Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Psykiske-evner-og-deres-opståen

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN (2 af 9)


De psykiske evner er en udvidelse af de fysiske sanser. Artiklen gennemgår de metafysiske sansers udvikling til f.eks. clairvoyance, skelneevne og intuition.

PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN (2 af 9)

Opblomstringen af psykismen

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-02

 

Herefter er det interessant at se, om litteraturen kan give nogle gode åndsvidenskabelige forklaringer på, hvorfor psykismen er i fremmarch. Der vil naturligvis være tale om forklaringer, som man fra naturvidenskabelig side vil afvise, men det skal man se bort fra, for den traditionelle materialistiske naturvidenskab afviser generelt at beskæftige sig med emnet. Det man ikke udforsker eller ved noget om, kan man naturligvis ikke udtale sig om, og hvis man alligevel gør det, er det i øvrigt uvidenskabeligt.

Den tibetanske mester Djwhal Khul omtaler bl.a. følgende årsager til opblomstringen af interessen for de psykiske evner:

1. Menneskeheden befinder sig i overgangen mellem Fiskenes tidsalder, hvor man lagde vægt på autoritet og tro, og den kommende Vandbærerens tidsalder, hvor vægten lægges på individuel forståelse og direkte viden. Energiernes aktivitet, der er karakteristiske for de to tegn, skaber en tilsvarende aktivitet i menneskekroppens atomer. Menneskeheden befinder sig på tærsklen til en ny viden, og derfor afstemmes kroppens atomer og gøres modtagelige. De atomer, der vibrerer på Fisketidsalderens kvalitet, reducerer aktiviteten. De bliver ”esoterisk tilbageholdt”, som det hedder, mens de atomer, der kan reagere på den nye tids vibrationer, stimuleres og vibrationen øges.

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-03

 

2. De to verdenskrige markerede et klimaks i menneskehedens historie, og krigenes subjektive virkning var langt stærkere end man hidtil har forstået. Den voldsomme og uafbrudte larm fra slagmarkerne og den intense følelsesmæssige anspændthed hos hele Jordens befolkning, resulterede i, at der blev ”revet hul” i det æteriske væv,[1] der kaldes ”templets slør”. Det æteriske væv adskiller det fysiske plan og astralplanet, og det beskytter menneskeheden mod direkte kontakt til det kollektive ubevidste. Det indledte en proces med at forene de to verdener – det fysiske plan og de astrale erfaringer – og den fortsætter nu ganske langsomt. Derfor er det indlysende, at det medfører store ændringer i menneskets bevidsthed. Det vil åbne for Den Nye Tidsalders forståelse, samarbejde og oplysning, men det vil også resultere i reaktionære tendenser og slippe psykiske kræfter fri, som i nutiden vil være en trussel mod ukritiske og uvidende mennesker, og derfor er der grund til at give en advarsel om at være forsigtig.

3. En tredje faktor, som har været kendt i lang tid af mystikere inden for alle verdens religioner og af esoterikere overalt på Jorden, er, at det planetariske Hierarki er ved at nærme sig Jorden … Det har naturligvis en kraftig virkning – først og fremmest på Hierarkiets disciple og på mennesker, der er i harmoni og er synkroniseret med mestrenes tankesind. Man skal også huske, at energien, som strømmer gennem brændpunkterne for den guddommelige vilje, har en dobbelt virkning, som kan være både destruktiv og konstruktiv, afhængig af kvaliteten af de personer, der reagerer på den. Forskellige mennesker reagerer forskelligt på indstrømningen af energi, og i nutiden sker der en kraftig psykisk stimulering med resultater, der er både guddommeligt konstruktive og tragisk destruktive.

Alice A. Bailey: The Externalisation of the Hierarchy, p. 3-4

 

Menneskeheden står angiveligt over for en begivenhed, der er et af de største projekter, som de oplyste sjæle, som kaldes visdommens mestre, nogensinde har forberedt sig på. I kristen terminologi kaldes projektet for ”gudsrigets komme” og ”Kristi genkomst”. I åndsvidenskabelig kontekst kaldes forberedelserne ”Hierarkiets tilsynekomst” – og projektet omfatter bl.a. mesteren Kristus. Begivenheden er angiveligt nært forestående, men ingen kender tidspunktet, men tilsynekomsten vil stimulere alle mennesker med højfrekvent energi, som giver øget psykisk modtagelighed.

 

Psykiske-evner-og-deres-opståen-04

 

Den sidste faktor, der omtales i forbindelse med den øgede psykiske sensitivitet, er anvendelsen af elektrisk lys. Det er en opfindelse, der kun er lidt over 100 år gammel, og det giver øget modtagelighed og sensitivitet, når man udsættes for lys i længere tid.

Uanset om man kan acceptere ovenstående forklaringer, som naturligvis ikke kan verificeres med naturvidenskabelige beviser, så kan man konstatere, at interessen for psykisme er stigende, og som følge deraf er der behov for et nærmere studie af emnet. Derfor præsenteres der i det følgende en fortolkning af, hvordan især Alice A. Bailey beskriver de psykiske evner.

 

 

_________________________________

[1] Det elektromagnetiske felt.

_________________________________

Artikel-Psykiske-evner-og-deres-opståen
Download-fil: PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN - Kenneth Sørensen


Artikel-Psykiske-evner-og-deres-opståen
Læsefil med vendbare sider: PSYKISKE EVENER OG DERES OPSTÅEN