Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Amenti

Betydning
(Egyptisk). Amenti eller Amentet er Duat, som egyptologerne har valgt at oversætte med ”underverdenen”. Amenti betyder ”det skjulte sted” eller ”den hemmelige region”. De gamle egypteres Amenti var et område i efterlivet, hvor mennesket blev renset og forædlet efter den fysiske inkarnation. Det er imidlertid en almindelig misforståelse, at Amenti er identisk med et sted under Jorden ligesom Hades eller skærsilden, som den afdøde ankommer til umiddelbart efter døden. Amenti er i virkeligheden et højere bevidsthedsplan, hvor sjælen potentielt forvandles til ren ånd i evigheden. Det 15. eller sidste hus (Aat) i Duat, kaldes Amentet-Nefert (”smukke Amenti”), og beskrives som en bolig for guderne. Det er himmelverden eller Devachan. Efterlivet blev også omtalt som Sekhet-hetep (”fredens regioner”), som var under Osiris’ herredømme. En papyrus i Ødipus Egyptiacus viser et billede af et æg, der svæver over mumien. Det er et symbol på håbet om en ny fødsel på Jorden efter renselsesprocessen i Amenti. I åndsvidenskaben er ægget symbol på Devachan – ”salighedens region” – der er identisk med Mentalplanet. Et andet symbol for det samme er den vingede skarabæ. Den ”vingede solskive” er også et symbol, der er beslægtet med ægget, og begge har samme betydning som skarabæen Khepera eller Khopiru, et ord, der stammer fra ”khopru”, der betyder ”at blive” og ”at blive genfødt”. Der hentydes naturligvis til både menneskets reinkarnation og til dets åndelige genfødsel. Ved indgangen til Amenti fører Anubis den afdøde til Osiris’ Hal − Dommens Hal. Her skal det fysiske liv bedømmes af 42 dommere, og den afdødes hjerte (bevidsthed) vejes mod sandhedens fjer. I Dommens Hal i Amenti ”anklages” den afdøde efter den fysiske død af de 42 ”dommere”, der repræsenterer Osiris. Hvis sjælen klarer prøven, går den indre rejse videre til regionen Aalu. Hvis navnene på de 15 Aats, de 7 Arrets (cirkler), de 21 pyloner (porte), og hvis guder og vogtere af domænerne alle er kendt, er den afdøde i stand til at gå fra den ene hal til den næste, og til sidst stige om bord i nattens solbåd, der passerer gennem Duat for at løfte sig op på himlen. De afdøde, der ikke kommer med nattens båd − de uudviklede personligheder − skal blive i efterlivet eller Kama-Loka (astralplanet), mens de, der kommer med båden, føres op til himmelverdenen eller Devachan, hvor de lever, indtil de vender tilbage for at blive genfødt i den fysiske verden. Det henviser til en udvikling, hvor mennesket passerer fra eksistensplan til eksistensplan pga. af menneskets viden om planernes ”navne”, og til sidst bliver det muligt at finde den hemmelige eller usynlige vej til Solen. Kendskabet til navnene indikerer åndelig, intellektuel og psykisk udvikling, som medfører, at den afdøde ikke længere føler sig tiltrukket af de lavere verdener, for der er nu udviklet tilstrækkelig og korrekt kundskab til at klare udfordringerne, og derfor vil et højere udviklet menneske føle en tiltrækning, der fører opad mod åndelige højder. Hvis egyptologerne vidste mere om de egyptiske guders esoteriske betydning, ville de vide, at ”dommerne” svarer til Lipikaerne – Karmas Herrer. Hinduernes Chitragupta, der oplæser beretningen om enhver sjæls liv fra sin bog, der kaldes Agrasandhani, og dommerne, der oplæser deres fra den afdødes hjerte, der er som en åben bog for Yimas, Minos’, Osiris’ eller karmas øje, og de er alle varianter af åndsvidenskabens Lipikaer. Men Lipikaerne er ikke guddomme, der står i forbindelse med døden, men med det evige liv. Allegorien i Dødebogen, der handler om ”sjælens belønning”, svarer til åndsvidenskabens syv principper. De afdøde får tildelt et stykke jord på Aanroos mark, og her kan de høste det, de har sået ved deres handlinger i det fysiske liv. De afdøde, der er optaget blandt guderne, høster det syv alen høje korn, som vokser på et område, der er delt i syv og fjorten dele. Kornet er den føde, der betinger deres liv og død i Amenti, som Aanroo-marken er en del af, for her tilintetgøres den afdøde eller bliver til ren ånd i evigheden som følge af de ”syv gange syv og halvfjerds liv”, som den afdøde har tilbragt – eller skal tilbringe – på Jorden. Idéen om kornet, der høstes som ”frugten af menneskets handlinger”, er indlysende. De mystiske og mytologiske belæringer om Amenti var alle mere eller mindre symbolske beskrivelser af rækken af stadier i efterlivet. Det gælder Kama-Loka, Devachan og åndens pilgrimsrejse, som egypterne havde samlet under begrebet Amenti. (Se også Aanroo, Agra-Sandhani, Chitragupta, Devachan, Duat, Dødebog, Kama-Loka, Khepera, Lipika, Mentalplan og Yima).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook