Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅBENBARINGER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater

ÅBENBARINGER (1 af 6)


Åbenbaringer kan kun komme fra Hierarkiets mestre eller fra instanser over Hierarkiet. Ellers er der tale om iagttagelser og ikke om åbenbaringer.

ÅBENBARINGER (1 af 6)

ÅBENBARINGER

 

Af Annie Besant & C.W. Leadbeater
Fra On Reveleations

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

  

Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater

Du kan frit downloade materialet "ÅBENBARINGER" af Annie Besant & C.W. Leadbeater. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!
Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - konto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!


 

ÅBENBARINGER

 

Åbenbaringer-01-Besant-og-Leadbeater

 

Afsender og modtager

Det er en åndsvidenskabelig kendsgerning, at åbenbaringer kun kan komme fra mestrene eller fra oplyste skikkelser, der står over dem i det åndelige hierarki, og på det høje niveau beskæftiger alle sig med spørgsmål, der har den allerstørste betydning for Jorden og menneskeheden.

Som eksempel på en åbenbaring kan man nævne Den Hemmelige Lære af H.P. Blavatsky.[1] Selv om der i kanaliseringen uundgåeligt opstod fejl i det omfattende arbejde – for det oplyser H.P. Blavatskys selv – så skyldes det, at den viden og visdom, der blev givet af mestrene, skulle opfattes og reproduceres af H.P. Blavatsky, som var mestrenes elev, for hun fungerede som en slags sekretær for dem. I processen opstår der uundgåeligt fejl pga. modtagerens ufuldkommenhed − ikke pga. manglende viden hos mestrene.

Hvis eleven ikke er underordnet en afsender, og hvis det er eleverne selv, der skriver, er der ikke tale om åbenbaringer, men udelukkende om iagttagelser, konklusioner eller ræsonnementer, og de er underlagt alle de almindelige regler, der gælder for informationer af den type. Elevens kraft er på ethvert tidspunkt begrænset, og det er kun muligt at gøre iagttagelser inden for rammerne af den kraft, der er til rådighed. Efterhånden som eleven udvikler sig, øges kraften, og når eleven efter forøgelsen af kraften igen iagttager et bestemt fænomen, som tideligere blev studeret, ser eleven meget mere end tidligere. Det medfører, at iagttagelsen beskrives mere fuldstændigt, som på mange måder er anderledes. Senere vil eleven se relationer, som før var usynlige, og det kan ændre beskrivelsen af de omgivende fænomener.

 

 

_________________________________

[1] Et andet eksempel på åbenbaring er Alice A. Bailey, som modtog 12.000 sider avanceret esoterisk materiale fra mesteren Djwhal Khul.

_________________________________

Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Download-fil: ÅBENBARINGER - Annie Besant & C.W. Leadbeater


Artikel-Åbenbaringer-Annie-Besant-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: ÅBENBARINGER