Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - til personlig og spirituel udvikling
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-Meditation-Bog-Esoterisk-instruktion-og-meditation

SKABENDE MEDITATION - til personlig og spirituel udvikling


Et veldokumenteret meditationssystem til åndeligt søgende mennesker, der ønsker personlig og spirituel udvikling.

SKABENDE MEDITATION - til personlig og spirituel udvikling

SKABENDE MEDITATION

- til personlig og spirituel udvikling

i den nye tidsalder

 

Af Dr. Roberto Assagioli m.fl.

 (Oversættelse Ebba Larsen)

 

Skabende-Meditation-Bog-om-personlig-og-spirituel-udvikling 

495 sider - kr. 298,- 

 

En omfattende og dybtgående indføring

i meditationens kunst

 

VisdomsNettet tilbydes et virkningsfuldt meditationssystem, som gør det muligt for det enkelte menneske at frigøre sjælelige ressourcer og omsætte dem i et aktivt skabende samfundsengagement. Instruktioner til 6 år meditationsarbejde ligger i dag på VisdomsNettet som et tilbud om skabelse af en fast meditationspraksis, der kan fortsætte hele livet.

Meditationerne og instruktionerne til de første 4 år af dette forløb er nu udkommet som bog med titlen SKABENDE MEDITATION - til personlig og spirituel udvikling i den nye tidsalder af Dr. Roberto Assagioli m.fl.

Skabende Meditation er en omfattende og dybtgående indføring i meditationens kunst. Bogen er opbygget som et fireårigt meditationsforløb, men den kan desuden anvendes som opslagsbog med instruktioner og vejledning til meditationsprocessen. Her finder du alle de gode råd og tænkelige vinkler, der er værd at vide om den skabende meditation.

Skabende meditation baserer sig på tankens dynamiske kraft og henter sin inspiration fra den østlige raja yoga filosofi, selvom sproget er holdt i en vestlig og psykologisk tone. ”Vi bliver, som vi tænker” er en af hovedteserne bag bogen og den koncentrerede og fokuserede anvendelse af sindet på sjælskvaliteter som f.eks. medfølelse, glæde, visdom, ærlighed etc., vil fremkalde disse kvaliteter i personligheden, når meditationen er vedholdende. Derfor kaldes det skabende meditation, fordi man gennem sindets fokusering på sjælens åndelige kvaliteter kan skabe en helt ny og forædlet karakter.

Det første års meditationsinstruktion er en indføring i grundprincipperne bag skabende meditation, og her lægges fundamentet, og læseren guides ind i meditation på sjælens kvaliteter. Afsnittet er udarbejdet af Erik Ansvang, Søren Hauge og Kenneth Sørensen, der alle har mange års erfaring med meditation og åndsvidenskab. 

De tre efterfølgende års meditationsinstruktion er udarbejdet af Dr. Roberto Assagioli, stifteren af Psykosyntesen og en gruppe studerende. Her føres meditationen ind i en større global målestok, hvor man bliver del af en global meditationsgruppe, der mediterer over den ny tids love og principper. Meditationen bliver her både en individuel bestræbelse på at udvikle åndelige kvaliteter i personligheden, og et ønske om at fremkalde f.eks. god vilje og rette menneskelige relationer i verden. Alt sammen i overensstemmelse med tankens skabende kraft.

Uanset om du anvender bogen som en fireårig træning i meditation eller blot som opslagsbog, så er denne bog en virkelig guldgrube af informationer og visdom.

 

Personlig og spirituel udvikling

 

Skabende meditation tilgodeser fuldt ud behovet for personlig udvikling. Men samtidig gør meditationen dig til en del af noget større, for du bidrager til helhedens vækst. Du vil erfare, at du reelt aldrig er adskilt fra andre og fra verden. I din inderste kerne er du ét med alle levende væsener. Derfor kan personlig og spirituel udvikling ikke adskilles. Hvis motivet til at meditere udelukkende er ønsket om personlig succes, kan enhver meditation skabe problemer, fordi meditationens energiindstrømning overbelaster det lukkede system. Et system, der er åbent mod verden, vil lede energistrømmen ud til gavn for helheden. Meditationen vil afsløre, at den enkeltes succes er nært forbundet med andres succes, og derfor kan kvaliteterne og energierne cirkulere mellem den enkelte og verden.

Skabende meditation følger nøje principperne om indre kontakt (meditation), men det er vigtigt at kombinere meditationens erkendelser med fordybelse (studier) og aktiv handling (samfundsengagement). Derfor går det meditative arbejde altid hånd i hånd med et aktivt samfundsengagement, der omsætter hjertets og sindets kvaliteter til godgørende handlinger.

Skabende meditation er en seriøs metode, der er udviklet og anvendt gennem årtusinder af oplyste mestre overalt i verden. Østlige skrifter som Patanjalis yoga sutraer og Bhagavad Gita fremlægger denne indsigt, ligesom Vestens største mystikere og åndsskikkelser har praktiseret og beskrevet den. I nyere tid har moderne esoterikere tilpasset metoderne, så de passer til nutidens menneske. Her har især den tibetanske mester, Djwhal Khul, givet et uvurderligt bidrag i Alice A. Baileys forfatterskab. I mere end trekvart århundrede har grupper og enkeltpersoner overalt i verden fulgt den tibetanske mesters anvisninger

 

Skabende Meditation er en "must have"

for mennesker, der mediterer!

 

SKABENDE MEDITATION

kan bestilles direkte hos forlaget:

 Kontaktoplysninger:

 

Logo-KentaurNet-Kentaur-Forlag-Psykosyntese

Kentaur Forlag

Bogen kan købes her:

http://www.psykosyntese.dk/
info@psykosyntese.dk

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
SKABENDE MEDITATION - Dr. Roberto Assagioli m.fl.


Bestilles hos Kentaur Forlag