Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (6 af 11)


Andet år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (6 af 11)

Anden del

Princippet om den gode vilje

 

Det er et opmuntrende tegn i den kaotiske verden, der er så fuld af vanskelige, modsatrettede og fristende muligheder, at begrebet "den gode vilje" diskuteres, anerkendes og praktiseres. Men det er aldrig nemt at se på det velkendte med nye øjne. Det gælder også den gode vilje. Og alt det, der er nævnt om sætningen "jeg forsøger at vise kærlighed, ikke hade" i første del, passer på emnet den gode vilje.

Ofte opfattes den gode vilje som enkel og indlysende − noget som ethvert moralsk menneske tager for givet og bruger uden at tænke over det − og sandsynligvis uden nogen egentlig motivation. For det meste er opfattelsen, at den gode vilje er identisk med en imødekommende karakter og venlig holdning. Men imødekommenhed og venlighed kan nogle gange have overtoner af arrogant og overbærende tolerance, når det gælder svagheder hos andre, fordi de stiltiende betragtes som ringere eller mindre udviklede. Eller den opfattes som en indstilling, der resulterer i, at relationen mennesker imellem er behagelig og problemfri. Den kan med andre ord være en erstatning for den høflighed, der tilsyneladende er gået af mode, og som kommer til udtryk som gode manerer. Da ingen af disse opfattelser er hensigtsmæssige, skal der gøres opmærksom på de mere dybtgående meninger, mere omfattende betydninger og på den gode viljes positive og dynamiske karakter.

Den gode vilje er et princip

Hvad er den gode vilje? Den gode vilje er et princip, og et princip er blevet kaldt "Guds tanke" – noget, der giver orientering og viser retning i livet, og som giver det, man kan kalde en værdiskala for holdninger og handlinger. Et princip er en åndelig realitet, en sandhed, som sjælen responderer på, og det er altid afstemt til det største gode for det største antal. Principper er altid baseret på de store åndelige lovmæssigheder, og i dette tilfælde leder et studie af princippet om den gode vilje dybere til grundlaget for loven om rigtige menneskelige relationer.

Der er derfor grund til at se nærmere på selve ordet, for dets egentlige struktur viser, at det indeholder flere forskellige relaterede aspekter. For det første vilje, for det andet viljen-til-det-gode, for det tredje den gode vilje, der adskiller sig fra de to første. Et studie af hvert aspekt vil være en hjælp til at forklare overraskende aspekter af begrebet.

Viljens energi

Vilje er en kraftfuld energi – måske den mest kraftfulde i Universet. Den er det første aspekt af guddommelighed − det aspekt, der mest direkte giver udtryk for eller viser den egentlige natur af denne guddommelighed. Det siges, at menneskeheden kan nå frem til at erkende tre former for guddommelighed. Den første er, at Gud er tanke, dvs. intelligens og det kosmiske tankesind, og det er nogle af nutidens naturvidenskabelige forskere begyndt at erkende og endda bevise. Den anden er, at Gud er kærlighed. Det er et gennemgående budskab i de store religioner, selvom dette budskab langt fra praktiseres i al almindelighed. Den tredje er, at Gud er vilje. Man kan roligt sige, at denne erkendelse endnu kun er potentiel i menneskehedens bevidsthed. En mere fjern synteseskabende erkendelse vil blive, at Gud er en intelligent, kærlig vilje. Erkendelsen er synteseskabende i den forstand, at den rummer de tre aspekter, som menneskeheden indtil nu har kendskab til eller har fornemmelse af. Der kan være flere, men til dette formål er det nok at forsøge at forstå disse tre.

Syntesen mangler

Desværre mangler menneskeheden endnu syntesen – og endda harmonien – af de tre aspekter. Der foregår stor udfoldelse af intelligens og mental aktivitet, der er uden nogen form for kærlighed, og som alt for ofte bruges til egoistiske formål. Der er meget kærlighed i dens følelsesmæssige betydning med begrænset eller ingen intelligens til at oplyse og vejlede den. Men det mest skadelige er, at der er så meget vilje i menneskeheden, der ikke er kærlig, og som bruges egoistisk for at nå personlige mål.

Det omfattende misbrug af magt strækker sig fra autoritære enkeltpersoner, der bruger viljestyrke på deres medarbejdere til stærke ledere, der med hård hånd undertrykker et helt folk. Med en bred generalisering kan man sige, at menneskehedens nuværende sørgelige tilstand i hovedsagen skyldes, at de, der har vilje, ofte ikke har viljen-til-det-gode, og at de, der har kærlighed, ikke har eller kun har vilje i begrænset omfang. De er svage, bange eller dovne. Derfor må der skabes forståelse af viljen ved at erkende viljens formål og retning. Og det bør naturligvis være mod det gode. Med andre ord − for at blive konstruktiv og ikke destruktiv skal viljen være viljen-til-det-gode. Det kræver et ret højt udviklingsniveau og en ægte åndelig bevidsthed, men viljen-til-det-gode kan og skal manifesteres via personligheden. Og når den gør det, kaldes den for den gode vilje.

Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6