Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HOROSKOPETS PROGRESSION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet

HOROSKOPETS PROGRESSION (2 af 5)


Fødselshoroskopet viser hovedtendenserne i karakter og livsudfoldelse, og de vil kun sjældent blive ændret i livets løb. Men ændringer kan finde sted.

HOROSKOPETS PROGRESSION (2 af 5)

Karakter og skæbne

 

Horoskopets-progression-03-Astrologi-Horoskopet

 

Når det må betragtes som en realitet, at karakter er lig med skæbne, kan man også forstå, at det progressive horoskop − og for den sags skyld altså også tendenserne i grundhoroskopet − nogle gange bliver fortolket forkert, nemlig når mennesket er i stand til at sætte sin vilje ind på en sådan måde, at visse særlige træk forandrer sig. Men af de to horoskoper − grundho­roskopet og det progressive horoskop − er der langt flere fejlfortolkninger i det sidste end i det første.

Det er en fast regel, at hvis der findes en særlig markant stilling i radix, så kan senere rettede aspekter − "direktionerne", som de kaldes − ikke i væsentlig grad ændre dette. Ændringer er kun krusninger på overfladen − noget mere eller mindre forbipasserende − muligvis de første varsler om senere virkelig indgribende ændringer. Men det er ikke ændringer, der i det aktuelle liv vil gå virkelig dybt − kun nuancer − men trods alt ændringer. Derfor kan der aldrig blive tale om fatalisme i astrologi. Der sker en udvikling, og selvom den er ganske langsom i de fleste tilfælde, eller − som det tit vil være tilfældet − først viser sig i en sen alder, så er der dog tale om ændringer.

Men i visse horoskoper kan der − i radix − være vist tendens til, at der i livets løb vil ske begivenheder af muligvis chokerende art − og er der disse tegn i radix, skal man uden tvivl lægge stor vægt på særlige træk i de progressive horoskoper, hvis disse træk på en eller anden måde ser ud til at have tilknytning til det specielle aspekt i radix, der viser hen til de ekstraordinære forhold.

 

Horoskopets-progression-04-Astrologi-Horoskopet

 

Beregning af det progressive horoskop

Der findes forskellige metoder til beregning af de progressive horoskoper. Det mest anvendte er et horoskop, der beregnes ud fra princippet, at én dag er lig med ét år. Det vil sige, at er man født for eksempel den 1. april 1965, og vil vide lidt om, hvordan det 30. år ser ud, så tæller man 30 dage frem fra 1. april 1965 og beregner et horoskop på denne dag − i øvrigt på samme måde, som man beregner radix. Altså med intervaller etc. Dette kort, der altså bærer datoen 30. april 1965, svarer til tiden fra 1. april 1995 til 31. marts 1996.

Men dette kort må imidlertid ikke betragtes for sig. Det skal opstilles sammen med radix. Gode aspekter i radix forbedres noget af tilsvarende gode aspekter i det progressive kort, men forværres ikke bemærkelsesvær­dige af dårlige aspekter i det progressive kort. Omvendt gælder det, at dårlige aspekter i radix forværres en del af tilsvarende dårlige aspekter i det progressive kort, medens de ikke forbedres meget af gode aspekter i dette kort.

Men udregner man et progressivt horoskop efter denne metode, har man egentlig kun fået en retningsviser med hensyn til, om det er blevet lidt værre, eller lidt bedre, end de tendenser, der er vist i radix.

Man har nu fået et kort, der spænder over ét år, men man har intet fået med hensyn til bestemte udløsningstidspunkter. Det, der er vist som værre i det progressive kort, fortæller intet om, hvornår i årets løb denne forværring vil indtræde − og dertil kommer desuden, at visse aspekter − for eksempel Solens − kan være i virksomhed i over 3 år. Nemlig i ét år, hvor situationen vokser, ét år hvor den kulminerer, og endelig ét år hvor den aftager. Ret beset er der ikke vundet ret meget med denne metode.

 

Horoskopets-progression-05-Astrologi-Horoskopet

Artikel-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet
Download-fil: HOROSKOPETS PROGRESSION - Helge Kruse


Artikel-Horoskopets-progression-Astrologi-Horoskopet
Læsefil med vendbare sider: HOROSKOPETS PROGRESSION