Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (5 af 11)


Andet år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (5 af 11)

Meditation på

princippet om den gode vilje

 

Princippet om den gode vilje er meditationstemaet i denne to måneders periode. Ved den første overfladiske betragtning ligner det et nemt emne, der ikke kræver dybere tænkning. Men denne tilsyneladende enkelhed – som f.eks. i sætningen "Jeg forsøger at vise kærlighed, ikke had" – er misvisende. Afsnittet om den gode vilje (denne instruktions anden del) − og specielt oversigten i slutningen af instruktionen − vil være en hjælp til at tydeliggøre dens mange aspekter, dens mange anvendelsesmuligheder, samt hvor omdannende dens subjektive og objektive virkninger kan være både i det enkelte menneske og i hele menneskeheden. Den gode vilje er virkelig en magisk nøgle, der åbner døren til Den Nye Tidsalder.

Tekniske forslag til refleksiv meditation

Det første råd er, at man aldrig skal koncentrere sig om negative aspekter! Man skal altid fokusere på de positive. Det er vigtigt at forstå, at man forsøger at skabe en bedre verden snarere end at blive begravet i det, man føler er forkert. Det andet råd er omgående at notere alle værdifulde tanker og konklusioner. Begreber, der opleves som klare på et tidspunkt, kan hurtigt forsvinde fra bevidstheden og gå tabt, hvis de ikke fastholdes. En verbal formulering af tankerne kræver, at der tænkes klart og præcist, og det begrænser kaos og uklarhed i tankesindet. Skriveprocessen er i sig selv en stimulering til meditation, og den kan føre videre til vigtige tanker. At skrive på denne måde er faktisk en meditationsteknik. Den er en hjælp til at holde tankesindet koncentreret og aktivt i en bestemt retning og i at fastholde sin fokusering.

Cyklisk meditationsrytme

Hvor lang tid man skal bruge på hvert emne vil naturligvis variere, men det bør ikke være mindre end en uge. Efter at have praktiseret det i et stykke tid vil man ofte opleve, at en måned ikke er for længe. I virkeligheden viser nogle emner sig at være helt uudtømmelige. En god metode er at meditere på udvalgte temaer cyklisk. På denne måde vil den verdensomspændende meditationsgruppe hvert år gennemgå en cyklus, hvor man mediterer på rigtige menneskelige relationer, den gode vilje, gruppebestræbelser, samstemmighed, åndelig tilnærmelse og essentiel guddommelighed. Hvert år vil man opnå en stadig mere dybtgående forståelse af disse emner og af sig selv.

Udbyttet af refleksiv meditation er enormt. Det giver gradvis større rutine i at bruge mentallegemet, og det giver en voksende følelse af at få kontrol over tankesindet. Det opnås naturligvis kun gradvis, og man må ikke forvente at opnå det fuldkomne. Men alene en rimelig grad af kontrol over tankesindet er tilfredsstillende og meget værdifuldt, for tankesindet er ikke en god herre, men en særdeles nyttig tjener. Efterhånden vil der vise sig flere resultater, under forudsætning af at man fortsætter arbejdet på en seriøs måde. Arbejdet skal opfattes som et nødvendigt forberedende skridt til andre meditationsformer, der skal studeres i senere instruktioner. Refleksiv meditation er en begyndende undervisning indenfor dette arbejdsområde, og den er grundlag for fremtidige resultater.

 

Alle blomster,

der en dag vil stå i blomst,

findes som frø i dag.

 

Kinesisk ordsprog

Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6