Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIG BEVIDSTHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndelig-bevidsthed

ÅNDELIG BEVIDSTHED (3 af 8)


Når man ser mennesket i sin helhed, ser man det som ånd på alle eksistensplaner − ikke kun som ånd, der er begrænset af lavere tilstande i personligheden.

ÅNDELIG BEVIDSTHED (3 af 8)

Lys og vibration

 

Åndelig-bevidsthed-03-Charlotte-Woods

 

Det er måske nemmere at forstå helheden, hvis der benyttes et andet billede end stigen. En lysstråle brydes i et prisme, og derfor bliver lysets farvespektrum synligt. Lysstrålen er hverken udenfor eller adskilt fra sin manifestation. Spektret er lysstrålen, der er blevet gjort synlig. Det er en af flere oktaver, som opstår inden for et stort område af æteriske vibrationer, der strækker sig fra den langsomste og længste bølgelængde til de hurtigere stråler − til rødt, til de synlige lysstråler, til ultraviolet, til røntgenstråler, til de korte og hurtige gammastråler for til slut at komme til udtryk som vibrationer af ufattelig hurtighed, som gør bevidsthed mulig. På samme måde strækker oktaverne i menneskets vibratoriske evner sig uendeligt på begge sider af menneskets bevidste ydergrænser. Mennesket er både infrarødt og ultraviolet. Og det åndelige menneske ser den store spændvidde som en beslægtet helhed.

Helheden og delen

Når det drejer sig om åndelig bevidsthed, lægges der stor vægt på helheden, og det retter op på den alt for konsekvente inddeling af mennesket i forskellige underafdelinger, som man finder i åndsvidenskabelig litteratur. Selv om den kendte inddeling af mennesket i monade (ånd), sjæl og personlighed er meget gavnlig, er den alligevel skønsmæssig. Opdelingen giver en opfattelse af, at monaden (menneskets virkelige Selv) hersker et eller andet sted ved den øverste ende af en meget lang stige med eksistensplaner, og den kan hverken nås eller umiddelbart erkendes uden at dens ”stråle” passerer helt ned i personligheden. Alle principperne skal overstiges ved at gennemgå indvielser, der kræver lange tidsperioders forløb. Det kræver tidsaldre før gennemsnitsmennesket kan få kontakt med i sit virkelige Selv, monaden, og kende ånden, som den er. Indtil da kender mennesket kun refleksen af dens refleks. Men for den åndelige bevidsthed er opfattelsen af et fuldstændigt metafysisk og virkeligt Selv ligeså forkert, som troen på en fuldstændig metafysisk gud.

Sådan et Selv kan på en måde være noget meget smukt − men at kalde det et menneskes Selv er simpelthen misbrug af sproget. Mennesket er ligeså meget sin monade lige i dette øjeblik, som det nogensinde kan blive. Det er monaden i alle dens frekvenser, men mennesket kan ikke forestille sig omfanget og udstrækningen af de vibrationer, den rummer. Der er god grund til at holde fast på helheden og se det virkelige Selv overalt, hvor livet manifesteres, for det er livets essens. Naturligvis kan man godt isolere en del af helheden og kun bruge udtrykket ånd om de højere oktavers hurtigere vibrationer. Men kan man så bruge udtrykket universel om ånden? Hvis ånden falder uden for bevidsthedens område, repræsenterer den ikke længere mennesket i sin helhed, og derfor er den ikke læneger et altomfattende princip.

Artikel-Åndelig-bevidsthed
Download-fil: ÅNDELIG BEVIDSTHED - Charlotte E. Woods


Artikel-Åndelig-bevidsthed
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIG BEVIDSTHED