Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EKSISTERER TIDEN?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

EKSISTERER TIDEN? (10 af 12)


Tid er en afgørende faktor til styring af menneskets affærer. Men den er også en af de mest uhåndgribelige. Tiden er en illusion, for vi skaber konstant tiden med vores tænkning.

EKSISTERER TIDEN? (10 af 12)

Tid i fremtidens samfund

 

Hvad sker der så med tiden? Når mennesket selv har lært at eje tiden sammen med andre, hvad skal man så tildele tid? Hvis det nye samfund er på vej, så bør man kunne se tendenser til nye prioriteringer, nu, hvor man ejer tiden sammen med andre. Og det er faktisk tilfældet!

Teknologien har overtaget arbejdet for menneskenes muskler, og er på vej til at overtage menneskenes hjernearbejde. Hvad er der så tilbage? Frem­tidsforskernes svar er overraskende, for det ligger tæt på åndsvidenska­bens bud. Det eneste område, der er tilbage, siger forskerne, er hjertet – kærligheden. Det er en selvfølge, at man kan styre sin egen tid i samar­bejde med andre, men kan man også prioritere sin tid til de rette områder?

 

Eksisterer-tiden-17-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

 

Buddhisk bevidsthed

Åndsvidenskaben er principielt enig, for den oplyser, at mennesket vil begynde at udvikle buddhisk bevidsthed eller intuitionen, og den rene intuitive indsigt kommer til udtryk som visdom og kærlighed.

I den fremtidige periode vil mennesket udvikle den abstrakte tænkning, som fører til intuition. Intuitionen vil blive bevidsthedens almindelige udtryksmåde. I mange år fremover vil det være et fåtal, der er så langt, at de er i stand til at udvikle og udtrykke intuitionen – eller den buddhiske bevidsthed. Buddhisk bevidsthed befinder sig på niveauet over sjælsbe­vidsthed. Buddhi er ren intuitiv indsigt på sit eget plan, som i mentallege­met fører til visdom, og i astrallegemet bliver til kærlighed. Det er alminde­ligt at sætte lighedstegn mellem buddhi og kærlighed, men det er i virkeligheden forkert. Kærlighed er ikke en årsag (buddhi) – men en virk­ning (i astrallegemet).

Denne udvikling kan man allerede spore i et bredere perspektiv, for inden for de seneste år har træningen til den nye tid vist sig stadig stærkere og stærkere. I dag skal en leder have forskellige følelsesmæssige intelligenser – og vel og mærke prioritere dem højt ved at tildele dem tid i sit arbejde med medarbejdere og kunder. Det er ikke nok at have den højeste intelli­genskvotient eller gode eksamenspapirer, hvis den følelsesmæssige intelli­gens mangler. Det skal ikke forstås sådan, at lederne er ved at udvikle buddhisk bevidsthed, men fokuseringen på hjertet, følelserne og samhø­righeden med andre er en fortræning.

Teambuilding

Åndsvidenskaben fortæller også, at menneskeheden i årmillioner har udviklet selvbevidsthed gennem egoisme og oplevelse af adskillelse. Næste fase i menneskets udvikling er gruppebevidsthed. Denne tendens afspejles også i det almindelige samfund i dag. I mange virksomheder afsættes tid til teambuilding.

Teambuilding foregår ved, at en gruppe af medarbejdere løser en opgave sammen – en opgave som umiddelbart ikke har nogen relevans i fir­ma­sam­menhænge. Man bygger eksempelvis en bro af granrafter over et vand­løb. Man går på glødende kul. Man hænger i et tov ned ad gamle fabriks­bygninger. Begrundelsen for disse aktiviteter er, at man skal lære at bruge sine følelser i arbejdstiden sammen med kolleger. Man skal udvikle grup­pe­følelse.

 

Eksisterer-tiden-18-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set

Artikel-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set
Download-fil: EKSISTERER TIDEN - Erik Ansvang


Artikel-Eksisterer-tiden-Er-tiden-en-illusion-esoterisk-set
Læsefil med vendbare sider: EKSISTERER TIDEN