Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

FØDSLENS MIRAKEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-FØDSLENS-MIRAKEL-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

FØDSLENS MIRAKEL (1 af 13)


I dag ved man, at grundlagene for fysisk, emotionel og mental sundhed lægges FØR fødslen. Denne e-bog kan kaste esoterisk lys over disse grundlag.

FØDSLENS MIRAKEL (1 af 13)

e-bog

FØDSLENS MIRAKEL

 

Af Geoffrey Hodson

 

FØDSLENS-MIRAKEL-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Du kan frit downloade e-bogen "FØDSLENS MIRAKEL" af Geoffrey Hodson. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Geoffrey Hodson er en af det 20. århundredes mest kompetente clairvoyante begavelser. Hans clairvoyante forskning udmærker sig blandt andet ved, at han havde et tilbagevendende samarbejde med den etablerede naturvidenskab.

Geoffrey Hodson clairvoyante skildring af et fosters åndelige og stoflige udvikling er ganske enkelt epokegørende. Han følger det fysiske fosters udvikling i den gravide moders mave, og giver en detaljeret beskrivelse af opbygningen af fosterets æteriske, astrale og mentale legemer – og ikke mindst det store øjeblik, hvor sjælen tager bolig i det fysiske legeme.

Fødslens Mirakel indtager derfor en helt unik plads i den esoteriske litteratur, for det er første gang, at en højclairvoyant forsker har undersøgt og beskrevet, hvordan det menneskelige foster udvikler sig i kvindens livmoder set fra en esoterisk synsvinkel.

Geoffrey Hodson åbner døren på klem for et aspekt af åndsvidenskaben, som mennesker i al almindelighed intet kender til − og mainstream videnskaben stadig afviser at undersøge − nemlig de skabende kræfter, der ligger bag naturen og alt levende.

I Fødslens Mirakel beskriver Geoffrey Hodson de deva- eller englevæsener, som successivt opbygger fosteret i moderens liv. Man kan godt kalde Geoffrey Hodson for englerigets ambassadør, for gennem hele sit liv brugte han sine usædvanlige clairvoyante evner til at udforske deva-/engleriget i al dets mangfoldighed.

Adgangsbilletten fik han i 1924, da han under en ferie i Shepcombedalen blev kontaktet af et meget højt englevæsen, som navngav sig som Bethelda. Deres samarbejde varede i 60 år og udmøntede sig i 40 bøger om esoteriske emner, hvoraf de fleste handler om deva-/englerigets fremtidige samarbejde med menneskeriget. Samarbejdet er beskrevet i bøger, som i dag er udgivet på utallige sprog og er uvurderlige for den, som ønsker en dybere viden om dette særlige emne.


  

F Ø D S L E N S   M I R A K E L

 

FØDSLENS-MIRAKEL-Geoffrey-Hodson-Clairvoyant-forsker

Geoffrey Hodson

 

Indhold

 

 • Side 1: FØDSLENS MIRAKEL
 • Side 2: Mennesket
 • Side 3: En teori om den skabende funktion
 • Side 4: Brug og misbrug af de skabende kræfter
 • Side 5: Opbygning af legemerne
 • Side 6: Astrallegemet ved fjerde måned
 • Side 7: Naturånders arbejde iagttaget ved fjerde måned
 • Side 8: Det æteriske og det fysiske legeme i femte måned
 • Side 9: Sjette måned
 • Side 10: Ottende måned
 • Side 11: Verdensmoderen
 • Side 12: Ottende måned (fortsat)
 • Side 13: Timen før fødslen
   

 

Fødslens mirakel

Et clairvoyant studie af et menneskefoster

 

 _________________________________________

Tilegnet mit gudbarn Heather og hendes forældre.

_________________________________________

 

”I skal højne jeres kvinder,

så de vil føle sig som dronninger,

og mænd vil føle sig som konger,

for at de kan ære hinanden

og se hinandens kongelige værdighed.

Sørg for, at ethvert hjem, ligegyldigt hvor lille,

bliver som et hof, hver søn som en ridder,

hvert barn som en page.

Sørg for, at alle behandler alle med ridderlighed,

at alle ærer hinandens kongelige byrd

og deres kongelige fødsel, for der er kongeligt blod

i ethvert menneske, alle er børn af Kongen.”

Geoffrey Hodson: The Brotherhood of Angels and of Men

 

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-01-Esoterisk-forskning

 

 

Introduktion

 

Af C.V. Pink

 

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-02-Esoterisk-forskningSokrates lærte menneskeheden, at ”begyndelsen er den vigtigste del af ethvert arbejde, specielt i forbindelse med alt det, der er ungt og sart”. Nu om dage er der mange læger, der pointerer, at hvis menneskenes sundhed skal forbedres, er de første atten måneder (ni før fødslen, ni efter fødslen) de vigtigste.

Mere og mere erkendes det, at grundlagene for fysisk, følelsesmæssig og mental sundhed lægges før fødslen. Denne artikel kan kaste et interessant lys over disse påstande.

Studier af den art, som denne artikel er udtryk for, hjælper til en bedre forståelse af fødslens mirakel og til at skabe den respekt for moderskabet, der kendetegner et virkeligt civiliseret samfund. Dette kan især være stimulerende for mennesker, der er aktivt engageret i et arbejde med mødre og småbørn.

Det skal bemærkes, at denne e-bog er baseret på observationer foretaget under tekniske vanskeligheder, så mindre detaljer kan være fejlvurderet, men det forringer på ingen måde observationernes værdi.

Når en clairvoyant indtager sin plads ved siden af naturvidenskabelige forskere, sådan som Geoffrey Hodson gør, skal man huske, at det ikke er ret længe siden, at clairvoyance blev anset for at være magi.

Det er sandsynligt, at fremskridt inden for lægekunsten vil bevæge sig ad veje, der tager samme hensyn til det indre liv som til det fysiske legeme. Går udviklingen den vej, vil clairvoyante personer i nær fremtid kunne forsyne lægerne med viden om naturens processer i det indre og derved hjælpe dem til bedre at forstå og samarbejde med dem.

 

Forfatterens forord

Denne beskrivelse af clairvoyante undersøgelser er udgivet i håbet om at øge den generelle viden om forældrerollen ved at studere den ud fra et esoterisk synspunkt.

Fødslens-Mirakel-Geoffrey-Hodson-03-Esoterisk-forskning

 

En af de mange ændringer, der sker i den nuværende overgangsperiode fra den gamle civilisation til den nye tidsalder, er, at der vil blive født en ny mennesketype. Åndsvidenskaben oplyser, at det er mænd og kvinder af denne nye type, der vil blive pionerer og opbyggere af en ny civilisation. Evolutionsprocessen vil komme til at foregå inden for to områder − på den ene side ved at udvikle liv og bevidsthed og på den anden side ved at graduere den udvikling, der fører til fuldkommengørelse af stof og form. Det ideelle vil være, at disse to processer supplerer hinanden, sådan at den bevidsthed, der er under udvikling, kan finde egnet stof til opbygning af de legemer, den ønsker at inkarnere i. Bliver dette synspunkt accepteret og integreret i menneskenes liv, så vil det på én gang stå klart, hvilken stor betydning det vil have, at legemerne til den nye tidsalders børn bliver opbygget af det fineste materiale, og at de bør undfanges, fødes og plejes under de bedst tænkelige forhold.

Pligten og ansvaret hos alle, der påtager sig forældrerollen, har derfor særdeles stor betydning. Rene, sensitive og sunde legemer er nødvendige for de fremskredne sjæle, som skal vejlede og føre menneskeheden fremad under opbygningen af en ny civilisation. Disse legemer kan kun skabes af forældre, der erkender deres ansvar over for menneskeheden. Forældre til den nye tidsalders børn bør være inspireret af de højeste åndelige idealer og erkende, at menneskets evne til at skabe er en guddommelig egenskab.

Dette forsøgsvise clairvoyante studie af opbygningen og udviklingen af menneskets mentale, følelsesmæssige og fysiske legemer under fostertilstanden har vist, hvilken stor betydning forældrenes mentale og åndelige indstilling har på denne periode.

Ægteskabet og forældrerollen er i sandhed sakramental i sin natur, og moderskabet er helligt og bør æres. Børn bør fødes som et resultat af et samleje, der er inspireret af uselvisk kærlighed og af de højest tænkelige idealer, for på den måde kan løftet om en bedre menneskehed blive indfriet i den nærmeste fremtid og den nye menneskeheds børn blive født.

Artikel-FØDSLENS-MIRAKEL-Esoterisk-studie-af-fostertilstanden
Download-fil: FØDSLENS MIRAKEL - Geoffrey Hodson


Artikel-FØDSLENS-MIRAKEL-Esoterisk-studie-af-fostertilstanden
Læsefil med vendbare sider: FØDSLENS MIRAKEL