Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ANMELDELSER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Nyt-Aspekt-bogomtale-Magasin-for-åndsvidenskab

ANMELDELSER (1 af 2)


Egyptens fascinerende fortid præsenteres her i nyt lys – som en kilde til evig visdom, siger Derek R. Seagrief i omtalen af Pyramidegåder & Tempelmysterier.

ANMELDELSER (1 af 2)

PYRAMIDERNE UNDER LUP

 

Bogomtale i Nyt Aspekt af

Derek R. Seagrief, astrolog

www.seagrief.com

 

Derek-Seagrief-Astrolog

Derek Seagrief

 

Samfundet og verdenssynet hos de gamle egyptere var baseret på universelle strukturer. Kan vi i dag opbygge en kultur, som vil vare i tusinder af år? Hvad nu hvis vi antager, at vores nutidige problemer allerede er løst af de gamle egyptere? Selvom de store indviedes templer ligger i ruiner ved Nilens bredder, har den sandhed, som de repræsenterer, overlevet.

Forestil dig et samfund, hvor al viden var centreret omkring overbevisningen, at én er alle, og alle er én. Resultatet ville være en vidunderlig, fredfyldt og indsigtsfuld verden.

Det er en kendsgerning, at kilden til kundskab og visdom i den vestlige civilisation stammer fra det gamle Egypten. Er det ikke argument nok for en dybtgående udforskning af vores spirituelle rødder? For at se de egyptiske mysterier i et nyt lys?

Vejen til udforskning af disse verdener åbner sig for os, hvis vi anvender videnskaben om symboler - for hele Egyptens gamle civilisation er symbolsk. Et symbol afdækker en anden sandhed end sin egen. Og læren om symboler, som den anvendtes i Egypten, er et direkte og præcist sprog.

Som foroven, så forneden - Himlen på Jorden - de indre verdener reflekteres i de ydre. Sådan lyder de grundprincipper, der åbner døren ind til de gamle egyptiske mysterier.

Kan en bog hjælpe os med dette? Ja, hvis den kombinerer ord med symboler. Det gør denne bog.

Det eviggyldige verdenssyn, som udspringer fra Nilens bredder, har altid fascineret mennesket. Nævn ordet Egypten, og folk tænker automatisk på pyramiderne.

Mange myter er blevet genfortalt i så lang tid, at de nu er generelt accepterede som sandheder. Intentionen med denne bog er ikke blot at rette op på mange af de forkerte antagelser omkring pyramiderne, men også at se hele spektret af mysterietraditioner og egyptisk tempelvisdom i et nyt lys. En dristig intention - og lever bogen så op til dette?

Ja, den er en banebrydende dansk udgivelse, der er lige så imponerende som det baggrundsmateriale, forfatterne arbejder med. Med succes fremlægger de en forfriskende sammenstilling af komplekse emner – efter års forarbejde. En stor begivenhed inden for dansk forlagsvirksomhed.

De blinde pletter

I skolerne præsenteres vi for et tydeligt paradoks. Vi lærer, at de gamle egyptere var et folk, som var i stand til at producere kunstneriske og arkitektoniske mesterværker, hvis lige ikke er set i historien.

Men samtidig lærer vi, at de var underlagt et præstestyre, intellektuelt barnlige og besat af materialisme - et slavefolk, der tilbad groteske guder med dyrehoveder − og så konservative, at deres institutioner forblev uændrede i fire årtusinder.

Vor moderne tids ”autoriteter” mener, at ...

  1. - mennesket har udviklet sig,
  2. - civilisation betyder fremgang, og den begyndte med grækerne
  3. - kun videnskabelige discipliner fører til ”objektiv sandhed”, og
  4. - alt, hvad man i oldtiden vidste, ved eller forstår vi bedre i dag.

Disse antagelser, som har været accepteret af stort set alle forskere og lærere i de sidste 200 år, har betinget al uddannelse i nutiden.

I dag lærer man, at pyramiderne blot er gravsteder, bygget af tyranniske faraoer, og at slaver måtte slæbe de enorme sten op ad midlertidige ramper. Trin for trin behandler denne bog enkelt og kortfattet denne og tusind andre antagelser.

En åbenlyst blind plet for traditionelle egyptologer er, at farao Snefru (far til Cheops), opførte to, muligvis tre pyramider, men ingen forventer vel, at han skulle begraves i dem alle!

Hvorfor er der ofte mere end ét ”gravkammer” i pyramiderne? Og hvorfor det solide indre murværk? Det mere end antyder, at de ikke blev opført med det formål at gravsætte nogen.

Bogens forfattere fremlægger spændende dokumentation for indvielsesrejser mod højere bevidsthed og for træning i vort indre tempels mysterier - de sande formål med disse massive stenkolosser.

Forfatterne stiller relevante spørgsmål og tager os med på en rejse til den hellige kilde. Egyptens kunst og arkitektur var en hellig videnskab, som viser kundskab om og bevidst brug af kosmiske principper.

Denne opfattelse er fremmed for det 20. og 21. århundredes måde at tænke på, og naturligvis forsøger det akademiske samfund at affærdige disse revolutionerende opdagelser.

Esoterisk guf-guf

Bogen hviler på solid forskning, er rigt forsynet med farveillustrationer og stopfuld af tankevækkende perspektiver. At den største pyramide f.eks. dateres til at være 78-80.000 år gammel, vil nok komme som et chok for den almene læser, da det langt overgår de konventionelle teorier. Men læs endelig videre og nyd fremlæggelsen af den eviggyldige lære.

Med deres teosofiske baggrund viser forfatterne, at det gamle Egypten var forberedt i årtusinder af planeten Jordens guider til at blive Det Evige Egypten. For kun en kultur, som levede i overensstemmelse med de universelle love og den kosmiske harmoni, kunne skabe kosmisk bevidsthed − guddommelig sandhed.

En meget alsidig bog, og den skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden. Man kan nyde at slå op på en tilfældig side og dykke ned i en esoterisk fest af guf-guf og nam-nam!

Forfatterne må varmt lykønskes med deres helhjertede sandhedssøgen, som leder læseren et godt stykke videre ad vejen mod kilden til visdom.

Det ville være fantastisk at se samtlige biblioteker i Danmark udbyde et eksemplar af denne bog, så dens lærdom kunne blive tilgængelig for enhver ærligt søgende sjæl.

Nogen kritik? Kun en mindre, nemlig at jeg savner en liste over anvendt litteratur bagerst i bogen.

Tak til Thora og Erik − fantastisk bog!

Artikel-Bogudgivelser-Pyramidegåder-&-Tempelindvielser
PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER - Erik Ansvang & Thora Mollerup


Kan købes hos Lemuel Books