Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION VED FULDMÅNE - OMRIDS
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fuldmånemeditation-Omrids

MEDITATION VED FULDMÅNE - OMRIDS (2 af 4)


Meditationsomrids til meditation på årets 12 fuldmånetidspunkter. Månen reflekterer sollyset og skaber et telepatisk højdepunkt.

MEDITATION VED FULDMÅNE - OMRIDS (2 af 4)

M E D I T A T I O N E N

 

Gruppefusion

1. Lad os nu samle og integrere gruppen i hjertet af Den Nye Verdenstjenergruppe, som er mellemled mellem Hierarkiet og menneskeheden. Sig efter mig:

 

Jeg er ét med mine gruppebrødre,

og alt, hvad der er mit, er også deres ...

Må den kærlighed, der er i min sjæl,

strømmer ud til dem ...

Må den styrke, der er i mig,

opløfte og hjælpe dem ...

Må de tanker, som min sjæl skaber,

nå dem og opmuntre dem.

 

 

Samklang

2. Vi sender en strøm af lysende energi mod planetens åndelige Hierarki, det planetariske hjerte, Sanat Kumaras store ashram, og mod Kristus i hjertet af Hierarkiet.

Send strømmen videre mod Shamballa − centret hvor Guds vilje er kendt.

Vi befinder os nu som en gruppe i periferien af den store ashram, Hierarkiet, og her er vi åbne for de interplanetariske energier, der er til rådighed.

 

(Pause)

 

Højere mellemstadie

 

3. Hold bevidstheden fast i lyset fra Hierarkiet, det planetariske hjertecenter, og vær opmærksomme på det hierarkiske arbejde med at forberede Kristi tilsynekomst i overensstemmelse med planen.

 

(Pause)

 

Meditation

4. Lad os nu meditere over månedens nøgleord, som lyder: …

(5-10 minutters meditation på månedens nøgleord).

 

Indstrømning

5. Brug den skabende fantasi og forestil jer, at energierne: Lys, kærlighed og viljen-til-det-gode strømmer ud over hele planeten og bliver forankret i bestemte fysiske centre, som planen kan manifestere sig gennem.

Forestil jer, at den guddommelige kærlighed strømmer gennem de seks led:

Shamballa – Hierarkiet – Kristus – den nye verdenstjenergruppe – mennesker med god vilje overalt i verden – og de fysiske fordelingscentre.

 

Lavere mellemstadie

6. Fokusér igen bevidstheden som en gruppe i periferien af den store ashram. Sig efter mig:

 

I centret af al kærlighed står jeg …

Fra dette center vil jeg, sjælen, gå ud …

Fra dette center vil jeg, den tjenende arbejde …

Må det guddommelige selvs kærlighed

strømme igennem mit hjerte,

igennem min gruppe og ud i hele verden.

 

Tænk så over hvad vi − ud fra vores forståelse og det ansvar vi har påtaget os − umiddelbart kan gøre for at forberede Kristi tilsynekomst og genoprette planen på Jorden.

 

(Pause: 1-2 minutter)

 

Fordeling

7. Lad os nu slutte vores meditation ved sammen at fremsige Den Store Invokation. Men forestil jer, mens vi gør det, at lys, kærlighed og kraft strømmer fra det åndelige Hierarki, gennem de fem planetariske indgange:

London, Darjeeling, New York, Genève, Tokyo og ind i hele menneskehedens bevidsthed.

Artikel-Meditation-ved-fuldmåne-Meditationsomrids
Download-fil: FULDMÅNEMEDITATION - OMRIDS


Artikel-Meditation-ved-fuldmåne-Meditationsomrids
Læsefil med vendbare sider: FULDMÅNEMEDITATION - OMRIDS