Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8 (3 af 9)


Efter det kosmiske, solare og planetariske niveau fokuseres der her på Jorden, som basis for menneskets stråleopbygning.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 3:8 (3 af 9)

De syv stråler i evolutionen

 

De-Syv-Stråler-03-06-Den-nye-tids-psykologi

 

1. stråle

 • Udtrykker kraft manifesteret som vilje.
 • Kun delvis manifesteret i det nuværende solsystem.
 • Vigtigste funktion er nedbrydning af former.
 • Kaldes derfor ”nedbryderen”.

2. stråle

 • Udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlighed.
 • Bygger og opretholder alle former i systemet.
 • Manifesterer dermed hele bevidsthedsaspektet.
 • Kaldes derfor ”formbyggeren”.

3. stråle

 • Udtrykker aktivitet manifesteret som intelligens.
 • Skaber stofatomerne med deres intelligente aktivitet.
 • Eksempel: Elektrisk aktivitet skaber computerintelligens.
 • Kaldes derfor ”skaberen”.

4. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som skønhed gennem forædling af form.
 • Formmæssigt udtryk for harmoni mellem de tre primære stråler.

5. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som viden gennem differentiering af form.
 • Formmæssigt udtryk for 3. stråle.

6. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som idealisme gennem hengivenhed for formens indre kvalitet.
 • Formmæssigt udtryk for 2. stråle.

7. stråle

 • Udtrykker intelligens manifesteret som organisation gennem integrering af indre formål og ydre form.
 • Formmæssigt udtryk for 1. stråle.

 

De 7 stråler i evolutionen

 

1. stråle – "nedbryderen"

udtrykker kraft manifesteret som vilje. Kraft er selve dynamikken, og vilje er en psykologisk egenskab, der er et resultat af kraft. Den vigtigste funktion er i virkeligheden nedbrydning af former. I Indien er det Shiva, der repræsenterer "nedbryderen". Formerne bygges af 2. aspekt eller 2. stråle, og når der skal bygges nyt, må de gamle former først nedbrydes. Den højere åndelige funktion af 1. stråle kommer ikke rigtig til udtryk i det nuværende solsystem. Denne funktion kommer i fokus i næste solsystem.

Man betragter som regel 1. stråle som "nedbryderen" eller "ødelæggeren". Det skyldes, at menneskets bevidsthed ikke er i stand til at opfatte de meget høje svingninger fra 1. stråle, for det inderste aspekt af 1. stråle er syntese. Men for at skabe syntese og enhed skal alt det, der adskiller og skaber dualitet nedbrydes.

2. stråle – "formbyggeren"

– udtrykker tiltrækning manifesteret som kærlighed. Selve kraften er magnetisme, men når denne magnetisme opstår mellem mennesker, kaldes den kærlighed. 2. stråle bygger og opretholder alle former i systemet, for former er afhængige af en magnetisme, der danner dem og opretholder dem. Når fysikere illustrerer stof, viser de energi, der er bundet i gitre, men de forklarer ikke, hvor denne sammenhængskraft, der binder atomerne sammen til stofstrukturer, stammer fra. Den åndsvidenskabelige forklaring er 2. stråles magnetiske kraft.

Det er formen, der afgør, om der opstår bevidsthed, for det er først muligt at skabe bevidsthed, når liv kan inkarnere i form. Derfor er det "formbyggeren", der er bevidsthedsudvikleren. Bevidsthed opstår i spændingsfeltet mellem liv og stof, og derfor er formen en forudsætning for bevidsthed. Hvis strømmen (liv) ikke kan strømme i en ledning (form), opstår der ingen magnetisme (bevidsthed).

3. stråle – "skaberen"

– er udtryk for aktivitet manifesteret som intelligens. Aktivitet er det generelle, mens intelligens er noget, man kan forholde sig til eksempelvis via psykologien. Livet strømmer i formen, og i formen fordeles livsstrømmen på en hensigtsmæssig måde, sådan at livsstrømmen omdannes til aktiviteter, der styres af den bagvedliggende intention, og dermed bliver den intelligent. Det samme sker i en computer, hvor den elektriske strøm blot er energi, der strømmer ind i computeren, men i computerens indre dirigeres strømmen (livet) af programmet (hensigten) til at udføre bestemte handlinger (intelligent aktivitet).

3. stråle kaldes "skaberen", for 2. stråle skaber ikke – den samler og opretholder blot de former, der er skabt. Stofpartiklerne er der i forvejen, for de er skabt af 3. stråle. 2. stråle samler stofpartiklerne til form, og derfor kan man konkludere, at stof og form ikke er det samme …

Stoffet skabes af 3. stråle – formerne bygges af 2. stråle.

 

  

De-Syv-Stråler-03-07-Den-nye-tids-psykologi

Artikel-De-Syv-Stråler-03-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 3:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-03-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 3:8