Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Latin). Genius stammer fra roden ”gen”, der betyder ”fødsel” eller ”medfødt”. Genius er en ”skabende ånd” eller en skytsånd for det enkelte menneske. Skytsånden kan desuden knyttes til et bestemt ste
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Genius

Betydning
(Latin). Genius stammer fra roden ”gen”, der betyder ”fødsel” eller ”medfødt”. Genius er en ”skabende ånd” eller en skytsånd for det enkelte menneske. Skytsånden kan desuden knyttes til et bestemt sted. Genius er en betegnelse, der bruges om mange forskellige former for åndelige væsener. Hos gnostikerne betyder genius æoner eller et englehierarki. I romersk religion var genius oprindeligt betegnelsen for et menneskes natur, og navnet var afledt af begrebet ”avlekraft”. Eksempelvis er det intellektuelle geni i mennesket en manasaputra. I én betydning er genius en rådgivende guddommelighed, men den tilhører ikke nødvendigvis de højere åndelige grupper. I græsk og romersk tro er genius personlige skytsånder, der blev tilknyttet mennesker ved fødslen, og de fulgte dem gennem hele livet, og ledsagede dem til Hades, når de døde. Skytsånden blev hædret ved hjælp af ritualer og nogle gange blev den guddommeliggjort. I den traditionelle form var genius en guddommeliggjort personificering af forfædrene, som var tilknyttet slægtens inkarnerede overhoved (pater familias). Det var familiens repræsentant i alle offentlige og religiøse anliggender. Romernes kvindelige guddom Juno (grækernes Hera) var tilknyttet familiens kvindelige overhoved (mater familias). Men omkring år 0 blev genius opfattet som en skytsgud – dels for mennesker og dels for forskellige former for fællesskaber – f.eks. håndværkerlaug, staten, byen osv. En af de vigtigste genius-kulter blev kulten for kejserens genius. Ordet blev også brugt som ”genius loci”, der betyder skytsguddomme, der beskytter steder. De er æteriske, og derfor adskiller de sig fra naturens kræfter. Ordet atom var ikke en betegnelse for en partikel i den oprindelige betydning, for atom svarede til genius, og det svarer til et livsatom i åndsvidenskaben. Ordet har også en negativ betydning som f.eks. i udtrykket ”den onde genius”. Mennesker befinder sig i et spændingsfelt mellem påvirkning af godartede og ondartede kræfter, som er personificeret af skytsengle og dæmoner eller gode og onde indflydelser. De gode og de onde henviser til de karmiske forhold, som indgår i et samspil med menneskets frie valg, og derfor kan mennesket ændre sin skæbne. De henviser enten til sjælens indre stemme eller til påvirkningen fra den lavere astrale personlighed. I en bredere betydning står genius for en vifte af skabninger, som omfatter næsten alle dhyan-chohanernes hierarkier, der arbejder på alle indre planer, og de går under betegnelsen guder, devaer, engle, dæmoner osv. I nutiden betragtes genius eller et geni som et menneske med en usædvanlig intellektuel natur kombineret med kreative evner, og det henviser til stor sensitivitet over for hjernen og hukommelse – dvs. over for højere manas eller tankesindet. (Se også Deva, Dhyan-Chohan, Djinn, Dæmon, Gnostiker, Hera, Jinn, Manas, Manasaputra og Æon).

Se alle ord begyndende med G
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook