind II

448 sider - 450 farveillustrationer - fornemt indbundet

Kr. 449,00

 

Trilogien-Egyptens-mysterier-i-nyt-lys-01 

 

Lidt om indholdet i bind II:

 

Hvad skete der i Egyptens mysterieskoler?

Hvad underviste man i?

Hvilken udvikling medførte det?

Og hvorfor var mysterierne hemmelige?

 

Mysterierne var ganske vist skjulte og hemmelige, men i indvielsesprocesserne lærte man at løfte sløret, som bestod af myter, legender, allegorier og symbolik − for de skjulte den viden, der førte til åndelig oplysning. Bogen afslører mysteriernes skjulte viden uden at gøre krav på, at sandheden om livet afsløres, for sandheden er ikke noget et menneske finder − det er noget, det bliver.

Guder, Gudinder & Gudemennesker gennemgår de gamle egypteres dybe kosmologiske, religiøse, psykologiske og moralske viden, som stammer fra højt indviede, og deres forståelse blev integreret i civilisationen. På denne måde blev mange legender bevaret og vitaliseret, idet de blev gennemsyret med religiøse og filosofiske betydninger.

Gudekredsen danner den egyptiske kabbala med ti guder og gudinder. Gudekredsen repræsenterer ikke alene universelle kræfter, kvaliteter og processer, men også den guddommelige hensigt med skabelsen og menneskeheden. De gamle egyptere mente, at mennesket kan forbinde sig med et højere princip og blive en del af en guddommelig oplevelse. Den samme idé møder man i nutidens åndsvidenskab. Egypterne forsøgte at bringe Himlen ned på Jorden. Gudernes kvaliteter skulle udtrykkes i menneskets liv. Landet blev derfor ledet af et visdomshierarki, der bestod af ypperstepræster og -præstinder. Og landets og templernes ledelse var en nøjagtig kopi af det egyptiske gudehierarki.

Liv og død er hinandens forudsætninger. Begravelsesritualet havde derfor stor betydning, og i bogen beskrives og fortolkes ritualets forskellige faser − herunder mumificeringen. Bogen give ikke alene en beskrivelse af, hvordan egypterne balsamerede de afdøde, men også hvorfor.

Guder, Gudinder & Gudemennesker afslører i det hele taget sublime makrokosmiske og mikrokosmiske sandheder, som ikke alene giver dyb indsigt i de gamle egypteres livsforståelse, men desuden er relevante for åndeligt søgende i nutiden.

 

INDHOLD:

 

Forord

 

01. Introduktion

Utallige forskere og forfattere bekræfter, at åndelig visdom og praktisk livsfilosofi altid har været tilgængelig. De er skjulte og hemmelige, men mennesket skal blot lære at løfte sløret, som består af myter, legender, allegorier, lignelser og symbolik, som skjuler en viden, der kan føre til åndelig oplysning.

02. De tre store skaberguder

I dette kapitel studeres Universets skabende kræfter, og det afsløres, hvorfor egypternes Gud er trefoldig. Desuden forklares egypternes version af ”big bang”, og deres skabelsesberetning gennemgås.

03. Den egyptiske gudekreds

Gudekredsen danner den egyptiske kabbala med ti guder. Guderne repræsenterer ikke alene universelle kræfter, kvaliteter og processer, men også den guddommelige hensigt med skabelsen og menneskeheden.

04. Khepera - den mystiske skarabæ

Den egyptiske skarabæ, som de gamle egyptere gav navnet Khepera, var et bemærkelsesværdigt symbol, der er sprængfyldt med mystik og visdom. På grund af præsteskabets visdom og indsigt kunne dette symbol udvikles ud fra et simpelt insekt med en særpræget adfærd.

05. Gudernes storfamilie

De gamle egyptere var af den opfattelse, at mennesket kunne forbinde sig med et højere princip og blive en del af en guddommelig oplevelse. Den samme idé møder man i åndsvidenskaben eller den esoteriske lære.

06. Visdomshierarkiet - side 189

Ledelsen af det gamle Egypten var inspireret af den hierarkiske opbygning af kosmos. Landet blev ledet af et visdomshierarki, der bestod af ypperstepræster og ypperstepræstinder af forskellige grader. Landets og templernes ledelse var en nøjagtig kopi af det egyptiske gudehierarki. Himlen blev således løftet ned på Jorden.

07. Efterlivets land

Når en farao døde, forlod han livet på Nilens østbred og blev sejlet over til faraonernes sidste hvilested på Vestbredden i Kongernes dal. Begravelsesritualerne havde stor betydning, og Dødebogen gør det muligt at beskrive og fortolke ritu-alets forskellige faser.

08. Mumificeringens gåder

Egypterne opfandt en behandlingsmåde af de afdøde, så deres legemer kunne bevares fra at gå i opløsning. Først gennemgås mumificeringens teknik, men desuden gør åndsvidenskabens forskning det muligt ikke blot at give en beskrivelse af, hvordan egypterne balsamerede de afdøde, men også hvorfor.

09. Religiøs revolution

Farao Akhenaton satte solguden Aton højere end andre guder. Hvad var formålet med Akhenatons religiøse revolution? Åndsvidenskabens svar bygger på sym-bolforståelse, men desuden gives der en clairvoyant forskers beskrivelse af de utrolige begivenheder dengang.

10. Symbolernes tavse sprog

Reliefferne skjuler sublime makrokosmiske og mikrokosmiske sandheder. I sam-menhæng og i detaljer afsløres de kosmologiske og udviklingsmæssige processer og kræfter, som ikke alene giver dyb indsigt i de gamle egypteres livsforståelse, men desuden er relevante for nutiden.

11. Afslutning

 

12. Indeks

   

Lemuel-Books-Logolinje

www.lemuelbooks.dk

 

Kontaktoplysninger:

Logo-Lemuel-Books-Esoterisk-litteratur-og-frimurer-litteratur

Lemuel Books ApS

Mejlgade 28, gården
DK - 8000 Aarhus C

Telefon: +45 - 21 83 14 47

e-Mail: admin@lemuelbooks.com
Website: www.lemuelbooks.dk

Artikel-Bogudgivelser-Guder-Gudinder-&-Gudemennesker
GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER - Thora Mollerup & Erik Ansvang


Kan købes hos Lemuel Books