Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8 (7 af 9)


Efter det kosmiske, solare og planetariske niveau fokuseres der her på Jorden, som basis for menneskets stråleopbygning.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8 (7 af 9)

Historiens og civilisationernes udvikling

 

Fra renæssancen og frem til nu, har Hierarkiet på denne måde forvandlet et landbrugssamfund til et højteknologisk industrisamfund, som nu er videreudviklet til et informationssamfund. Verdenshistorien og civilisationernes udvikling er derfor udtryk for, hvordan Hierarkiet har påvirket naturrigerne ved hjælp af strålerne. For tiden går udviklingen meget stærkt, for når den naturvidenskabelige tænknings stråle bruges af intelligente, naturvidenskabeligt orienterede mennesker, går udviklingen stærkt i denne retning.

Der er grund til at værdsætte denne udvikling, for uden den ville befolkningstilvæksten have skabt sult- og sygdomskatastrofer af ufatteligt omfang. Teknologien har gjort det muligt for menneskeheden at overlade stadig mere fysisk arbejde til maskiner, og dermed er der frigjort ressourcer til andre formål end at sikre simpel overlevelse.

Denne udvikling er udtryk for intelligensens udnyttelse af naturens ressourcer i form af teknologi, som er udtryk for 5. stråles aktivitet. I nutiden er 5. stråles tænkning imidlertid blevet farlig for menneskeheden, for 5. stråles adskillende tænkning har udviklet sig til en "du eller jeg"-holdning, og denne "jeg kontra det"-indstilling til verden er ved at blive farlig for men­neske­heden, for den har udviklet sig til en "menneskeheden-kontra-naturen indstilling", en "nation-kontra-nation indstilling", en "religion-kontra-religion indstilling", en "rig-kontra-fattig indstilling" osv.

Mennesket kæmper og konkurrerer med naturen – det er ikke en del af naturen. Mennesker kæmper med andre mennesker, for menneskeheden opleves ikke som en helhed. Denne indstilling er i høj grad blevet forstærket gen­nem naturvidenskabelige og teknologiske modeller, der ser menne­skeheden som den højeste livsform, som er i stand til og berettiget til at ud­nytte naturen til sit eget egoistiske formål. Under henvisning til "naturens orden" eller "jungleloven", er det almindeligt anerkendt, at de stærke har ret til at udnytte de svagere. Ifølge åndsvidenskaben er "jungleloven" imidlertid dyrenes lov – ikke menneskets.

Det er dog ikke naturvidenskaben og teknologien, der bæ­rer skylden for menneskehedens nuværende kritiske situation, men den måde hvorpå naturvidenskaben og teknologien er blevet anvendt. I de fleste tilfælde tjener naturvidenskaben og tek­nologien indi­viduelle, politiske og nationale interesser i ste­det for menneskehe­dens og planetens.

Inkarnationerne styres af et overordnet mønster

Erkendelsen af at Hierarkiet benytter strålerne til at stimulere eller hæmme bestemte egenskaber indebærer, at menneskets inkarnationsmønster styres af et overordnet mønster, og dermed får de individuelle karmiske mønstre mindre betydning for planetens udvikling. Hierarkiet styrer og regulerer inkarnationstakten i overensstemmelse med den overordnede plan for planeten, og derfor inkarnerer nogle mennesketyper i bestemte cyklusser, mens andre holdes tilbage uafhængig af den personlige karma. Planetens karma er altid overordnet det enkelte menneskes karma.

Hvis et menneskes sjæl befinder sig på en stråle, der af det overordnede hensyn skal holdes tilbage i en udviklingsperiode, trækkes dette menneske også ud af inkarnation i en tilsvarende periode. For tiden er 6. stråle på vej ud, og det medfører, at sjæle på 6. stråle ikke kommer i inkarnation i flere tusinde år – måske i flere hundredetusinde år eller mere. Hvis der ikke er brug for deres specielle strålekvalitet i en given periode, inkarnerer de ikke.

 

De-Syv-Stråler-03-13-Den-nye-tids-psykologi 

 

Hierarkiet afstemmer naturligvis de indstrømmende energier med de store kosmiske cyklusser, som Jorden og Solsystemet er en del af.

 

"Det er indlysende, at verdenshistorien er baseret på fremkomsten af idéer, idéernes efterfølgende anerkendelse og deres forvandling til idealer, som til sidst bliver afløst af den næste indstrømning af idéer. Det er inden for idéernes område, at menneskeheden ikke er fri. Det er en vigtig kendsgerning. Så snart en idé bliver til et ideal, kan menneskeheden frit acceptere eller forkaste den, men idéer kommer fra en højere kilde og påtvinges menneskeslægtens bevidsthed, uanset om menneskeheden ønsker dem eller ej. Om menneskehedens udvikling vil ske hurtigt, eller om den forsinkes på grund af manglende forståelse, afhænger af den brug, der gøres af disse idéer (som af natur er guddommelige udstrålinger, der legemliggør den guddommelige plan for planetarisk udvikling)."

Alice A. Bailey: De syv stråler

Artikel-De-Syv-Stråler-03-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 3:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-03-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 3:8