Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (4 af 7)


Meditation er den skabende faktor på Jorden, men meditation er ikke forbeholdt det enkelte menneske. Hierarkiets mestre virkeliggør deres hensigt via meditation.

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (4 af 7)

De tre gruppemetoder:

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-10

 

1. Gudsdyrkelse er en forenet tilnærmelse til den transcendente (ydre) og immanente (indre) guddom udført af tilhængerne af de store verdensreligioner. Det har skabt en forbindelse (overvejende følelsesmæssig og astral) i de indre verdener fra mennesket til guddommen. Religionerne har − på baggrund af gudsdyrkelsen − skabt en forståelse for nogle etiske værdier, der fortæller mennesket, hvad der er rigtigt og forkert. Religionernes funktion har været medvirkende til at skabe en respons fra guddommen, der har åbenbaret højere sandheder for mennesket.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-11

 

2. Invokation og evokation. Den mentale form for invokation eller tilnærmelse ligger i hænderne på verdenstjenergruppen.[1] Verdenstjenergruppen arbejder bevidst på at skabe en ny åndelig civilisation baseret på rigtige menneskelige relationer og åndelige værdier. Verdenstjenerne er forholdsvis ukendte for hinanden, men de kendes på deres evne til at tænke kreativt. De stræber efter at skabe et verdensomspændende åndeligt løft for menneskeheden. De er ”inspirerede” i ordets egentlige forstand. De kendes på deres evne til altid at finde intelligente løsninger på menneskehedens problemer.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-12

 

a. Fuldmånemeditation er det vigtigste redskab i arbejdet, fordi meditationerne henvender sig direkte til Hierarkiet, der er ansvarlig for at inspirere menneskeheden i overensstemmelse med den guddommelige plan. Selv om alle former for meditation kaldes videnskaben om invokation og evokation, så er fuldmånemeditationsarbejdet den bedst anvendelige metode på nuværende tidspunkt i menneskehedens udvikling.

b. Fuldmånemeditation er specielt effektiv, fordi den bruger de esoteriske teknikker – herunder skabende visualiseringer, mental meditation, hellige mantraer som f.eks. Den Store Invokation og bevidst påkaldelse af Hierarkiet.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-13 

 

3. Ashramisk meditation. Det er Hierarkiets meditationsform. Metoden arbejder på at højne menneskehedens aspiration, så den afspejler de åndelige værdier. Den skaber de idéstrømme, som umiddelbart skal erkendes af menneskeheden i overensstemmelse med den guddommelige plan. På den måde kan ”Himlen manifesteres på Jorden”. Alle ashramer er desuden involveret i at registrere indtrykkene fra Nirmanakayaerne (forklares senere) og inspirationen fra Shamballa ved de tre store årlige fuldmåneceremonier.

Meditation i dens højere stadier er det mest effektive og åndelige redskab, mennesket har til sin rådighed, og samtidigt repræsenterer det kulminationen på det 3. aspekts formål. Meditation er den åndelige tilskynder og den fremherskende skabende kraft. Meditation den faktor, der forener og fusionerer alle aspekter i den guddommelige skabelse. Det aktive intelligente tankesind er menneskehedens store arv fra forrige solsystem. Meditation er en metode, der skaber forbindelser og kommunikationskanaler fra det laveste til det højeste, så det laveste kan afspejle det højeste.

 

 

_______________________________

[1] Alle mennesker overalt på Jorden, der arbejder på at opløse spændinger mennesker imellem, skabe forståelse for enhed, skabe kontakter og øge erkendelsen af gensidig afhængighed, og som ikke er separatistiske i relation til race, nationalitet, køn eller religion, er en del af verdenstjenergruppen – også selv om de aldrig har hørt om den. De henleder opmærksomheden på alt det, der er positivt, og de informerer om principperne: God vilje, gensidig forståelse og Det Ene Liv, som menneskehedens enhed er baseret på. De har med andre ord en livsholdning.

_______________________________

Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Download-fil: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV