Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Agnidagdha

Betydning
(Sanskrit). Agnidagdha stammer fra ”agni”, der betyder ”ild”, og ”dagdha”, der betyder ”brændt” fra roden ”dah”, der betyder ”at brænde”. Agnidagdha oversættes med ”fortæret af ild”. Agnidagdha er en gruppe af Pitrier (fædre eller forfædre), som opretholdt husstandens ild og gav offergaver i form af ild. Agnidagdhaerne, som omtales i Den Hemmelige Lære, er identiske med de lunare Pitrier, der er lige så gådefulde som de højere Arupa-grupper hos Kumaraerne eller Agnishwattaere. Agnidagdhaerne er Arupa-gruppernes legemer, og på grund af deres fastere og mere materialiserede essenser, er de i stand til forene sig med kræfter og substanser i naturen på mere materielle planer i solsystemet. De er også kendt som Barhishader, som ”vedligeholdt husstandens flamme”, og det var dem, der var fortrolige med ild og levede med flammer i de materielle sfærer. De ”materielle” flammer er de ildagtige eller magnetisk-elektriske kræfter og substanser i de lavere verdener, som inkluderer både begærenes og lidenskabernes flamme og den elektriske ild i det fysiske univers. De forsynede ikke kun mennesket med de lavere aspekter, men projekterede deres Chhayaer (skygger eller astrallegemer), og fuldendte på den måde det astral-fysisk-æteriske legeme i den tidlige menneskehed. Agnidagdhaerne, er de mere åndelige og intellektuelle grupper af Pitrier, som gav den spirende menneskehed de åndelige, intellektuelle og højere psykiske principper. H.P. Blavatsky skriver: ”De første oprindelige Pitrier – ’ildens syv sønner’ – er adskilt og opdelt i syv grupper – tre af grupperne er Arupa (formløse), og de består af intellektuel og ikke af elementarsubstans. Fire af grupperne er kropslige. Den første er ren Agni (ild) eller Spta-jiva (dvs. ’syv liv’, som bliver Sapta’jihva eller ’syv-tungede’, fordi Agni symboliseres med syv tunger og med syv vinde, som udgør hjulene på hans ildvogn). Da de bestod af en formløs og ren åndelig essens på evolutionens øverste niveau, kunne de ikke skabe den arketypiske form, for den var ikke i deres tankesind, og det er den første forudsætning. De var kun i stand til at føde ’tankeskabte skabninger’ – deres ’sønner’, som var den anden gruppe af Pitrier (eller Prajapati, eller Rishier osv.), på et niveau, der var mere materielt. De hører til den tredje og sidste af Arupa-grupperne. Det var den eneste gruppe, der blev virkeliggjort ved hjælp af den universelle sjæls (Aditis, Akashas) fjerde princip til manifestation af objektive skabninger som har form. Men da de kom i eksistens, var den guddommelige udødelige sjæl eller ild i dem så begrænset, at de blev betragtet som fejltagelser. De tre ordner af skabninger – Pitri-Rishierne eller ”flammens sønner” – var nødt til at forene og sammensmelte deres tre højere principper med det fjerde og det femte (det mikrokosmiske) princip før den nødvendige forening kunne opnås og skabe resultater”. (Se også Aditi, Agni, Agnishwatta, Akasha, Arupa, Barhishader, Chhaya, Kumaraer, Pitri, Prajapati og Rishi).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook