Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 11)


Andet år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (8 af 11)

Den gode vilje i grupper

 

At praktisere den gode vilje i grupper

Teknikker til at praktisere den gode vilje − eksempelvis i samtaler og på møder − er stort set de teknikker, der arbejdes med indenfor det humanistiske område til etablering af konstruktive personlige relationer og grupperelationer. De er omtalt i mange bøger, men her skal de sammenfattes:

a. Et problem skal vurderes ud fra forskellige synsvinkler. Inkludér det i en større referenceramme − et større "hele". Se problemets forbindelse til den samlede situation og observér de indbyrdes afhængigheder. Betragt det "fra oven" − fra et højere niveau.

b. Find og etablér de overensstemmelser, der allerede eksisterer eller er lette at opnå. Undersøg objektivt og i fællesskab konflikter og uoverensstemmelser ved at forsøge at styre de følelsesmæssige faktorer.

c. Etablér et fælles mål, der skal nås. Formulér det klart. Hav det altid i tankerne og henvis ofte til det.

d. Vær forberedt på at gøre delvise ofre (rigtige kompromisser) for at opnå det bedst mulige for alle.

e. Læg nogle goder til side til fordel for et fremtidigt større ud­bytte, der opnås ved enighed og samarbejde.

f. Beslut, hvad der er nødvendigt at gøre for at kunne handle i fællesskab.

Personlig interesse kan være den motiverende faktor, når disse teknikker anvendes. Husk imidlertid at det, der er godt for sjælen, i sidste instans vil blive godt for alle. På et højere niveau motiveres den gode vilje ved at stole på loven om harmoni, loven om retfærdighed og loven om samhørighed. Når de aktiveres, vil det gode tiltrække det gode, og gavmildhed vil vække gavmildhed.

Områder, hvor den gode vilje kan aktiveres

Man kan forestille sig disse områder som koncentriske cirkler, hvor mennesket står i midten. Det er måske overraskende, at den gode vilje, der vendes mod sig selv, begynder præcis dér, hvor den gode vilje bør begynde. Selvom det kan se ud, som om man tilfører for meget god vilje til sig selv, så er det kun rigtigt, hvis man betragter det overfladisk og i samme grad, som man er for overbærende med egne svagheder og impulser. Der findes et mere dybtgående aspekt af situationen.

Hvis man bærer over med sig selv og undskylder sig selv, er det svaghed og fravær af vilje, og det er ikke rigtig god vilje mod sig selv. I virkeligheden er det skadeligt, for ved at bære over med sig selv bliver man sin egen fjende. For nogle menneskers vedkommende findes der en mærkværdig ambivalens. Samtidig med, at de røber deres mindre rosværdige begær via deres viljesvaghed, så skjuler de også, at de har selvkritik og føler utilfredshed med sig selv. Når det bliver tilstrækkeligt stærkt, kan det udvikle sig til et ægte skyldkompleks, der kan medføre, at man hader sig selv og ønsker at straffe sig selv. Det er derfor tydeligt, at der er behov for at bruge den gode vilje mod sig selv. Denne form for oplyst god vilje indeholder primært en modig erkendelse af egne fejl og karaktersvagheder – en erkendelse, man er nået frem til på en seriøs måde. Men på den anden side skal man ikke dømme denne type fejl for hårdt, for de er en del af den almindelige "menneskelige tilstand". Og en konstruktiv måde at beskæftige sig med dem på er hverken ved at fortrænge skyldfølelsen og finde på undskyldninger, og ikke at straffe sig selv, men ved seriøst at beslutte at fjerne dem, at overvinde dem og at forvandle personligheden. Denne beslutning kræver tålmodighed og en aktiv god vilje.

Den nærmeste familie

En anden cirkel indeholder de nærmeste – familien. Det er unødvendigt at understrege, at der er et stort behov for den gode vilje mellem ægtepar og mellem forældre og børn.

Den fjernere "familie"

Derefter kommer de større cirkler, der indeholder de daglige kontakter – de mennesker, som man arbejder, handler og følges med − kolleger, naboer, klassekammerater, lærere osv.

Den fjerneste "familie"

Endnu større cirkler omfatter de kollektive områder af de indbyrdes re­la­tioner – fællesskaber, nationer, kontinenter og endelig menneskehe­den som en enhed. I alle disse relationer skal man huske den vigtigste funktion − forståelse. Forsøg at forstå de mennesker, man kommer i kontakt med, skal være en konstant bevidst holdning, sådan at den nødvendige gode vilje i udvekslingen med dem skabes og opretholdes.

Et princip, der altid skal huskes og benyttes, er, at enhver skabende for­vandling foregår indefra og ud. Det er forædling af viljen-til-det-gode i det indre, der giver den kraft og vækker den energi, der er nødvendig for aktivt at kunne manifestere den gode vilje i det ydre liv.

Alle disse punkter er vigtige emner til meditation. Oversigten på næste side kan også være nyttig til dette formål − navnlig hvis den bruges i forbindelse med oversigten over rigtige menneskelige relationer i første instruktion, for de komplementerer hinanden.

Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6