Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENVEJE PÅ UDVIKLINGSVEJEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Genveje-på-udviklingsvejen-Esoterisk-videnskab

GENVEJE PÅ UDVIKLINGSVEJEN (3 af 3)


Der er stigende tendens til at søge genveje til åndelig udvikling, og mange tror, at psykiske evner er en genvej. Hvor fristende det end er, findes der ingen genveje.

GENVEJE PÅ UDVIKLINGSVEJEN (3 af 3)

Psykologiske skadevirkninger

 

Genveje-på-udviklingsvejen-06-Esoterisk-videnskab

 

Det er også vigtigt at pointere, at meddelelser om alvorlige traumer ikke er ualmindelige. De psykologiske skadevirkninger varierer fra totale nervesammenbrud til alvorlige forbrydelser, som i rusen blev betragtet som fornuftige handlinger − eller endog som en nødven­dig hjælp til et medmenneske. Der findes utallige traumatiske tilfælde, som primært skyldes underbevidsthedens ukontrollerede invasion af dagsbevidsthe­den. Heldigvis forsøger myndighederne i de fleste lande at forhindre handel med disse stoffer, og seriøse forskere er opmærksomme på deres store ansvar over for anvendelsen af stofferne i forskningsmæssige sammenhænge.

Man kan undre sig over, hvorfor virkningen af et narkotisk stof varierer fra menneske til menneske. Forklaringen er sandsynligvis, at brugeren bliver mere be­vidst om det, der skjuler sig i sindets mere utilgængelige områder − i underbevidstheden. Det betyder at brugeren − alt efter temperament – ganske enkelt ser det, der i forvejen er der. I nogle tilfælde får stoffet brugeren til at slippe udenom den magtfulde tænkeevne, og dermed bliver det muligt at få kontakt med planer bag den almindelige bevidsthed. Brugeren kender disse bevidsthedsplaner i forvejen, men er ikke i stand til at forbinde dem med de normale rationelle oplevelser.

I Aldous Huxleys tilfælde kan man roligt sige, at nogle af hans visioner havde oversanselig karakter, mens de væsentlige havde en langt dybere og mere transcendent karakter. Og de viste tydeligvis forskellen på personligheden og sjælen. I andre tilfælde blev der lukket op for fortrængte aggressioner, og det resulterede i mord − eller personen blev ført ind i det uhyggelige kaos, der hersker i visse dele af det ube­vidste sind − det private helvede eller den personlige skærsild.

Uhyggelige konsekvenser

Nogle forestiller sig muligvis, at det er værd at løbe den risiko, der er forbundet med den slags eksperimenter − uanset hvad prisen er. Risikoen bør imidlertid ikke baga­telliseres. Latent skizofreni (personlighedsspaltning) kan blive fremprovokeret. Det var i studiet af skizofreni, at stofferne første gang blev brugt, og årsagen var ligheden mellem de hallucinationer, stofferne udløste, og dem man ser hos skizofre­ne patienter. Desuden kan psykisk modtagelighed af en bestemt art komme ud af kontrol − og der findes flere andre lignende uhyggelige konsekvenser. Stofferne kan fremkalde visioner af en højere type, men det kan også være, at de ikke gør det. Det afhænger antagelig af brugerens åndelige tilstand. Måske går det godt – måske går det galt.

 

Genveje-på-udviklingsvejen-07-Esoterisk-videnskab

 

Der er ingen grund til at forsøge at tiltvinge sig denne indre synsevne, for den opstår automatisk gennem det arbejde, man udfører som menneske i livenes løb. Hvis man tiltvinger sig evnen på anden måde – hvilket ikke er umuligt – medfører den bestemte forpligtelser. Man kan sige, at det ikke er muligt at ”se Gud” og derefter vende Ham ryggen og genoptage sit liv uden nogen form for foran­dring. Forpligtelsen er aktivt tjenestearbejde, og illuminationen vil desuden påvirke det daglige liv og de personlige kontakter. Hvis man holder op med at anvende den udvidede opmærksom, vil man med stor sikkerhed nedkalde et hav af problemer over sit liv.

Hvor fristende det end kan være, findes der ingen genveje, som kan erstatte det lange og benhårde arbejde med at forædle personligheden og flytte personligheden over i sjælens område − og derved ændre bevidsthedsniveauet fra egoisme til en bevidsthed, der er universel og afspejler livets enhed.

 

Genveje-på-udviklingsvejen-08-Esoterisk-videnskab

Artikel-Genveje-på-udviklingsvejen-Laurence-Bendit
Download-fil: GENVEJE PÅ UDVIKLINGSVEJEN - Laurence J. Bendit


Artikel-Genveje-på-udviklingsvejen-Laurence-Bendit
Læsefil med vendbare sider: GENVEJE PÅ UDVIKLINGSVEJEN