Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE (7 af 16)


Menneskehedens historie er en beretning om relationerne mellem børn og forældre. Den beskriver den lange vej fra barnemord til kærlig ansvarlighed.

DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE (7 af 16)

Børn og familien

 

Hvad er der sket i familien som en enhed i samfundet siden Polybius’ tid? Antallet af illegitime fødsler har været stigende i historiens løb. Det er ikke længere et tema i hovedparten af den vestlige verden, men den kendsgerning, at ét ud af tre børn for tiden undfanges uden for en formaliseret familiesituation, indeholder et budskab − selvom det er et forvirret budskab − om holdningen til ægteskab og familie. Mange mænd forlader stadig deres børn, og flere og flere kvinder vælger at leve alene under børnenes opvækst. Kan man derfor konkludere, at Hierarkiets plan er slået fejl? Nej – det er fakta, som sætter det positive resultat af deres plan i relief vedrørende den endelige etablering af familien som centrum for den sociale struktur.

Rapporter om forholdet mellem forældre og børn i fortiden viser barnets fremskridt gennem streng disciplin, straf og misbrug – navnlig seksuelt og ofte via hårdt arbejde − i de tidligste tider. Barsk straf var et styringsmiddel, som et menneske i overordnet stilling kunne anvende over for et menneske i en underordnet stilling – og det var virkeligheden for både børn og besejrede fjender, slaver og kvinder i fortiden. Relationer i familien var kendetegnet ved – og forpestet af – den samme undertrykkelse af de svage, der kom til udtryk i myndighedernes metoder.

 

Den-Nye-Tidsalders-forældre-12-Susan-Shore

 

Familiens betydning anerkendes

Ikke desto mindre er det indlysende, at Hierarkiets plan har virket siden det 14. århundrede i Europa som det seneste eksempel: Familien er blevet kernen i samfundsstrukturen og har på alle områder en central position. I dette århundrede er det derfor naturligt, at enhver erklæring herom lyder banal, selv hvis opløsning af familier anses for at være en stor trussel mod selve samfundet.

Ved begyndelsen til den nutidige verden var grundlaget for familien politisk og økonomisk og ikke et spørgsmål om at realisere sig selv. Ægteskaber blev arrangeret for at sikre dynastiet eller for at dele arbejdet og udbyttet. Det er en familietype, der stadig er almindelig i Asien, med et familieskab, hvor ...

 

”− det primære bånd ikke var mellem mand og kone og forældre og børn, sådan som det blev senere, men til større grupper … som slægtskab i form af forfædre, nulevende slægtninge eller fremtidige generationer. De følelsesmæssige bånd mellem mand og kone var ikke stærkere end til naboer, slægtninge eller ›venner‹.”[1]

 

Denne familiestil forandrede sig gradvis.

 

”Familielivet og privatlivet voksede, og samtidig svækkedes båndene til den omgivende verden, og familieenheden blev i stigende grad en beskyttelse mod den. Ideer om individets værdier begyndte at vise sig. Det enkelte medlem af familien blev vigtigt og havde sine egne rettigheder, og det var ikke bare et medlem af slægten. Individuel selvudvikling og personlig lykke blev vigtigt.”[2]

 

 

Det er først ved denne omvæltning og den efterfølgende voldsomme stigning i forventningerne til livet samt forældrenes tillid til både deres egen og børnenes overlevelse, at nutidens familieopfattelse opstår.

Personlig ansvarlighed kan ikke overdrages til nogen – heller ikke til ens eget barn – før individet får betydning. Indtil da er den voksende ansvarsfølelse over for børn mest af alt en diffus klan-holdning, der ligger tættere på stammefolks holdning i dag, hvor børnene tilhører hele stammen, og det medfører tilsvarende mindre ansvar for barnets forældre.

 

 

_________________________________

[1] Anne Dally: Inventing Motherhood; The Consequences of an Ideal, p. 52-54

[2] Anne Dally: Inventing Motherhood; The Consequences of an Ideal, p. 52-54

_________________________________

Artikel-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore
Download-fil: DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE - Susan Shore


Artikel-Den-Nye-Tidsalders-forældre-Susan-Shore
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE TIDSALDERS FORÆLDRE