Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Nadver betyder "måltid". Nadveren i den kristne kirke og nadverelementerne er i virkeligheden et gammelt ”hedensk” ritual, der tidligt blev indført i kristendommen. Oprindeligt betød nadver forening a
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Nadver

Betydning
Nadver betyder "måltid". Nadveren i den kristne kirke og nadverelementerne er i virkeligheden et gammelt ”hedensk” ritual, der tidligt blev indført i kristendommen. Oprindeligt betød nadver forening af personligheden med den indre gud – sjælen. Det var et udviklingsstadie, som man kunne opnå i mere eller mindre perfekt grad under indvielse, eller det kunne opnås af neofytter, der selv havde opbygget kraften til at skabe sjælskontakt. Indvielserne blev praktiseret i mysterieskolerne ved hjælp af ritualer, og det er symbolikken i ritualerne, som den kristne kirke kopierede. Brød og vin er ydre og synlige symboler på den indre, åndelige vilje. Brød og vin repræsenterer konkrete aspekter, der blev brugt i indvielsesceremonierne, hvor de repræsenterede symbolske kundskaber. Et eksempel er de dionysiske mysterier, hvor vin symboliserede blodet fra Bakkus eller Bacchus, og hvor blod betød liv. Bakkus repræsenterede Logos, som ”blev kød” – dvs. Logos i manifestation. Ritualet var derfor symbol på det guddommelige liv, der blev opnået i indvielsesritualet i kraft af neofyttens bevidste forening af sin personlighed eller det lavere selv med sin indre gud, sjælen eller det højere selv. Foreningen var et resultat af en selvstændig, bevidst og disciplineret indsats af personligheden. På samme måde symboliserede brød eller korn det intellektuelle aspekt af indsatsen, for intellektet blev betragtet som den åndelige energitilstrømnings ”legeme”. Grækerne havde uden tvivl kopieret ritualet fra det gamle Egyptens tempelceremonier, for i flere templer viser reliefferne offerritualer med det hellige hvide brød. Nogle egyptere bringer ofre i form af hvidt offerbrød, der var formet som toppe. Brød var et symbol på liv. Hvidt brød symboliserede livets lys. Livets lys er Gud eller det guddommelige i mennesket. Det hvide brød indgik i ritualerne på principielt samme måde som alterbrød indgår i nutidens nadver i de kristne kirker. I nogle ritualer bagte egypterne brød, der var formet som Osiris. Når man rituelt spiste et stykke af brødet, var det symbol på, at den energi og vitalitet, man på den måde indtog, er guddommelig, for alt i Universet er Gud. Universet er en tankeform, og derfor var brødet udtryk for den guddommelige tanke eller hensigt, som man forenede sig med. Da spanierne invaderede Mexico og Peru, overraskede det dem, at man havde en ceremoni, der ligner nutidens nadver til forveksling. Man spiste små kager mærket med det egyptiske (atlantiske) Tau-kors (et T-formet kors), og kagerne kaldte man ”Guds kød”. Den kristne nadver blev som sagt kopieret fra ”hedenske” ritualer. I nadveren i de protestantiske kirker er både brød og vin et symbol på den guddommelig nåde, som modtages af den troende. I den katolske kirke mener man, at brødet og vinen reelt transubstantieres på mirakuløs vis, så vinen faktisk bliver til Kristi blod, og brødet til Kristi legeme, og derfor gives bægeret med vinen ikke til kirkegængerne, men betragtes som et ritual, hvor deltagernes og menneskehedens synder i almindelighed får forsoningsgaven. De gamle ”hedenske” ritualer var baseret på idéen om, at når man drak vinen, betød det, at neofytten forenede sig med åndens vitale energi i det indre, og at brødet var et symbol på en tilsvarende forening af neofyttens tankesind med det kosmiske tankesind. Nadveren leder også tanken til Østen, for flere steder i Vedaerne refererer ”Soma” til Gud eller Ishwar, hvor der fokuseres på de kvaliteter hos Ishwar, der giver fred, lyksalighed og harmoni (eller nåde). Soma eller Haoma var en vedisk rituel drik, der havde stor betydning blandt de tidlige indo-iranere og i de efterfølgende vediske og store persiske kulturer. Soma nævnes ofte i Rig-Veda, og Soma-saften var en trancedrik, som blev brugt i tempelritualerne. Drikken havde angiveligt okkulte og mystiske egenskaber, men det var kun de indviede præster, der kendte opskriften. (Se også Bakkus, Soma og Transsubstantiation).

Se alle ord begyndende med N
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook