Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone (5 af 8)


Den lære, som bogen formidler, fik Alcyone af sin mester i den periode, hvor han blev forberedt til indvielse. Det meste af bogen er en gengivelse af mesterens ord.

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone (5 af 8)

Indre og ydre

 

Du skal lære at skelne mellem det sande og det usande, og du skal lære at være sand fuldt og helt i tanke, ord og handling. Hvad angår tanker, kan det være vanskeligt at overvinde de negative sider, for der findes mange ukloge tanker i verden, megen tåbelig overtro, og intet menneske, der er slave af overtro, kan gøre fremskridt. Derfor skal du ikke tænke tilfældige tanker, fordi andre mennesker anser dem for rigtige, eller fordi de har været nedskrevet i et religiøst skrift i århundreder, og heller ikke fordi de findes i en af de bøger, der anses som hellig. Du skal selv tænke problemerne igennem og selv danne dig en mening om, hvorvidt de svarer til din indsigt. Husk, at når tusinde mennesker er enige om løsninger af et problem, selvom de intet kender til selve problemet, så er deres mening uden betydning. Det menneske, der ønsker at gå vejen, skal lære at tænke selv. Overtro er et af verdens største onder og er et af de mest hæmmende begreber, som du helt bestemt må frigøre dig fra.

Dine tanker om andre skal være sande. Du må ikke lade dem indeholde noget, som du ikke med sikkerhed ved er rigtigt. Du må ikke forestille dig, at andre altid beskæftiger sig med dig i deres tanker. Dersom et menneske foretager sig noget, som du mener, vil skade dig, eller siger noget, som du mener sigter mod dig, så tænk ikke: “Det var deres hensigt at fornærme mig”. Det mest sandsynlige er, at de faktisk ikke tænkte på dig. Alle mennesker har deres egne vanskeligheder, og deres tanker drejer sig hovedsageligt om deres egne problemer. Når et menneske taler vredt til dig, så tænk ikke: ”Dette menneske hader mig − det har til hensigt at fornærme mig”. Muligvis har en eller anden person − eller en eller anden situation − gjort dette menneske vred, og da det er dig, det møder, så lader det sin vrede gå ud over dig. Det handler tåbeligt, for al vrede er tåbelig og bør ikke give dig anledning til at tænke fejlagtigt om andre.

Når du nu er blevet en af mesterens elever, kan du altid prøve, om dine tanker er rigtige ved at sammenligne dem med hans tanker. For eleven er ét med sin mester og behøver derfor kun at forene sine tanker med mesterens tanker for at blive i stand til at erkende, om de stemmer overens. Når det ikke er tilfældet skal eleven ændre dem øjeblikkeligt, for mesterens tanker er altid fuldkomne, fordi han forstår og véd alt. De, som han endnu ikke har optaget som elever, kan ikke praktisere dette, men det kan være en hjælp for dem at standse op og tænke: “Hvad mon mesteren tænker om dette? Hvad ville mesteren sige eller gøre under disse omstændigheder?” Du må nemlig aldrig sige, tænke eller gøre noget, som du ikke kan forestille dig, at mesteren selv ville sige, tænke eller gøre.

Du skal også tale sandt, vælge dine ord med omhu og aldrig overdrive. Du må aldrig opdigte et andet menneskes motiver, for det er kun dets mester, der kender dets tanker, og det er muligt, at det har grunde til sin handlemåde, som du ikke véd noget om.

Når du hører, at der bliver fortalt noget nedsættende om en person, så gentag det aldrig. Måske er det ikke sandt − og selvom det skulle være sandt, er det kærligere at lade være med at nævne det for andre. Tænk dig godt om, før du taler, så du ikke begår fejl.

Vær sand i handling. Gør aldrig forsøg på at være andet end det, du er, for den mindste overdrivelse, vil dæmpe sandhedens klare lys, der bør skinne gennem dig, lige som Solens lys skinner gennem klart glas.

Du skal skelne mellem det selviske og det uselviske. For selviskhed kommer til udtryk på mange måder, og når du mener, at nu har du udryddet en af dem, så dukker den straks op i en ny skikkelse, stærkere end nogen sinde før. Men lidt efter lidt vil du blive så opfyldt af tanker om at hjælpe andre, så der ikke bliver tid til at tænke på dig selv.

Der findes endnu en metode til anvendelse af skelneevnen som du må lære. Du skal lære at skelne mellem den indre Gud og den ydre form i alt og alle, uanset hvor frastødende den eller det kan være, når du kun ser på det ydre. Du kan hjælpe dine medmennesker med det, som du har tilfælles med dem − den guddommelige lov. Du skal lære at vække deres indre guddommelige liv og lære dem at påkalde det − dermed kan du frelse dine medmennesker fra at begå uret.

Artikel-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab
Download-fil: VED MESTERENS FØDDER - Alcyone


Artikel-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: VED MESTERENS FØDDER