Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SYGDOM - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Sygdom-esoterisk-belyst-Davidson

SYGDOM - ESOTERISK BELYST (7 af 8)


Sygdom belyses ud fra åndsvidenskabelig viden og esoteriske forskningsmetoder for at finde nogle metafysiske årsager til sygdom.

SYGDOM - ESOTERISK BELYST (7 af 8)

Lynhurtig diagnosticering

 

Et andet tilfælde er også værd at nævne. Ved en bestemt lejlighed skulle nogle af midlerne prøves på mit eget æte­rlegeme. Da han så på min hånd for at vurdere min "æteriske rytme" udbrød han straks: "Sikke langsomme og træge dine æteriske strømme er". For et menneske, der ved, hvor langsommeligt og besværligt det er at fastslå en patients stofskifte, var denne øjeblikkelige erkendelse en helt usædvanlig bedrift − navnlig fordi jeg på forskellige måder vidste, at jeg faktisk har et temmelig langsomt stofskifte.

 

Sygdom-esoterisk-belyst-09-Davidson

 

Lynhurtig associationsteknik

Når Geoffrey Hodson forsøgte at bestemme karakteren af en patients "overtrædelse", var hans lynhurtige opfattelse af patien­tens inderste natur i sandhed bemærkelsesværdig. I de fleste til­fælde, hvor jeg havde en dyb indsigt i patienternes tilstand – (Geoffrey Hodson kendte absolut intet til dem, før de sad over for ham) – var hans evne til at registrere og forstå nogle af deres mest subtile kendetegn nok til at gøre enhver psykoanalytiker misundelig. Med den almindelige psykologiske "associationsteknik" kommer disse træk først frem efter en meget langvarig og besværlig proces – hvis de overhovedet kommer frem. Her gjorde tilstedeværelsen af den højere bevidsthed dem tilgængelige på få øjeblikke.

Mange andre "ubevidste" beviser på eksistensen af den indre synsevne blev givet, efterhånden som arbejdet skred frem. I ét til­fælde bemærkede han det usædvanlige fænomen, at sygdomsprocessen kun­ne iagttages i mentallegemet. I virkeligheden havde den pågældende patient langt mindre mental end fysisk modstandskraft. I et andet tilfælde opdagede han en gådefuld ensidighed i forstyrrelsen på de indre planer og dens særlige afspejling i den modsatte side på hvert af de efter­følgende planer uden at vide, at patientens fysiske symptomer var ud­præget ensidede. Uden ydre kendetegn af nogen art beskrev han den meget usædvanlige form for drømmeliv en anden patient konstant havde.

Helbredende deva i aktion

Ved afslutningen af en bestemt sag beskrev Geoffrey Hodson, hvordan han var ved at blive ledt på vildspor af nogle usædvanlige far­ver på de indre planer. Disse farver viste sig ved nærmere eftersyn at stamme fra en helbredende devas aktivitet i det pågældende øje­blik. Geoffrey Hodson tilføjede: "Patienten må være under en eller anden åndelig helbredelsestjenestes beskyttelse ". Mine personlige undersø­gelser viste, at patienten blev hjulpet af et esoterisk helbredelsesfor­bund. I forbindelse med tydningen af et "tidligere liv" − som Geoffrey Hodson ikke vidste noget om − fortalte han helt korrekt og uafhængigt dette.

Artikel-Sygdom-esoterisk-belyst-Davidson
Download-fil: SYGDOM - ESOTERISK BELYST - W.M. Davidson


Artikel-Sygdom-esoterisk-belyst-Davidson
Læsefil med vendbare sider: SYGDOM - ESOTERISK BELYST