Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (11 af 11)


Andet år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 2:6 (11 af 11)

Mulighed for at ændre nøgleord

 

I løbet af de to måneder du har fokuseret på princippet om den gode vilje, kan du ændre meditationens nøgleord fra “den gode vilje” til et aspekt af dette princip (som: “forståelse” eller “jeg forsøger at vise kærlighed, ikke hade”). Brug hvert hovedemne eller nøgleord i mindst en uge (og længere, hvis du føler det er gavnligt).

 

Øvelser, du kan bruge til at styrke sindsro:

 

1. Indtag fysisk en holdning, der udstråler ro, og slap af hvad angår alle muskulære og nervøse spændinger. Træk vejret langsomt og rytmisk. Lad dit ansigt udtrykke sindsro.

2. Tænk på sindsro. Erkend sindsroens værdi, og hvordan den kan bruges, navnlig i nutidens urolige liv. I tankerne skal du værdsætte sindsro og ønske den.

3. Skab sindsro direkte. Føl den med hjælp − enten ved at gentage ordet eller ved at læse egnede afsnit eller ved mange gange at repetere tankevækkende sætninger som for eksempel: ”I mit væsen findes der rum til både aktivitet og stilhed. Fredfyldt nærmer jeg mig denne dag med et roligt tankesind”.

4. Forestil dig, at du befinder dig i omgivelser, der normalt foruroliger eller irriterer dig − for eksempel: At du står midt i en ophidset folkemængde, eller i nærheden af en fjendtligt indstillet person eller konfronteret med et vanskeligt problem, og at du er nødt til at udføre flere ting samtidig. Derefter skal du se og føle dig rolig og afklaret.

5. Forpligt dig til at opretholde roen gennem hele dagen − uanset hvad der sker − til at være et levende eksempel på sindsro, og til at udstråle sindsro.

NB.: Denne metode kan bruges med det formål at vække og udvikle mange andre egenskaber, som glæde og mod. Se oversigten over positive egenskaber, der indeholder andre muligheder.

Disse øvelser er baseret på materiale fra bogen Psychosynthesis af Roberto Assagioli.

Ordet meditation anvendes ofte temmelig vilkårligt, og det medfører, at betydningen bliver uklar. Der beskrives mange forskellige fremgangsmåder og indre tilstande i forbindelse med for eksempel koncentration, refleksiv meditation, skabende meditation, bøn, visualisering af symboler og studier af deres betydning, samt tavshed, kontemplation og inspiration fra højere niveauer. Derfor − som det første − er det nødvendigt at tydeliggøre emnet ved at definere den terminologi, der anvendes her.

Helt generelt kan man kalde meditation for en proces med konstant styret indre opmærksomhed på energi og tanke. Under denne generelle overskrift vil bestemte ord definere de forskellige specifikke typer, stadier og teknikker. Allerede i første instruktion blev det første stadie i meditation – koncentration − beskrevet. De vigtigste meditationstyper vil nu blive beskrevet kortfattet, inden de beskrives mere dybtgående.

Refleksiv meditation

Først er der refleksiv meditation, som udelukkende er en mental proces. Det er en løbende, koordineret tænkning på et bestemt emne, tema, ord eller tanke – det er det, der kaldes et “nøgleord”. Det er et passende udtryk, fordi den oprindelige eller begyndende tanke er “nøglen” til indsigt i emnet.

Receptiv meditation

Derefter er der receptiv meditation, fordi formålet med meditationen er at modtage det lys, som tankesindet kaster over et åndeligt emne, en sandhed eller en erkendelse. Det er vigtigt at forstå, at receptiv ikke betyder passiv. Det betyder i stedet en tilstand med intens opmærksomhed uden nogen form for automatik. Det kan sammenlignes med at lytte eller at prøve at se noget fjerntliggende eller at tankesindet fungerer som en radio, der prøver at stille ind på senderstationen. Denne senderstation er dybest set sjælen. Processen kaldes inspiration eller i nogle tilfælde intuition, og resultatet er illumination af tankesindet. Men virkningerne af denne meditation er ikke begrænset til det alene, for nye og højere sandheder, der modtages, har en kraft, der forandrer hele personligheden.

Skabende meditation

En tredje type er skabende meditation, som har til formål at opbygge en “tankeform”, der er dynamisk og effektiv, veldefineret, gennemtrængt af en følelsesenergi og besjælet eller motiveret af viljen, sådan at den kan opfylde en bestemt funktion eller mission. Denne funktion kan udføres enten i de indre verdener ved udstråling og telepatisk aktivitet eller i den ydre verden ved at skabe et mønster eller tage et initiativ til aktivitet.

Elevation eller opstigen

Endnu et aspekt af meditation kaldes elevation eller opstigen. Her går arbejdet ud på helt bevidst at løfte bevidsthedscentret til stadig højere niveauer i den indre verden. Det er som at gå op ad en indre stige mod sjælen for en gang imellem at komme i forbindelse med den i et kort øjeblik. Når det højeste punkt er nået, kan et aktivt samspil mellem tankesindet og sjælen finde sted. Det kaldes indre dialog.

Det er derfor tydeligt, at når man ønsker at meditere, så kræver det, at man først bliver bekendt med dette mere eller mindre nye område og forstår om nogle af de forskellige meditationstyper. Herefter er det tanken at se på den rigdom, som den indre aktiviteter kan tilbyde og på de store gaver, som de kan medføre. Med dette i tankerne drejer det sig om refleksiv meditation i denne instruktion, og de andre meditationstyper beskrives i senere instruktioner.

 

_________________________________

 

 

Skabende-meditation-01-02-Billede-02

 

________________________________

Skabende Meditation tilbydes i samarbejde med
Meditation Mount, Ojai, Californien, USA:
http://meditationmount.org

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-02-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 2:6