Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TORSDAGSMEDITATION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Torsdagsmeditation-Kristusmeditation

TORSDAGSMEDITATION (2 af 3)


Torsdagsmedition kaldes også Kristusmeditation, for i denne meditation kan man meditere på, hvad man kan gøre for at fremme forberedelserne til genkomsten.

TORSDAGSMEDITATION (2 af 3)

Omrids til meditation

Torsdagsmeditation

Kristusmeditation

 

Torsdagsmeditation-Kristusmeditation-02

 

1. stadie

Lad din krop, dine følelser og dine tanker falde til ro på en positiv og bevidst måde og formulér med dine egne ord svarene på følgende spørgsmål:

Som medlem af Den Nye Verdenstjenergruppe, hvad er da min klare hensigt i dette øjeblik, hvor jeg forsøger at få kontakt med min sjæl?

Er min personligheds faste og koncentrerede hensigt på linje med Hierarkiets hensigt – så vidt jeg har mulighed for at kende den?

Har jeg – på grund af min indsats i hverdagen og ikke så meget på grund af min position i samfundet – gjort mig fortjent til at arbejde sammen med de verdenstjenere, der har ansvaret for forberedelsesarbejdet?

Det er den eneste gang i meditationen, hvor du tænker på dig selv, og det sker i begyndelsen, fordi du på den måde samler personligheden og fokuserer opmærksomheden på mentalplanet.

 

2. stadie

Efter at have besvaret disse tre spørgsmål i lyset af sjælen, sig da med overbevisning:

Idet jeg glemmer, hvad der ligger bag mig, stræber jeg efter at realisere mine højere åndelige potentialer. Jeg dedikerer mig igen til tjeneste for mestrenes mester, som skal komme, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at forberede menneskers hjerte og tankesind på denne begivenhed. Jeg har intet andet livsmål.

(Pause)

 

3. stadie

Forestil dig verdenssituationen, så godt du kan, ud fra dine primære interesser og det kendskab, du har til det, der sker på Jorden. Se hvordan menneskemasserne overalt gløder med et svagt lys, og hvordan der hist og her er nogle klarere punkter, hvor medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe og mennesker med åndelig hensigt og kærlighed i hjertet arbejder for menneskeheden.

Forestil dig nu ved hjælp af din skabende fantasi, at Hierarkiets stærke lys strømmer ud mod menneskeheden og langsomt smelter sammen med det lys, der allerede findes i mennesker. Sig herefter første vers af Den Store Invokation:

 

Fra lysets kilde i Guds sind

Lad lys strømme ind i menneskers sind

Lad lys sænke sig over Jorden

 

Tænk derefter på Kristi tilsynekomst. Gør dig klart, at uanset hvilket navn, han kendes under i de forskellige verdensreligioner, er han stadig den samme identitet. Overvej hvilke konsekvenser hans tilsynekomst vil få. Sig herefter andet vers af Den Store Invokation:

 

Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte

Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter

Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden

 

Prøv at gøre det til din faste hensigt at tjene og sprede kærlighed i dine omgivelser, og forstå at når du gør det, forsøger du at blande din personlige vilje med den guddommelige vilje. Sig herefter tredje vers af Den Store Invokation:

 

Fra centret hvor Guds vilje er kendt

Lad hensigt lede alle menneskers viljer

Den hensigt, mestrene kender og tjener

 

Tænk over hvad du i praksis kan gøre i den kommende uge for at fremme forberedelserne til Kristi genkomst.

(Pause)

 

Sig til sidst ”OM” tre gange, idet du dedikerer din trefoldige personlighed til forberedelsesarbejdet.

Artikel-Torsdagsmeditation-Kristusmeditation
Download-fil: TORSDAGSMEDITATION - KRISTUSMEDITATION


Artikel-Torsdagsmeditation-Kristusmeditation
Læsefil med vendbare sider: TORSDAGSMEDITATION - KRISTUSMEDITATION