Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Er-drømme-indholdsløse-fantasier-Blavatsky

ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER? (6 af 8)


Når mennesket har både et fysisk og et åndeligt aspekt, er det naturligvis også forsynet med et dobbelt sæt sanser.

ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER? (6 af 8)

Afhængig af udviklingsniveau

 

Er-drømme-indholdsløse-fantasier-06-Blavatsky

 

I et følelsesbetonet og såkaldt uåndeligt menneske er der en form for dyriske tilbøjeligheder og lidenskaber, og derfor er der ikke forbindelse til sjælen eller de højere åndelige egenskaber. Det samme gælder det menneske, der har haft meget hårdt fysisk arbejde, som har nedslidt kroppen, for det kan gøre mennesket midlertidigt ufølsomt over for den indre stemme og glimt fra astrallegemet. I begge tilfælde er den fysiske hjerne inaktiv pga. blodmangel under søvnen. Den type mennesker drømmer meget sjældent eller aldrig, og mindst af alt har de ”visioner”.

Når den åndeligt ”vågne” tid nærmer sig, og søvnen bliver lettere, vil de mentale ændringer − efterhånden som de begynder at vise sig − komme til udtryk som drømme, hvor intelligensen ikke vil spille nogen rolle. Menneskets halvt vækkede hjerne kommer med forslag, men billederne er kun tågede og groteske gengivelser af menneskets lavere tilbøjeligheder i livet. Medmindre hjernen er stærkt optaget af ekstraordinære tanker, vil menneskets allestedsnærværende instinkt og livsvaner ikke tillade mennesket at blive i den halvsovende tilstand, hvor bevidstheden begynder at vende tilbage, og hvor forskellige slags drømme dukker op. Mennesket vil vågne på én gang uden noget mellemspil.

 

Er-drømme-indholdsløse-fantasier-07-Blavatsky

 

Jo mere åndeligt udviklet et menneske er, jo mere aktivt bliver dets fantasi, og jo større er sandsynligheden for, at visionerne modtages og gør et korrekt indtryk, som formidles til personligheden af dens altseende og altid vågne sjæl. De åndelige sanser i sjælen forstyrres ikke af de fysiske sanser, og derfor er der en direkte og intim forbindelse med det højeste åndelige princip. Princippet – selv om det reelt er en halvt ubevidst del af det ubevidste, fordi det er fuldkomment immaterielt – rummer Det Absolutte[1] i sine iboende evner til alvidenhed, allestedsnærværelse og almagt, så snart den rene essens (set i forhold til menneskeheden) kommer i kontakt med rent sublimeret stof, der kan betegnes som imponderabilier.[2] Derfor får meget åndelige mennesker visioner, og de drømmer ikke alene, når de sover, men også når de er vågne. Det er sensitive mennesker, som er født clairvoyante, og som populært sprogbrug kaldes ”åndelige medier”. Når man siger ”åndelige medier”, udtrykker man ikke forskellen mellem et menneske, der kan se metafysisk, og et højt udviklet menneske, der har frigjort sig fra alle sine fysiologiske vaner og karaktertræk, og derfor helt lader sjælen styre den ydre personlighed. Mennesker, der er mindre åndeligt begavede, ser kun sjældent visioner og varselsdrømme og som regel med lange mellemrum – og drømmenes nøjagtighed er afhængig af, hvor stærkt drømmeren føler i forhold til den situation, drømmen handler om.

 

 

 

_________________________________

[1] Til de esoteriske påstande vil ateister og skeptikere, der har forskellige indvendinger mod åndsvidenskaben, fremsætte forskellige protester og komme med alle mulige undtagelser. Det er indlysende, at det ikke er muligt inden for en kort artikels begrænsninger, at give en fuldstændig redegørelse for det meget gådefulde esoteriske emne. At sige, at den Absolutte bevidsthed er ”ubevidst” om sin bevidsthed (og dermed at menneskets begrænsede intellekt er ”Absolut bevidstløshed”), minder om, at man taler om en firkantet trekant. Det er nødvendigt at henvise til nærmere studier af åndsvidenskaben. Her vil det fremgå −­ måske endda til glæde for de fordomsfulde − at Det Absolutte eller Det Ubetingede, og (især) Det Ubegrænsede bare er en fantasifuld abstraktion. Det er en fiktion, med mindre man ser det fra den intelligente panteists synspunkt. For at kunne det, skal man betragte Det Absolutte som summen af alle intelligenser eller helheden af alle eksistenser, som er ude af stand til at manifestere sig uden polarisering og et gensidigt forhold mellem de enkelte dele. Derfor er det absolut uden lovmæssigheder, uden stof, form, tid, rum og fænomener.

[2] Imponderabilier er det, der ikke kan vejes og måles, f.eks. sjæl, karakter, intelligens og følelser af lykke, kærlighed, tryghed, frygt o.l.

_________________________________

Artikel-Er-drømme-indholdsløse-fantasier-HPB
Download-fil: ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER? - H.P. Blavatsky


Artikel-Er-drømme-indholdsløse-fantasier-HPB
Læsefil med vendbare sider: ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER?