Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKERETTIGHEDERNE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer

MENNESKERETTIGHEDERNE (1 af 4)


I FNs Verdenserklæring om menneskerettigheder er verden enige om indholdet, der dækker civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

MENNESKERETTIGHEDERNE (1 af 4)

MENNESKERETTIGHEDERNE

 

Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer

Du kan frit downloade "MENNESKERETTIGHEDERNE" fra De Forenede Nationer. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!
Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

MENNESKERETTIGHEDERNE

 

De Forenede Nationers verdenserklæring

om menneskerettigheder

 

Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer-01


Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget på FN's generalforsamling. 48 lande stemte for og 8 lande undlod at stemme. Ingen stemte imod.

Verdenssamfundet blev i dette historiske øjeblik enige om indholdet i 30 artikler, som dækker både civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Verdenserklæringen er det mest kendte menneskerettighedsdokument. Erklæringen er ikke juridisk bindende for staterne, men alligevel fungerer den som fundament for politiske visioner og beslutninger overalt på Jorden.

Alle er ligeværdige. Alle har samme rettigheder.

I erklæringen accepterer landene, at alle mennesker overalt på Jorden er ligeværdige, og at alle har samme rettigheder. Grundlaget er frihed, retfærdighed og fred i verden. Det overordnede mål er skabelsen af en verden, hvor man har tale- og trosfrihed og frihed fra frygt og nød.

Et værn mod oprør

Historien har tydeligt demonstreret, at tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til grusomme handlinger. Derfor er det af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke menneskeheden som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod uretfærdighed, tyranni og undertrykkelse. Det er af afgørende betydning, at der udvikles venskabelige og fredelige forhold mellem nationerne.

Medlemsstaterne har forpligtet sig

I erklæringen bekræfter medlemsstaterne på menneskehedens vegne troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets værdighed og værd og på lige rettigheder for mænd og kvinder. Nationerne har besluttet at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed. Medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med FN for at fremme almindelig respekt for og overholdelse af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.

Et fælles må for alle nationer

En fælles forståelse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning for virkeliggørelsen af denne forpligtelse. Derfor er denne verdenserklæring om menneskerettighederne et fælles mål for alle folk og alle nationer, der tilstræber, at ethvert menneske og samfundsorgan med denne erklæring for øje skal bestræbe sig på at øge respekten for erklæringens rettigheder og friheder. Det kan ske gennem undervisning og opdragelse og gennem fremadskridende nationale og internationale tiltag, som skal sikre, at erklæringen anerkendes og overholdes overalt og effektivt – både blandt befolkningerne i medlemsstaterne og blandt befolkningerne i de områder, der befinder sig under deres styre.

 

Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer-02

Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Download-fil: MENNESKERETTIGHEDERNE


Artikel-Menneskerettighederne-De-Forenede-Nationer
Læsefil med vendbare sider: MENNESKERETTIGHEDERNE