Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

 Banner-derfor-er-vi-her-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

• Udbredelse af åndsvidenskabens livssyn

• Meditation og studier

• Fredsinspiration

 

Menu-VisdomsNettets-Logo-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Indhold:

 • Et brobyggende initiativ.
 • Penge et potentielt gode.
 • Hvad er et åndsvidenskabeligt livssyn?
 • Oplyste mestre er en realitet.
 • En åndelig renæssance er undervejs.
 • VisdomsNettets arbejde.
 • Der findes visdom.
 • Der er en hensigt.
 • Livet er udødeligt.
 • Retfærdighed er uundgåelig.
 • Indre kontakt.
 • Tjenestearbejde er at praktisere åndelige værdier.
 • Hvad kan du gøre?
 • Giv venligst en donation.
 • Besøg vores website.
   

Et brobyggende initiativ

VisdomsNettet er et åndeligt og humanitært initiativ, der har til formål at oplyse, inspirere til fred og studium af åndsvidenskab.

Vi ønsker på den måde at udbrede åndsvidenskabens livssyn. VisdomsNettets initiativtagere er fælles om at lægge vægt på Alice. A. Baileys forfatterskab. VisdomsNettet er ikke en medlemsorganisation, men derimod et gruppeinitiativ. VisdomsNettet er helt uafhængig af organisationer og foreninger.

Penge et potentielt gode

Penge er energi, som kan aktiveres i den gode viljes tjeneste og skabe store forandringer. Ved at inspirere til åndelig praksis, herunder studier, meditation og tjenestearbejde, bruges fondens midler til introduktion af nye livsværdier.

Hvad er et åndsvidenskabeligt livssyn?

Den materialistiske livsholdning har resulteret i rodløshed og meningsløshed, der præger vor tid, og som giver sig udslag i overdrevent forbrug, egoisme, kriminalitet, psykiske lidelser og selvmord. Det materialistiske samfunds skyggesider kan ikke fjernes ved større materiel velstand, fysisk tryghed og flere forbrugsgoder. Den eneste vej til åndelig rigdom er fornyelse af menneskets livsværdier. VisdomsNettet arbejder for en sådan fornyelse gennem en ikke-agiterende information, der inviterer til meditation, studier og aktivt tjenestearbejde.

Oplyste mestre er en realitet

Enkelte mennesker har realiseret deres åndelige potentialer og er blevet forbilleder. De har altid eksisteret, og de viser vejen. De står som garanter for ethvert menneskes mulige åndeliggørelse og for hjælp i kriser og nød.

En åndelig renæssance er undervejs

Et nyt åndsvidenskabeligt livssyn er på vej. Det vokser frem i et netværk af uafhængige grupper, der har fælles grundlæggende værdier. Disse mange grupper udtrykker mangfoldighed i enheden. Den åndelige fornyelse hænger også sammen med forventningen om en verdenslærers genkomst og tilsynekomsten af en ny verdensreligion, der forener menneskeheden i et universelt broderskab. VisdomsNettet inviterer til fordomsfrit at undersøge de foranstående udsagn.

 

VisdomsNettets arbejde


Alle, der er tilknyttet VisdomsNettet, arbejder ulønnet. VisdomsNettets initiativer og planer omfatter:

 

INFORMATION PÅ INTERNETTET


* Artikler
* Manuskripter til undervisning som frit kan anvendes
* E-bøger om åndsvidenskabelige emner
* Esoterisk grundlitteratur i form af e-bøger

 

MEDITATION


* Udarbejdelse af meditationsmaterialer
* Artikler om meditation
* E-bøger om meditation

 

FREDSINSPIRATION


* Artikler om kriseløsning og fredsinitiativer
* Fredsmeditationer

 

Der findes visdom

Til alle tider er åndelig visdom kommet til udtryk i verdens mange kulturer og religioner. Denne visdom udgør kernen i alle åndelige traditioner og kulturelle fornyelser, og den er den nye tidsalders vigtigste menneskelige ressource.

Der er en hensigt

Bag tilværelsens ydre begivenheder findes et skabelsesmønster, som er udtryk for livets guddommelige oprindelse. En erkendelse af dette mønster kan give mening og retning for ethvert menneske.

Livet er udødeligt

Menneskets inderste kerne er åndelig. Mennesket lever ikke én gang, men har mange inkarnationer. Døden er begyndelsen på en ny rejse. Større forståelse af disse realiteter kan reducere frygt, give nyt livsmod og skabe nye perspektiver.

Retfærdighed er uundgåelig

Der er en sammenhæng mellem årsager og virkninger overalt i kosmos. Menneskeheden er resultatet af fortidige handlinger, og fremtiden formes gennem det, mennensket foretager sig nu. Alle erfaringer er derfor udviklingsmuligheder, som uundgåeligt vil føre til retfærdighed, når man ser dem som læreprocesser.

Indre kontakt

Meditation skaber indre kontakt. Denne indre kontakt åbner for ethvert menneskes åndelige udvikling og kontakt med sjælen.

Tjenestearbejde er at praktisere åndelige værdier

Den naturlige konsekvens af åndelige værdier er medansvar for verden og for en sund udvikling. Derfor må indre kontakt og vækst nødvendigvis komme til udtryk i ydre handlinger. Aktivt tjenestearbejde er et naturligt resultat af sunde åndelige livsværdier.

Hvad kan du gøre?

Følg med i VisdomsNettets initiativer ved gratis at modtage vores nyhedsbrev, som løbende udsendes med information om nye artikler, der senere tilbydes på VisdomsNettets website. Her bliver du også informeret om meditationer og fredsinitiativer.

Giv venligst en donation til arbejdet - vi har brug for din støtte

Vi kan ikke opfylde vores mål uden hjælp fra bidragsydere.

Dit bidrag bedes venligst indsat på VisdomsNettets girokonto …

Danske Bank

Reg. 1551 - konto nr. 16 973 335

Danske Bank

H. C. Ørsteds Vej Afdeling

H. C. Ørsteds Vej 38

Dk-1879 Frederiksberg C

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

 

Donerede beløb går ubeskårede til VisdomsNettets arbejde.

Besøg vores website. Vi tilbyder informationer om visdomslæren, meditation og fredsarbejde. Besøg jævnligt www.visdomsnettet.dk for at læse, downloade og få inspiration til din hverdag.