Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone (3 af 8)


Den lære, som bogen formidler, fik Alcyone af sin mester i den periode, hvor han blev forberedt til indvielse. Det meste af bogen er en gengivelse af mesterens ord.

VED MESTERENS FØDDER - Alcyone (3 af 8)

Første kapitel

Skelneevne

 

Den første af betingelserne er “skelneevne”. Dette begreb skal forstås som evnen til at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige, der fører menneskene frem til at blive i stand til at gå vejen. Denne forståelse er rigtig, men der er også meget andet, man må forstå på hvert eneste stadie lige fra de første skridt på vejen, til man når vejens slutning. Du søger vejen, fordi du har lært, at det kun er på denne vej, du kan finde det, der er værd at eje. Mennesker, der ikke forstår dette, stræber efter rigdom og magt, selv om disse begreber kun eksisterer i ét liv, og derfor er de uvirkelige. Der findes noget, der er større − noget der er virkeligt og varigt. Har du blot oplevet det én gang, begærer du aldrig mere noget andet.

Der findes kun to slags mennesker − de, der forstår, og de, der ikke forstår. Det er en bestemt form for forståelse, det først og fremmest kommer an på. Uanset hvilken religion et menneske er knyttet til, og hvilken race det tilhører, så er det denne specielle forståelse, der er det væsentlige. Det vil sige, at man må forstå den del af Guds plan, der har relation til menneskeheden. For Gud har en plan − og denne plan har “udvikling” som grundlag. Når et menneske én gang virkelig opfattet denne plan, så kan det ikke lade være med at arbejde for den og blive ét med den, fordi den er så omfattende og storslået. Derfor, når mennesket forstår planen, så står det på Guds side og stræber efter at fremme det gode og afvise det dårlige og efter at styrke udviklingen. Det tænker ikke længere på selviske mål.

Når mennesket står på Guds side, så fremmer det sin gode vilje, uanset om det er knyttet til hinduismen, buddhismen, kristendommen eller islam, og uanset om det er inder, englænder, kineser eller russer. De mennesker, der står på Guds side, er klar over, hvad de skal udrette, og de påtager sig opgaver, som de, der endnu ikke forstår Guds plan, undlader at udføre. De mennesker, der endnu ikke har erhvervet den nødvendige viden om udviklingsprocessen, handler ofte uklogt og går deres egne veje, som de mener, er de rigtige. De er ikke klar over, at menneskeheden er en enhed, og at det kun er det, som er godt for alle, der i længden vil være det virkeligt gode for denne enhed. De stræber faktisk efter det uvirkelige i stedet for efter det virkelige, og så længe de ikke har udviklet skelneevnen og ikke kan skelne mellem disse to begreber, kan de ikke stå på Guds side. Derfor er udvikling af skelneevnen det første skridt på vejen.

Der findes mange forskellige aspekter i det virkelige og det uvirkelige, derfor skal du også være opmærksom og skelne mellem det rette og det urette, det væsentlige og uvæsentlige, det nyttige og unyttige, det sande og det usande, det selviske og det uselviske.

Det er ikke vanskeligt at vælge mellem det rette og det urette, for de mennesker, der ønsker at følge mesteren, har allerede valgt det rette − koste hvad det vil. Selve mennesket består af to aspekter − det indre menneske og dets ydre legemer − og det indre menneskes vilje falder ikke altid sammen med dets ydre legemers ønsker. Når dit legeme giver udtryk for et ønske, skal du standse op og tænke over, om det nu også er dit indre ønske, for du er i denne relation Gud, og dit legeme skal kun gøre det, som den indre Gud vil. Du skal gå dybt ind i dit indre for at finde din indre Gud, og du skal lytte til din indre Guds beslutning − som er din egen beslutning. Du må ikke forveksle dit eget guddommelige indre med dine legemer − hverken det fysiske, det astrale eller det mentale. Ethvert af dem vil kræve at være dit åndelige jeg med den hensigt at få opfyldt nogle krav. Du skal lære disse legemer at kende, samt at opfatte dig selv som deres herre.

Når det er tvingende nødvendigt at udføre en fysisk opgave, så kan den situation opstå, at det fysiske legeme hellere vil hvile sig, spadsere en tur, spise eller drikke. Er det tilfældet, når det gælder et menneske, der ikke forstår denne reaktion, så siger det til sig selv: “Jeg er nødt til at udføre denne opgave − jeg kan ikke være bekendt at lade være”. Men gælder det et menneske, der forstår ovennævnte reaktion, så siger det: “Dette noget, der reagerer, er ikke mig, så det må vente lidt endnu”. Ofte når der er anledning til at hjælpe nogle mennesker, så tænker legemet: “Det vil koste mig alt for meget besvær − lad hellere en anden udføre det”. Men mennesket svarer sit legeme: “Du skal ikke få lov til at forhindre mig i at gøre en god gerning”.

Artikel-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab
Download-fil: VED MESTERENS FØDDER - Alcyone


Artikel-VED-MESTERENS-FØDDER-Alcyone-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: VED MESTERENS FØDDER