Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Induktion, den induktive metode eller logisk induktion er en proces, der vil sige ræsonnementer, som går fra delene til helheden, fra det særlige til det almindelige eller fra individet til det univer
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Induktion

Betydning
Induktion, den induktive metode eller logisk induktion er en proces, der vil sige ræsonnementer, som går fra delene til helheden, fra det særlige til det almindelige eller fra individet til det universelle. Den induktive metode står i kontrast til den deduktive metode, som går fra helheden til delene, fra det generelle til det særlige eller fra det universelle til den enkelte. Induktion er forbundet med Aristoteles, men også med Francis Bacon og nutidens naturvidenskab i almindelighed. Naturvidenskaben forsøger at fastsætte generelle love ved at ræsonnere fra særlige iagttagelser − men det er nødvendigt at forudsætte, at det, der er sandt i det enkelte tilfælde, også vil være sandt i det generelle tilfælde, selv om der kun er tale om et enkeltstående eksempel. De hypoteser, man når frem til, skal naturligvis betragtes som foreløbige, og hypoteserne skal derfor ændres, når der kommer flere iagttagelser, som ændrer konklusionen. Metoden er et forsøg på at forstå naturen gennem en kontinuerlig proces med forsøg og fejl, og gradvis bliver beskrivelsen af naturens love bedre og bredere. Men en væsentlig del af metoden er i sig selv deduktiv, fordi man hele tiden konkluderer bagud på grundlag af de foreløbige hypoteser, der er fastlagt for de nye konklusioner, og på den baggrund forsøger man at dokumentere eller at afkræfte. Det er årsagen til, at metoden iflg. naturvidenskaben ofte kaldes en deduktiv-induktiv fremgangsmåde. Induktion og deduktion er indbyrdes afhængige funktioner i det rationelle tankesind. Desuden er naturvidenskabens data for induktion udtryk for sensoriske iagttagelsesindhold − og mængden af den slags oplysninger vil aldrig gøre det muligt for mennesket at beskrive sandheden om de kausale verdener, som ligger til grund for fænomenerne – dvs. de årsager, der ligger bag virkningerne. Hvis man ligesom Platon accepterer eksistensen af intuitionen eller den direkte erkendelse af essentielle sandheder, eller hvis man accepterer hans doktrin om eksistensen af sjælens hukommelse, der ligger latent i tankesindet, så har man en ressource, der vil frigøre menneskeheden fra den totale afhængighed af den nuværende kunstige metode til at beskrive de generelle sandheder. (Se også Aristoteles, Bacon, Bacon-metoden, Intuition, Platon og Sjæl).

Se alle ord begyndende med I
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook