Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ MENTALPLANET - 07
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-09-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ MENTALPLANET - 07 (7 af 7)


På astralplanet dør mennesket også den astrale død. Åndsvidenskaben beskriver, hvordan livet fortsætter på mentalplanet.

LIVET PÅ MENTALPLANET - 07 (7 af 7)

Refleksion

 

I livet på mentalplanet bearbejdes alt det, der er værdifuldt i tænkerens etiske, moralske og mentale erfaringer i det fysiske liv. Der mediteres over erfaringerne, og gradvis omdannes de til etiske, moralske og mentale evner, som vi tager med os i det næste liv. Alle uselviske tanker fra det fysiske liv, bliver på denne måde brugt i det mentale liv. Enhver bestræ­belse forandres til en kraft. Alle utilfredsstillede anstrengelser bliver til evner og egenskaber. Kampe og nederlag bliver redskaber til sejr. På mentalplanet samler sjælen kun “nektaren” af de moralske egenskaber. Derfor er det vigtigt, at vi bevidst og med omtanke vælger vores aktiviteter i det fysiske liv. Livet på mentalplanet er en periode med mental fordø­jelse, og her gælder de samme regler som for vores fordøjelse i det fysiske liv. Livet i både det fysiske legeme og mentallegemet forudsætter, at vi sørger for, at der er noget at fordøje. Og kvaliteten af det vi tilfører lege­merne, påvirker kvaliteten af livet i legemerne.

Hvis du ønsker at reflektere over disse informationer, kan du lukke øjnene og vende opmærksomheden indad …

Lad kroppen falde til ro …

Løft be­vidstheden til pandecentret …

Om lidt skal du stille dig selv to spørgsmål, som du bør vurdere til gavn for dig selv og dit liv.

Du skal nu vurdere dig selv. Dine tanker er rettet imod de interesser, du brænder for i dette liv. Da det liv, du lever lige nu, skaber betingelserne for både efterlivet og for næste liv, bør du erkende følgende:

 1. Dine tankevaner i det fysiske liv, skaber betingelserne for dit liv i den mentale verden.
 2. Dine tankevaner er nært knyttet til dine interesser i det fysiske liv.
 3. Dine interesser i det fysiske liv giver dig adgang til et liv i græn­seløs glæde med intensiv undervisning i den mentale region.
 4. Din undervisning i den mentale verden skaber grundlaget for de evner og talenter, du fødes med i det næste liv.

På grundlag af dette, vil bør du nu ærligt vurdere dine interesser i dette liv, og stille dig selv disse to spørgsmål:

 1. Er jeg engageret i aktiviteter, der udfordrer og udvider mine mentale evner?
 2. Har de aktiviteter, jeg er engageret i, positiv betydning for mig selv, min nærmeste familie og vennekreds, mit nærmiljø eller kan de karakteriseres som et reelt samfundsengagement til gavn for helheden?

 

Pause

 

Når du føler, at du er færdig med dine overvejelser, er du velkommen til at gøre nogle personlige notater

 

 

 

I livet på mentalplanet bearbejdes alt det, der har værdi i tænkerens etiske, moralske og mentale erfaringer i det fysiske liv. Der mediteres over erfaringerne, og gradvis omdannes de til etiske, moralske og mentale evner, som man tager med sig i næste inkarnation. Alle uselviske tanker fra det fysiske liv, bliver på denne måde brugt i det mentale liv. Enhver bestræbelse forandres til en kraft. Alle utilfredsstillede anstrengelser bliver til evner og egenskaber. Kampe og nederlag bliver redskaber til sejr. På mentalplanet samler sjælen kun "nektaren" af de moralske egenskaber. Derfor er det vigtigt, at man bevidst og med omtanke vælger sine aktiviteter i det fysiske liv. Livet på mentalplanet er en periode med mental fordøjelse, og her gælder de samme regler som for fornøjelserne i det fysiske liv. Livet i både det fysiske legeme og mentallegemet forudsætter, at man sørger for, at der er noget at fordøje. Og kvaliteten af det, man tilfører legemerne, påvirker kvaliteten af livet i legemerne.

 

--oo0oo--

 

Hvis du ønsker at reflektere over disse informationer, kan du lukke øjnene og vende opmærksomheden indad … Lad kroppen falde til ro … Løft bevidstheden til pandecentret …

Om lidt skal du stille dig selv to spørgsmål, som du bør overveje til gavn for dig selv og dit liv.

Du skal nu vurdere dig selv. Dine tanker er rettet imod de interesser, du brænder for i dette liv. Det liv, du lever lige nu, skaber betingelserne for både efterlivet og for næste liv, og derfor skal du erkende følgende:

 

 1. Dine tankevaner i det fysiske liv, skaber betingelserne for dit liv i den mentale verden.
 2. Dine tankevaner er nært knyttet til dine interesser i det fysiske liv.
 3. Dine interesser i det fysiske liv giver dig adgang til et liv i grænseløs glæde med intensiv undervisning i den mentale region.
 4. Din undervisning i den mentale verden skaber grundlaget for de evner og talenter, du fødes med i det næste liv.

 

På grundlag af dette, bør du nu ærligt vurdere dine interesser i dette liv, og stille dig selv disse to spørgsmål:

 • Er jeg engageret i aktiviteter, der udfordrer og udvider mine mentale evner?
 • Har de aktiviteter, jeg er engageret i, positiv betydning for mig selv, min nærmeste familie og vennekreds, mit nærmiljø eller kan de karakteriseres som et reelt samfundsengagement til gavn for helheden?

 

Pause

 

Når du føler, at du er færdig med dine overvejelser, er du velkommen til at gøre notater.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE