Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndsvidenskab-&-Udvikling

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (1 af 12)


Har åndsvidenskaben ret, når den påstår, at udviklingen følger en plan? Og har man ret til at kræve et naturvidenskabeligt bevis? Og hvordan kan det bevises?

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING (1 af 12)

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING

 

Af professor Marcault

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

  

Åndsvidenskab-&-Udvikling

Du kan frit downloade artiklen "ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING" af professor Marcault. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING

 

Åndsvidenskab-&-Udvikling-01

 

Universet har et formål. Der er en hensigt med skabelsen. I sin dybere betydning er åndsvidenskab derfor viden om den guddommelige plan med Jorden. Planen er kendt på bevidsthedens højere niveauer, og derfor er den mere eller mindre kendt af Hierarkiets mestre. Det er menneskehedens ældre brødre, og de samarbejder med planen i det omfang, der er deres ansvar i evolutionen, og deres arbejde er udtryk for deres hjælp. Det siges klart i et af mesterbrevene til A.P. Sinnett,[1] for her kan man læse, at mestrene har personlig erfaring og kendskab til verden inden for solsystemets grænser, for de undervises af de store planetbevidstheder, som står over dem med hensyn til viden og indsigt om den kosmiske virkelighed. Det er reelt den åndsvidenskab, der altid er blevet givet til menneskeheden af mestrene, som styrer menneskesjælenes udvikling. Mestrenes budskaber indeholder mønstret for, hvad den aktuelle rodrace skal opleve og erkende, og i hvor høj grad den kan inspireres, og de sørger for, at fortiden skaber forståelse for den nye nutid. En mester inkarneres, og hans specielle budskab er skjult af symbolik, og på den måde beskyttes det fremtidige. Det er nemt at give historiske beviser, som bekræfter sandheden af påstanden. Det primære formål med H.P. Blavatskys The Secret Doctrine (Den Hemmelige Lære) var bl.a. at pege på den kendsgerning.

Liv eller form?

Nutidens åndsvidenskab er udtryk for et mentalt billede af bevidsthedens syn på verden i 5. rodrace. Åndsvidenskab vil være udtryk for den bevidsthed, som fuldkomne mennesker i 6. rodrace alle vil få, når de har udviklet 5. rodraces karakteristiske bevidsthed. Med andre ord vil 6. rodrace få buddhisk bevidsthed. Det er den samme bevidsthed, som de indviede og mestrene − som skal grundlægge 6. rodrace − allerede har. De repræsenterer det fuldkomne idealbillede for det, som menneskeheden engang skal blive. Universets liv på mestrenes bevidsthedsplan udgør en enhed. Mestrene ser livet som ét. De ser enhed på de forskellige udviklingstrin og enhed i de forskellige tidscyklusser, som bevæger sig fra trin til trin og fra cyklus til cyklus. Men fortiden bevares, og det fremtidige er forudbestemt. Det fortidige og det fremtidige mødes i det nutidige.

 

 

_________________________________

[1] Mahatma Letters to A.P. Sinnett er en bog, der blev udgivet i 1923 af A. Trevor Barker. (ISBN 1-55700-086-7). Iflg. den teosofiske lære, blev bogen skrevet mellem 1880 og 1884 af mesteren Koot Hoomi og mesteren Morya til A.P. Sinnett.

_________________________________

Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Download-fil: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING - Marcault


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Læsefil med vendbare sider: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING