Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

 Forside-Menu-Banner-Donationer 

 

D O N A T I O N E R 

 

VisdomsNettet

er afhængig af

DONATIONER

 

Vi håber, at du vil støtte arbejdet? VisdomsNettet modtager ikke offentlig støtte. Der er ingen kapitalinteresser bag Fonden. Projektet overlever udelukkende på frivillig støtte. Uden donationer kan hjemmesiden ikke fortsætte. Derfor er det vigtigt, at vi modtager økonomisk hjælp fra tilstrækkeligt mange mennesker.

Hvis du vil støtte arbejdet, bedes du venligst indsætte dit bidrag på VisdomsNettets konto:

Danske Bank

Reg. 1551 - konto nr. 16 973 335

 

Danske Bank

Serviceafdelingen

Holmens Kanal 2-12

Dk-1092 København K

 

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

 

På forhånd hjertelig tak!

 

Forside-Midterspalte-Donationer

 

Uden støtte ville VisdomsNettet ikke kunne fortsætte. Din opbakning gør det derfor muligt at opretholde hjemmesiden. Takket være donationer til VisdomsNettet − og ikke mindst fra flere faste støtter − har det være muligt at inspirere 281.906 besøgende i 2014. De besøgte  1.276.504 sider og foretog 9.443.738 hits. Og besøgstallet vokser år efter år. Vi vil derfor sige hjertelig tak til alle, der bruger VisdomsNettet, og til de, der støtter arbejdet.

 

Donationer-Takkekort-01

Tidligere sendte vi et takkekort, når VisdomsNettet modtog en donation. Kortene var en donation fra en norsk frimurer, men desværre er vi nu løbet tør for takkekort.

 

Donationer-Takkekort-02

Donationer-Takkekort-03

Kortet kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Penge er energi

Alle materialer på VisdomsNettet kan frit downloades, for vi ved, at nye livsværdier baseret på studier, meditation og tjenestearbejde kan skabe store og nødvendige forandringer i en verden, hvor de gamle værdier er i opbrud. Denne livsvisdom tilhører alle, og derfor må penge ikke stå i vejen for udbredelsen.

Det er imidlertid ikke gratis at tilbyde informationer, artikler, kompilationer og e-bøger via internettet. Derfor appellerer vi om hjælp til at dække omkostningerne. Vi har løbende udgifter til web-hotel, bredbåndsforbindelser, programmering, IT-support, reparation, vedligeholdelse og fornyelse af edb-udstyr samt forbrugsmaterialer (printerpatroner, papir mm).

VisdomsNettet er en fond, som ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis.

Tillid

Hos VisdomsNettet er vi overbeviste om, at menneskehedens hjerte er sundt. Vi tror på, at der findes utallige mennesker med god vilje overalt i verden. Ud fra denne tillid til vores medmennesker har vi valgt at basere arbejdet i VisdomsNettet på frivillige bidrag. Donationerne er en bekræftelse på, at tilliden er velbegrundet.

 

"Penge er manifestation af energi.

Al energi kan bruges på forskellige måder,

for den er i sig selv en upersonlig og blind kraft.

Den kan bruges selvisk eller uselvisk.

Det er hovedforskellen."

 

Alice A. Bailey:
Discipelskab i den nye tidsalder, Vol. I, s. 308

 

Vi ønsker hermed på forhånd at sige hjertelig tak for din støtte til VisdomsNettets arbejde.

 

Penge er et åndeligt aktiv

I en af Alice A. Baileys bøger udtrykker den tibetanske mester Djwhal Khul håb om, at det vil blive muligt at ændre menneskehedens tænkning med hensyn til penge. Han håber, at de kan anses som et åndeligt aktiv, som et klart åndeligt ansvar og som et redskab til reelt arbejde i verden. Han understreger, at penge i fremtiden skal bidrage til gruppe- og verdensbehov. Han opfordrer disciple til at påtage sig denne opgave:

 

"– at fremskaffe de nødvendige midler til denne opgave

(at skabe de nye og rigtige betingelser på Jorden) …

for ligesom penge i fortiden har været redskab

for menneskers egoisme, skal de nu blive redskab

for deres gode vilje."


Alice A. Bailey:
Discipelskab i den nye tidsalder, Vol. I, s. 192

 

 

Forside-Menu-Banner-Testamente-Arv 

Hvis VisdomsNettet modtager arv!

 

Hvis VisdomsNettet modtager en arv, vil arven blive indsat på en spærret konto. Kontoen har to formål:

  1. Vi håber, at indestående på kontoen på et tidspunkt bliver så stort, at fonden kan godkendes som fradragsberettiget.
  2. Vi håber, at afkastet fra kontoen i fremtiden kan dække de faste omkostninger til bevarelse af VisdomsNettet, sådan at hjemmesidens åndsvidenskabelige materiale bevares til kommende generationer.

VisdomsNettets mål er at skabe rigtige menneskelige relationer – ikke alene mellem mennesker, men også mellem mennesker og den natur, der er menneskehedens, dyrenes, planternes og mineralernes livsgrundlag.

 

Lav et testamente hvis du selv vil bestemme!

 

Der er gode grunde til at oprette et testamente.

  • Du er nødt til at oprette et testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvordan din arv engang skal fordeles. Ellers er det arveloven, der afgør, hvordan arven fordeles.
  • Der er mange fordele ved at oprette et testamente – uanset formue, alder eller om du har ægtefælle, børn eller andre slægtninge, som er tvangsarvinger.
  • Et testamente betyder bl.a., at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit. Det kan f.eks. være en god idé at oprette et testamente, hvis du vil tilgodese bestemte personer eller udvalgte formål.
  • Du kan også oprette testamente, fordi du gerne vil give en testamentarisk gave til et velgørende formål.
  • Har man ingen arvinger og ikke har skrevet testamente, går hele arven til staten.

 

Menu-Bidrag-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab