Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HOROSKOPETS PROGRESSION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet

HOROSKOPETS PROGRESSION (3 af 5)


Fødselshoroskopet viser hovedtendenserne i karakter og livsudfoldelse, og de vil kun sjældent blive ændret i livets løb. Men ændringer kan finde sted.

HOROSKOPETS PROGRESSION (3 af 5)

Udviklingsniveau

 

Endnu et forhold må tages i betragtning, og det er spørgsmålet, om der er tale om et udviklet menneske, et gennemsnitsmenneske, eller et mindre udviklet menneske. Jo højere udviklet menneske det drejer sig om, jo større fejl vil der forekomme i det progressive horoskop, hvis man ikke forstår at vurdere situationen rigtigt, og det er bestemt ikke nogen let sag at se i radix, om det er en gammel sjæl eller en ung sjæl, man præsenteres for. Et "fint" kort − hvilket vil sige et radix, der viser harmoniske positio­ner med harmoniske aspekter − vil man ofte tage som udtryk for en "gam­mel" sjæl, eller et højt udviklet menneske − men nogle gange viser de mange trigoner blot et vist "held" eller en "hvileinkarnation", og en korrekt bedømmelse kræver mere end dette.

Man kan forsøge at nærme sig de mulige udløsningstidspunkter ved en særlig beregning. Man undersøger hver enkelt planets daglige bevægelse på beregningsdatoen og omsætter dens gradvise fremadskriden − eller retrograde bevægelse − i tid, og når på denne måde frem til tidspunktet, hvor en udløsning muligvis kan finde sted. Men om denne udløsning faktisk sker, er et stort spørgsmål. Menneskeheden kender endnu ikke alle de kosmiske indflydelseskilder, og ved heller ikke præcist, hvordan det enkelte menneske vil reagere, og man regner da også med en fejlmargin i disse prognoser på hele 25%.

I nyere tid har Troinski − en tysk fagastrolog − fundet frem til en supple­rende metode, hvor man lægger Månens omløb til grund. Man udregner hvor mange måneomløb, der har fundet sted mellem fødselstidspunktet og den ønskede dato og bruger samme forhold som ved første metode, men i dette tilfælde med én dag lig med én måned. Og så får man et billede, der påstås at være langt mere præcist end den sekundære metode. Men også dette tertiærhoroskop må sammenholdes med radix.

Problemet med de progressive horoskoper er umådeligt kompliceret, og foruden de allerede nævnte forhold er det værd at nævne endnu ét, der i visse tilfælde kan spille ind. Det drejer sig om den alder, man søger at ridse et kosmisk billede op for, fordi der er forskel i bedømmelsen mellem et kort for et ungt menneske, et midaldrende menneske og et gammelt menneske. Man kalder disse aldre for menneskets tre cyklusser, og de kan tilknyttes måneomløbene i en menneskealder. Månen er tilknyttet alle psykiske forandringer, og den foretager i et fuldt menneskeliv tre fuldstæn­dige omløb − hele horoskopet rundt.

 

Horoskopets-progression-06-Astrologi-Horoskopet

 

Lunare cyklusser

Den første af disse lunare cyklusser − omkring 28 år − korresponderer særligt med det fysiske legeme. Menneskets opmærksomhed er jo også i de første år hovedsageligt rettet mod det fysiske legeme, og mod den materielle verden. Dette omfatter spørgsmålene om lidenskab eller ren­hed, om bånd eller frihed − kort sagt om ubehag eller behag.

Den anden cyklus − op til det 56. år − korresponderer særligt med Månens psykiske indvirkning. Den psykiske natur ekspanderer − følelserne forfines og kontrolleres. Sjælen vokser i lyset, undtagen i de relativt få tilfælde, hvor mennesket vælger reversen.

Den tredje cyklus − altså frem til en alder af 84 og resten af livet, er derimod domineret af Solen. Månens rolle er delvis udspillet. Intuitionen vokser, kundskab opnås, og den åndelige side af livet får stadig større betydning. Det filosofiske sind udvikles. Det er i overensstemmelse med de tolv 7-års perioder eller cyklusser, nemlig fire for legeme og handling, fire for sjæl og følelse og fire for ånd og erkendelse.

Skal man udarbejde et progressivt horoskop og give en seriøs tydning, skal man tage hensyn til disse forhold. Og så skal man huske tilknytningen til de tolv zodiakale tegns grupperinger med hensyn til, hvilke tegn, der særligt influerer på legeme og handling, hvilke der er rettet mod sjæl og følelse, og hvilke mod ånd og erkendelse.

Legeme og handling er til en vis grad særligt knyttet til de kardinale tegn, mens sjæl og følelse er knyttet til de faste tegn. Ånd og erkendelse har relation til de bevægelige tegn. Det drejer sig om at kunne vurdere planetbesætningerne i disse grupper under hensyntagen til, hvilken alder det pågældende menneske har opnået for det respektive progressive horoskop. Den vurdering, man anlægger for tegnene for legeme og hand­ling i det tyvende år, kan ikke være den samme i et tilfælde, hvor det gælder det 60. år. Det bør være indlysende. Der findes statistikker, der viser, at dette forhold er en realitet, og det skal der naturligvis tages hensyn til.

Artikel-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet
Download-fil: HOROSKOPETS PROGRESSION - Helge Kruse


Artikel-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet
Læsefil med vendbare sider: HOROSKOPETS PROGRESSION