Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Psykiske-evner-og-deres-opståen

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN (7 af 9)


De psykiske evner er en udvidelse af de fysiske sanser. Artiklen gennemgår de metafysiske sansers udvikling til f.eks. clairvoyance, skelneevne og intuition.

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN (7 af 9)

De 7 sanser

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-10

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-111. sans – Hørelse:

Den første sans, sjælen udviklede, var hørelsen. Hørelse giver sjælen en forestilling om retning, og det gør det muligt for sjælen at bestemme sin plads i systemet og stedfæste sig selv.

Fornemmelse for retning skaber desuden nysgerrighed efter kontakt. Mennesket hører imidlertid kun et meget begrænset antal af de mange lyde, der eksisterer. Hvis menneskets hørelse kunne opfatte samtlige lyde på det fysiske plan, ville det fysiske legeme gå i opløsning pga. det enorme pres, det ville opstå. Det er en dyb, indre sandhed, at alt hvad der eksisterer, er opstået af lydvibrationer, og en dag vil menneskeheden erkende det og forstå det. Evnen til at skelne mellem de mange forskellige lyde, som alle levende skabninger udsender, er underlagt høresansen på de forskellige bevidsthedsplaner. De psykiske evner, der kaldes lavere og højere clairaudience (klarhørelse), er høresansens højere psykiske genparter.

Psykiske-evner-og-deres-opståen-122. sans – Følelse:

Den anden sans, sjælen udviklede, var følelsen. Følelse giver mennesket en forestilling om kvantitet, og mennesket bliver i stand til at bestemme sit eget omfang i forhold til andre legemer uden for sig selv.

Følesansen giver fornemmelse af størrelse, ydre struktur, overflade osv., men følelsen giver også en fornemmelse af den essens, der skjuler sig bag enhver form. På de senere stadier udvikles følesansen til lavere og højere psykometri (klarfølelse), medfølelse og identifikation med Det Ene Liv, der beliver alt på alle niveauer.

 

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-133. sans – Syn:

Den tredje sans, sjælen udviklede, var synet. Synet giver mennesket en forestilling om proportioner, og synssansen gør det muligt at afstemme sine bevægelser efter andres bevægelser.

Synssansen organiserer alle de forestillinger, der er skabt af sanserne, og den relaterer dem til hinanden. Synssansen er evolutionært set sammenfaldende med udviklingen af tankesindet. På de senere stadier udvikles synsevnen til lavere og højere clairvoyance (klarsyn) og til åndelig vision og indsigt.

Psykiske-evner-og-deres-opståen-144. sans – Smag (underafdeling af følesansen):

Den fjerde sans er smagssansen, som giver mennesket en forestilling om værdier. Smagssansen gør det muligt at bestemme, hvad mennesket selv synes, er godt eller skidt.

God smag – konkret og i overført betydning – er evnen til at fornemme essensen og kvaliteten bag enhver form. Alle former skjuler et iboende guddommeligt kim, som smagssansen kan afsløre. På de senere stadier fører det til udvikling af forestillingsevnen, skelneevnen og intuitionen.

Psykiske-evner-og-deres-opståen-155. sans – Lugt (underafdeling af følesansen):

Den femte sans er lugtesansen. Den giver også mennesket en forestilling om indre kvalitet, og lugtesansen gør det muligt at finde det, der tilsyneladende har samme kvalitet eller karakter som det selv.

Lugtesansen skaber stræben efter forening. Lugtesansen er den sans, der til sidst fører sjælen tilbage til sit hjem. Lugtesansen lærer sjælen at genkende hjemmets vibration – Faderens hus eller det åndelige ophav. Det er et åndeligt modstykke til den sans, som især fugle bruger, når de skal lokalisere deres ynglesteder over store afstande.

På baggrund af ovenstående informationer er det vigtigt at pointere, at en sans på et tidspunkt – når den er højt udviklet – begynder at smelte sammen og indgå i en syntese med de andre sanser. Derfor er det meget vanskeligt at vide, hvornår den ene begynder og den anden slutter. Lugtesansen fører senere til udvikling af åndelig aspiration, dømmekraft og alvidenhed.

Psykiske-evner-og-deres-opståen-166. sans – Tankesindet

Set i et evolutionært perspektiv er det ikke længe siden, at mennesket begyndte at samle informationer ved hjælp af tankesindet. Det vil sandsynligvis overraske mange, at tankesindet er forbundet med den såkaldte sjette sans, men det skyldes uden tvivl, at det kun er få mennesker, der kender tankesindets højere egenskaber. Hukommelsen og de analytiske evner, der ofte forbindes med tankesindet, er i virkeligheden tankesindets laveste funktion. Den sjette sans er forbundet med den samlede anvendelse af tankesindets funktioner, som er:

a. Koordinering af sanseindtryk, der skaber et pålideligt billede af den ydre og indre virkelighed.

b. Indsamling og bearbejdning af information, som overføres til tænkeren – sjælen. De to første funktioner er stort set de eneste, som langt de fleste mennesker bruger i nutiden.

c. Overførsel af sjælens inspiration, tanker, ønsker og vilje til hjernebevidstheden. Det sker efterhånden som mennesket udvikler sjælskontakt via tankesindets brobyggende funktion.

d. Anvendelse af tankesindet som et visionsorgan, som sjælens verden kan iagttages igennem.

7. sans – Intuitionen

Psykiske-evner-og-deres-opståen-17Der er sandsynligvis ikke mange, der har hørt om den syvende sans, og årsagen er, at intuitionens dybere natur ikke er forstået, og den er slet ikke realiseret endnu. Kun meget få mennesker på Jorden er i besiddelse af ægte intuition. Alice A. Bailey har denne opsummerende information:

”… alle sanserne er i stand til at række uendeligt langt, og enhver sans kan, hvis den udvikles og udnyttes bevidst, lede mennesket i tre hovedretninger:

a) Mod alle tings centrum – tilbage til Guds hjerte.

b) I tæt kommunikation med dets medmennesker, som det kommer i forbindelse med, hvis det ønskes.

c) I forbindelse med alle former”.

Alice A. Bailey: The Light of the Soul, p. 351

Artikel-Psykiske-evner-og-deres-opståen
Download-fil: PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN - Kenneth Sørensen


Artikel-Psykiske-evner-og-deres-opståen
Læsefil med vendbare sider: PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN