Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Hebraisk). Sephiroth (flertal) og Sephira (ental) er guddommens 10 udstrålinger i kabbalaen. De 10 Sephiroth udgør tilsammen ”Livets Træ”. Den højeste Sephira dannes ved udstråling eller koncentratio
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Sephiroth

Betydning
(Hebraisk). Sephiroth (flertal) og Sephira (ental) er guddommens 10 udstrålinger i kabbalaen. De 10 Sephiroth udgør tilsammen ”Livets Træ”. Den højeste Sephira dannes ved udstråling eller koncentration af Ain Soph Aur – det grænseløse lys, og hver Sephira skaber ved udstråling en ny Sephira. Navnene på de 10 Sephiroth er: 1) Kether – kronen. 2) Chokmah – visdom. 3) Binah – forståelse. 4) Chesed – barmhjertighed. 5) Geburah – magt eller strenghed. 6) Tiphereth – skønhed. 7) Netzach – sejr. 8) Hod – herlighed. 9) Jesod – grundvold. Og 10) Malkuth – riget. Nogle er maskuline eller positive – andre feminine eller negative. Kether eller ”kronen” er den 1. Sephiroth på ”Livets Træ”. Kether er Guds ensomme majestæt med det usigelige navn IHVH, men også med Sinai-navnet AHIH AShR AHIH, der betyder ”den evigt værende”. Kether kan også fortolkes som ”den hellige gral”, der symboliserer Guds permanente forbindelse med mennesket. Kether kaldes også ”det umanifesterede Malkuth”. Ærkeenglen Metatron hersker over Kethers sfære. Det tilknyttede gudenavn er Ehyeh. Punktet er forbundet med Kether. Chokmah eller ”visdom” er den 2. Sephiroth på ”Livets Træ” og Universets store stimulator. Den indviedes tegn styres af Uranus, og ærkeenglen Ratziel behersker Chokmahs sfære. Det tilknyttede gudenavn er Jehova. Linjen er forbundet med Chokmah. Binah eller ”forståelse” er den 3. Sephiroth på ”Livets Træ”. Binah er forståelse af guddommen eller erkendelse af, at der er én Gud. Saturn hersker over Binah og ærkeenglen Tzaphkiel behersker Binahs sfære. Det tilknyttede gudenavn er Jehova Elohim. Det todimensionelle plan er forbundet med Binah. Chesed eller ”barmhjertighed” er den 4. Sephiroth på ”Livets Træ”. Chesed er Guds nåde. Chesed kaldes også Gedulah – storhed eller medfølelse. Jupiter hersker over Chesed og ærkeenglen Zatkiel behersker Cheseds sfære. Det tilknyttede gudenavn er El. Den tredimensionelle form er forbundet med Chesed. Geburah eller ”strenghed” er den 5. Sephiroth på ”Livets Træ”. Geburah er Guds strenghed, symboliseret af naturloven, som beherskes af Mars og ærkeenglen Chamuel. Det tilknyttede gudenavn er Elohim Gibbor. Tiphereth eller ”skønhed” er den 6. Sephiroth på ”Livets Træ”. Tiphereth er skønheden ved det menneske, der vejledes af Gud, og hans sfære beherskes af ærkeenglen Rafael. Man siger også, at Solen er Tiphereths hersker. Det tilknyttede gudenavn er Tetragrammaton Eloah Va Daath. Netzach eller ”sejr” er den 7. Sephiroth på ”Livets Træ”. Netzach er Guds sejr eller kærlighedens sejr. Netzach er under Venus’ herredømme og beherskes af ærkeenglen Haniel. Det tilknyttede gudenavn er Jehova Tseva’oth (Hærskarers Herre). Hod eller ”herlighed” er den 8. Sephiroth på ”Livets Træ”. Hod er Guds herlighed i sin trofasthed mod skabningen, magiens sfære og denne sfære beherskes af ærkeenglen Michael og planeten Merkur. Det tilknyttede gudenavn er Elohim Tseva’oth (Hærskarers Gud). Jesod eller ”grundvold” er den 9. Sephiroth på ”Livets Træ”. Jesod betyder grundvold, men er desuden basis og kraft, og hans sfære er den dybere og fjernere æteriske substans, som nogle gange kaldes Akashaen. Den tilknyttede ærkeengel er Gabriel. Det er også sfæren for blændværk, det ubevidstes sfære, drømmenes sfære og den astrale verden eller astralplanet. Jesod står under Månens herredømme. Det tilknyttede gudenavn er Shaddai El Chai (Den Almægtige Levende Gud). Malkuth eller ”riget” er den 10. Sephiroth på ”Livets Træ”. Malkuth betyder ”Riget”. Det er Guds rige, selvom det på godt og ondt er på Jorden, og hans sfære er det fysiske plan og de åndelige værdier, som er i det tætte stof. Malkuth er desuden atomernes ånd og beherskes af ærkeenglen Sandalphron. Det tilknyttede gudenavn er Adonai Malekh (Adon ha-Arets). De fire Sephiroth – Hod, Netzach, Jesod og Malkuth – under Tiphereth repræsenterer personligheden eller det lavere selv. De fire Sephiroth – Binah, Chokmah, Geburah og Chesed – over Tiphereth repræsenterer individualiteten eller det højere selv. Geburah, Chesed, Tiphereth, Hod, Netzach og Jesod i forening kaldes ”kongen” og ”det mindre ansigt” eller Mikroprosopos med det hebraiske navn Zeir Anpin. Malkuth kaldes ”dronningen” og Mikroprosopos’ brud. (Se også Ain-Soph, Binah, Chesed, Chokmah, Geburah, Hod, Jesod, Kabbala, Kether, Malkuth, Netzach og Tiphereth).

Se alle ord begyndende med S
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook