Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

OKKULTISME
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Okkultisme-Leadbeater

OKKULTISME (2 af 7)


Ordet okkultisme er meget misforstået. I de uvidendes forestilling er okkultisme ensbetydende med sort magi. Men okkultisme er ganske enkelt videnskaben om det skjulte.

OKKULTISME (2 af 7)

Udviklingstrin

 

Okkultisme-02-Leadbeater

 

Som en indvending mod påstanden kan man fremføre det velkendte faktum, at ved hver af de store indvielser, der er udtryk for kandidatens vandring ad den højere udviklingsvej, får kandidaten bestemte nye okkulte kundskaber. Det er sandt, men det er en viden, der kun kan gives, fordi kandidaten har nået et udviklingstrin, hvor det er muligt at forstå den kundskab, der præsenteres. Set i forhold til den almindelige menneskehed er det ikke anderledes – som eksempel kan gives den kundskab, der gives til et barn, som endnu kæmper med at forstå matematikkens principper. Når barnet når et forståelsesniveau, hvor det begynder at begribe andengradsligninger, er læreren parat til at forklare de regler, som ligger til grund for dem. Det samme gælder, når et menneske har gjort sig parat til at modtage den undervisning, der gives i forbindelse med en indvielse, for så bliver mennesket omgående indviet. Forudsætningen for at man kan opnå evnen til at modtage den højere kundskab og indsigt, er ved at forsøge at forstå menneskehedens nuværende forhold, og indrette tilværelsen på en fornuftig måde for at forstå de fakta, man møder.

Studiet af hele naturen

Okkultisme er derfor studiet af naturens skjulte sider − eller rettere sagt − okkultisme er studiet af hele naturen i stedet for kun af den begrænsede del, som hører ind under den materialistiske naturvidenskab. På menneskehedens nuværende udviklingstrin er langt den største del af naturen helt ukendt for de fleste mennesker, fordi menneskeheden indtil nu kun har udviklet en meget lille del af de evner, den er i besiddelse af. Gennemsnitsmennesket baserer derfor sin filosofi (hvis det overhovedet har nogen) på et fuldstændigt mangelfuldt grundlag. Gennemsnitsmenneskets handlinger respekterer − mere eller mindre − de få fysiske naturlove, det kender, og derfor er både teorierne om livet og den daglige adfærd fejlagtig og mangelfuld.

Okkultisten har et langt mere forståeligt synspunkt. Okkultisten er et menneske, der regner med energier, kræfter og kvaliteter fra de højere usynlige eller skjulte verdener. Energiernes funktioner er skjult for materialisten. Og på den måde former okkultisten sin tilværelse med respekt for alle naturens lovmæssigheder i stedet for kun af og til at tage hensyn til nogle små brudstykker.

Artikel-Okkultisme-Leadbeater
Download-fil: OKKULTISME - C.W. Leadbeater


Artikel-Okkultisme-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: OKKULTISME