Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

De forskellige metoder, som menneskehedens livsbølge har brugt for at forplante sin art på Jorden, er nært knyttet til udfoldelsen af menneskets sammensatte natur, men den er desuden en del af histori
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Forplantning

Betydning
De forskellige metoder, som menneskehedens livsbølge har brugt for at forplante sin art på Jorden, er nært knyttet til udfoldelsen af menneskets sammensatte natur, men den er desuden en del af historien om udviklingen af runder og rodracer. Den inkarnerende sjæl i manifestation har en sammensat natur, der svarer til de forskellige stofgradueringer, som sjælen langsomt vikler sig ind i eksistensplan efter eksistensplan, indtil den når den nuværende tilstand. Beviset på de mange tidligere former for racemæssige inkarnationer og de forskellige former for forplantning, kan man bl.a. iagttage i gentagelsen af menneskefosterets udvikling, i de rudimentære organer hos voksne og i de reproduktive metoder, som stadig er fremherskende i de lavere naturriger − plante- og dyreriget. I histologien (dvs. læren inden for lægevidenskab eller biologi om den mikroskopiske struktur og sammensætning af plante- eller dyrevæv), hvor man iagttager celledelingen, viser en mikroskopisk undersøgelse af menneskehedens ældgamle historie serier af materialisationer. I de laveste former for liv er der en homogen masse af protoplasma, der deler sig i to. I næste fase er der en celle med en kerne. Cellekernen deler sig i to underkerner, som udvikles inden for cellevæggen, eller ved at bryde igennem den for at dele sig i selvstændige enheder udenfor. Spaltningen er en kopi af 1. rodraces forplantningsmetode. Den næste type celledeling består af knopskydning, hvor en del af ophavet svulmer ud på overfladen, for til sidst at adskille sig for at vokse op til fuld størrelse som selvstændigt individ. Metoden ser man hos mange grøntsager og hos søanemoner m.fl. Det er en gentagelse af den metode, som den urmenneskelige race udviklede på basis af den første forplantningsmetode. I næste skridt i biologien afkaster forældreorganismen en enkelt celle, der udvikler sig til en flercellet organisme, som er identisk med ophavet, på samme måde som det sker for bakterier og mosarter. Dannelsen af sporer efterfølges af en slags mellemprodukt med tvekønnethed med biseksuelle organer, som er en fast bestanddel af det samme individ − ligesom i planter. Det svarer til forplantningsmetoden ved midten af 2. rodrace. ”Knopperne” er mere talrige, og de blev, hvad zoologer vil kalde menneskelige sporer eller frø. H.P. Blavatsky beskriver dem som ”vitalt sved”. På den måde skete knopskydningen på bestemte årstider, når ophavet eller for-ældreenheden var blevet moden, og derfor skete adskillelsen, på samme måde som det sker for plantesporer eller -frø gør i nutiden. Naturen tog sig af frøene, og udviklede dem i det bedst egnede miljø. På nuværende tidspunkt i udviklingen forekommer der ekstraordinære tilfælde af flere menneskelige fødsler, der antyder den tilstand i forplantningen, som ligger meget langt tilbage i tiden. Efter flere millioner af år udviklede 2. rodrace sig gradvist til den tidlige 3. rodrace, hvor de daværende menneskelige individer var androgyne. De producerede et frugtbart kim, der blev lagt som et æg – og det samme sker for fugle og visse krybdyr i nutiden. Menneskeæggene modnedes langsomt, men til sidst brød spædbarnet frem – meget i overensstemmelse med det, som en kylling gør i nutiden. Hermafroditten i den tidlige 3. rodrace begyndte gradvist at adskille de to køn i de prænatale æg. Det skete under impuls fra de iboende evolutionslove. Og på den måde nærmede rodracen sig en forening med den 4. rodrace, hvor børn stadig blev undfanget i et æg, men de blev i stadigt stigende antal født fra livmoderen, på samme måde som det sker i nutiden. Rækken af forplantningsmetoder har ikke alene været i overensstemmelse med de skiftende forhold i runder og rodracer, men det ses nu i de rodracer, hvis tid er næsten omme, hvor rodracernes afslutning fremskyndes ved hjælp af en usædvanlig sterilitet hos kvinderne. Den eksisterende metode til forplantning er − ligesom alle de foregående − en forbigående fase til skabelse af menneskekroppe, og den vil med tiden blive en del af menneskets udviklingshistorie, og andre formeringsmetoder, der allerede er varslet, vil tage den nuværende metodes plads. Efterhånden som mennesket udvikler sig på den opstigende udviklingsbue, udvikler det sin højere natur, og menneskets afkom vil blive skabt af mennesket selv, og kilden vil være menneskets frivillige, åndelige og intellektuelle skabende kræfter. (Se også Rodrace).

Se alle ord begyndende med F
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook