Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SØNDAGSMEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Søndagsmeditation-Pengemeditation

SØNDAGSMEDITATION (2 af 3)


Hvis mange bruger meditationen, kan den fjerne de blokeringer, som forhindrer tilstrækkelige midler i at strømme ind i det arbejde, Hierarkiet forsøger at udføre.

SØNDAGSMEDITATION (2 af 3)

Omrids til meditation

Søndagsmeditation

Pengemeditation

"Tiltrækning af penge til hierarkiske formål"

 

Søndagsmeditation-Pengemeditation-02

 

Forslag:

  1. Denne meditation er så enkel, at nogle mennesker måske vil betragte den som ineffektiv og nytteløs. Men hvis mange bruger den samtidig, kan den fjerne de blokeringer, som på nuværende tidspunkt forhindrer tilstrækkelige midler i at strømme ind i det arbejde, Hierarkiet forsøger at udføre.
  2. Brug denne meditation hver søndag morgen. Tag, hvad du har sparet i den forløbne uge, og dedikér beløbet til arbejdet og giv det under meditationen til Kristus og hans hierarki. Uanset om beløbet er stort eller lille, kan det blive et tiltrækkende og magnetisk element i mestrenes planer.
  3. Vær opmærksom på den esoterisk lov, der siger: “Til dem, der giver, skal der gives” − så de kan give igen.
  4. Forsøg om du kan føle ægte kærlighed strømme gennem dig, og vær fast besluttet på at udtrykke denne kærlighed over for alle du møder. Kærlighed er den store tiltrækkende og uselviske faktor i verden.

 

1. stadie

Lad din krop, dine følelser og dine tanker falde til ro på en positiv og bevidst måde og formulér med dine egne ord svarene på følgende spørgsmål:

  1. Hvis penge er en af de ting, der er mest brug for til det åndelige arbejde i dag, hvad er det så, der for øjeblikket leder pengestrømmen væk fra Hierarkiets arbejde?
  2. Hvad er min personlige holdning til penge? Betragter jeg dem som et stort aktiv, der kan komme det åndelige arbejde til gode, eller opfatter jeg dem som noget materielt?
  3. Hvad er mit personlige ansvar med hensyn til de penge, der går gennem mine hænder? Behandler jeg dem, som en discipel af mestrene burde behandle dem?

(Pause)

 

2. stadie

1. Tænk på, hvordan den rigtige brug af penge kan befri menneskeheden. Forestil dig pengene i verden som:

Fortættet energi, der for øjeblikket stort set bruges til rent materialistiske formål og til at tilfredsstille den enkelte menneskes personlige begær.

En mægtig strøm af en flydende, gylden substans, der forlader de materialistiske kræfters kontrol og kommer under kontrol af lysets kræfters.

2. Sig derefter følgende invokation med koncentreret mental opmærksomhed og ud fra et dybtfølt ønske om at opfylde åndelige behov:

 

Du − i hvem vi lever, ånder og er.

Kraften, der kan forny alle ting.

Led pengene på Jorden mod åndelige formål.

Påvirk menneskers hjerter, så de giver det,

de indtil nu har brugt til materialistiske begær,

til Hierarkiets arbejde.

Den Nye Verdenstjenergruppe

har brug for penge i store mængder.

Jeg beder om, at tilstrækkelig store summer

stilles til rådighed.

Læg pengenes stærke energi i hænderne

på lysets kræfter.

 

 

3. Tænk på hvilket arbejde, der skal udføres af de grupper, som du på nuværende tidspunkt har tillid til − en hvilken som helst gruppe, som du ved, forsøger at realisere den hierarkiske plan. Forestil dig ved hjælp af din skabende fantasi og ved hjælp af din vilje, at ubegrænsede pengesummer strømmer til de, der forsøger at udføre mesterens arbejde.

4. Sig derefter højt − med overbevisning og viljestyrke:

 

Den, som hele verden venter på, har sagt,

at det, man beder om i hans navn

og med tillid til, at der kommer en respons,

vil blive givet.

 

Husk samtidig at “tro er substansen i det, der håbes på, og bevis på det, der ikke ses”. Tilføj derefter:

Jeg beder om de nødvendige penge til ................................... og jeg forventer dem fordi:

 

Fra centret vi kalder menneskeheden

Lad planen for kærlighed og lys åbenbares

Må den forsegle døren til det onde

 

5. Slut af med omhyggeligt at overveje dit eget ansvar for planen og planlæg hver uge dit økonomiske samarbejde med Hierarkiet. Vær praktisk og realistisk og vær klar over, at hvis du ikke selv giver, kan du heller ikke bede, for ingen har ret til at påkalde det, der ikke deles med andre.

Artikel-Søndagsmeditation-Pengemeditation
Download-fil: SØNDAGSMEDITATION - PENGEMEDITATION


Artikel-Søndagsmeditation-Pengemeditation
Læsefil med vendbare sider: SØNDAGSMEDITATION - PENGEMEDITATION