Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION FOR VERDENSFRED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Fredsmeditation-for-verdensfred

MEDITATION FOR VERDENSFRED (2 af 3)


En mediterende gruppe kan udsende en stærk og klar tone af fred og god vilje og derved støtte det energiarbejde, der udføres overalt på Jorden.

MEDITATION FOR VERDENSFRED (2 af 3)

Omrids til fredsmeditation

 

Fredsmeditation-for-verdensfred-02

 

Indledning

Forslag til musik: Mozart: Ave verum corpus

(Evt. indledningstekst til inspiration for deltagerne)

 

 

Forberedelse

Forslag til musik: Mozart – C-mol messe

 

Sæt dig godt til rette. Ret ryggen. Og luk øjnene. Lad åndedrættet blive roligt og regelmæssigt. Sig til dig selv, at du er her for at meditere. Du kan glemme alle andre tanker og følelser og udelukkende koncentrere dig om meditationen. Prøv ikke at skulle eller ville noget. Prøv bare at være til stede. Hold bevidstheden klart fokuseret på meditationens formål: Fred.

Lad os nu begynde arbejdet ved at give grundtonen for meditationen …

 

 

Grundtone

Mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundet, fordi den bærende kraft i deres tanker og handlinger er god vilje. Denne gruppe kaldes Den Nye Verdenstjenergruppe. De erkender den indre samhørighed, som forener alle, der aktivt forsøger at udtrykke kærlighed, fællesskab og samarbejde. De er fælles om visionen og den faste beslutning om at hjælpe med til at løse de problemer, der står i vejen for menneskehedens arbejde mod enhed og fred.

(Pause)

 

 

Gruppefusion

1. Vi erkender, at vi er et energicenter – et lyscenter – forbundet med alle lyspunkter og lyscentre i menneskeriget. Der findes et åndeligt mantra, der kaldes “disciplens bekræftelse”. Det udtrykker holdningen hos det menneske, der stræber efter, sammen med andre i en fælles indsats, at forbinde den hierarkiske hensigt med menneskets aspiration og bringe menneskeheden nærmere målet:

 

“Jeg er et lyspunkt i et større lys.

Jeg er en strøm af kærlig energi

i den guddommelige kærligheds flod.

Jeg er en gnist af offerild i Guds brændende vilje.

Det er det, jeg er.”

 

“Jeg er en vej, som mennesker kan gå.

Jeg er en kraftkilde, der holder dem oppe.

Jeg er en lysstråle, som skinner på deres vej.

Det er det, jeg er.”

 

“Og ud fra dette vend om

og betræd denne vej, menneskets vej,

og kend Guds veje.

Det er det, jeg vil gøre.”

 

Bekræft i stilhed for dig selv ... “Jeg er et lyspunkt i et større lys” – og idet du gør det, tag dit lys − tænd det ved flammen fra det store lys og placer dit lys ved foden af det store lys. Lad gruppens små lyspunkter blive til ét, stort lyshav.

Forslag til musik: Fauré: Cantique de Jean Racine

(Spil musikken mens deltagerne rejser sig og tænder lysene, og vent til alle igen sidder på deres pladser.)

 

 

Samklang

2. I tanken rejser vi nu en søjle af lys, der forbinder os med det åndelige Hierarki, det planetariske hjertecenter …

(Lille pause)

 

– og med Kristus − kærlighedens hjerte i Hierarkiet …

(Lille pause)

 

– og videre til Shamballa − centret hvor Guds vilje er kendt.

(Pause)

 

 

Højere mellemstadie

3. Vi holder bevidstheden i lyset fra Hierarkiet og erkender, at kærlighed er den eneste kraft, der kan skabe fred i os selv og fred i verden.

(Lille pause)

 

Vi fører nu bevidstheden til vores eget hjertecenter og kontakter freden i os selv.

(Pause)

 

 

Meditation

4. Lad os nu meditere over nøgleordet, som lyder:

 

“Jeg er freden. Freden er jeg.”

(5-10 minutters meditation).

 

 

Indstrømning

5. Vi bruger nu den skabende fantasi og oplever fra vores indre, hvordan freden strømmer ud fra os som god vilje. Vi lader den gode viljes kraft strømme til vores nærmeste, og vi indhyller dem i den gode viljes lys. Se dem i dette lys, som de virkelig er inderst inde – som sjæle.

(Pause)

 

Vi udsender den gode vilje som bølger af fred til de mennesker, som vi har kontakt med, der hvor vi lever.

(Pause)

 

Vi lader den gode viljes lys brede sig til hele landet.

(Pause)

 

Vi lader den brede sig til alle verdens lande indtil vi omslutter hele Jorden i vores bevidsthed, og vi forbinder vores bevidsthed med alle mennesker af god vilje på hele planeten. Alle mennesker, der arbejder for fred.

(Pause)

 

Forbundet med alle disse mennesker af god vilje, styrker vi visionen om fredens tidsalder, fordi vi véd, at energi følger tanken, og at alle fredsbestræbelser derfor uundgåeligt vil manifestere sig i det ydre.

(Pause)

 

Og vi lader vi den gode viljes kraft strømme fra menneskeriget ud til alle naturriger på Jorden.

 

 

Lavere mellemstadie

6. Vi bekræfter fredens vision ved at fremsige følgende healingmantra. Gentag efter mig:

“Må Den Ene Sjæls kærlighed,

fokuseret i denne gruppe

stråle ud over vores medmennesker …

– og hjælpe dem til at skabe en atmosfære

af kærlighed og fred …

– og til at sprede alt,

hvad der forhindrer og begrænser.”

 

 

Fordeling

7. Lad os nu slutte meditationen med sammen at fremsige Den Store Invokation ...

Artikel-Fredsmeditation-for-verdensfred
Download-fil: MEDITATION FOR VERDENSFRED


Artikel-Fredsmeditation-for-verdensfred
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION FOR VERDENSFRED