Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Sanskrit). Yajna, Yagya, Yadnya eller Yagam i hinduismen er et ritual, der akkompagneres af chanting af vediske mantraer. Yajna betragtes også som tilbedelse, bøn, lovprisning, opofrelse og offergave
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Yajna

Betydning
(Sanskrit). Yajna, Yagya, Yadnya eller Yagam i hinduismen er et ritual, der akkompagneres af chanting af vediske mantraer. Yajna betragtes også som tilbedelse, bøn, lovprisning, opofrelse og offergaver. Yajna er et gammel offerritual, hvor man ofrer og sublimerer Havana Samagri (særligt forberedte urter) i offerilden. Den dybere betydning af ordet Yajna stammer fra sanskrit-verbet ”yaj”, der har tre betydninger: Gudetilbedelse (Devapujana), enhed (Saogatikarana) og næstekærlighed (Dana). Et væsentligt element er den rituelle offerild – den guddommelige Agni – som offergaverne kastes i. Ilden er forudsætningen for, at alle offergaverne når Gud, fordi de omdannes og sublimeres i ilden. Udtrykket Yajna er sprogligt men ikke i praksis beslægtet med zarathustrismens Yasna (Ahura). I modsætning til den vediske offerceremoni har zarathustrismens Yasna relation til vand snarere end til ild. Ritualer, der er forbundet med tempeltjeneste i hinduismen kaldes Agama, mens de, der indebærer kommunikation med en guddom via Agni, anses for at være vediske. Templeritualer i nutidens hinduisme er en kombination af både vediske og agamiske ritualer. Den rituelle del af hinduismens skrifter kaldes Karma-Kanda. Dele af Vedaerne, der beskriver eller fortolker Yajna, omtales i Karma-Kanda. De vediske Yajnaer udføres typisk af fire vediske præster – Hota, Adhvaryu, Udgata og Brahman. De ritualer, der udføres af hver af præsterne, er beskrevet i dialogen mellem Asvala og Yajnavalkya i Brihadaranyaka Upanishaden. Hotar-præsten reciterer mantraerne og litanierne (bønner, der messes), som stammer fra Rig-Veda. Versene, der reciteres af Hotar, findes i tre typer: Indledende vers, Yajna-vers og eulogistiske vers (velsignelsesformularer). Ritualets Hotar skal desuden kontemplere og identificere sig med den guddommelige stemme i form af ilden eller Agni. Adhvaryu er Hotar-præstens assistent, som er ansvarlig for ritualets fysiske detaljer som f.eks. opmåling af offerområdet, opførelse af alteret osv., som er nævnt i Yajur-Veda. Adhvaryu tilbyder tre slags offergaver: Nogle der opflammer, nogle der larmer og nogle der giver afløb. Adhvaryu kontemplerer og identificerer sig med det guddommelige syn – Solen eller Surya. Udgatar chanter vers til melodier (Saman), der stammer fra Sama-Veda. Udgatar chanter – ligesom Hotar – de indledede Yajnaer og eulogistiske vers. De tre typer af invokationer har relation til de tre typer af vital livskraft – Prana, Apana og Vyana i menneskekroppen, og Udgatar repræsenterer den guddommelige livskraft. Brahman er leder af hele seancen og ansvarlig for at rette evt. fejl ved hjælp af supplerende vers, og ved at invokere Visvedevas (devaerne). I Brihadaranyaka betragtes Visvedevas som skabere af det universelle tankesinds uendeligt mange former. Den eneste gud, der beskytter Yajna, er Brahman, der kontemplerer og identificerer sig med det guddommelige tankesind, der symboliseres af Månen eller Chandra. Normalt brænder der en enkelt offerild, men nogle gange hele tre under ritualet, hvor offergaver kastes i ilden. Offergaverne er typisk store mængder af smør, mælk, korn, kager og soma. Varigheden af en Yajna afhænger af dens type. Nogle gange varer ritualet kun et par minutter, mens andre kan tage timer, dage eller endda år. Nogle Yajnaer udføres privat, mens andre henvender sig til et stort publikum. Post-vediske Yajnaer, hvor mælkeprodukter, frugt, blomster, tøj og penge ofres, kaldes Homa eller Havanam. Et typisk hindu-ægteskab indebærer en Yajna, hvor Agni er vidne til ægteskabet. Retten til at udføre en Yajna eller en Homa kræver indvielse i en indvielsesceremoni, der er kendt som Yajnopavita. I ceremonien overdrages en ”hellig snor” til den indviede, som symbol på den særlige ret. (Se også Agama, Agni, Apana, Homa, Prana, Soma, Veda, Vyana og Zarathustrisme).

Se alle ord begyndende med Y
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook