Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PÅ SPORET AF MOSES ARV FRA EGYPTEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-På-sporet-af-Moses-arv

PÅ SPORET AF MOSES ARV FRA EGYPTEN (7 af 8)


Nye opdagelser og interessante fund i forbindelse med Moses-mysteriet genskaber vigtige historiske sammenhænge. Det hele beskrives i Attentatet på Moses.

PÅ SPORET AF MOSES ARV FRA EGYPTEN (7 af 8)

Den spirituelle dimension

 

Desuden, i disse bøger om Moses’ genopdagede baggrund udvides historiebegrebet i praksis på en sådan måde, at der på lige fod med øvrige historiske hændelser omtales en række magiske og spirituelle forhold. Moses’ og Egyptens historie kan umuligt forstås, hvis disse også historisk tilhørende elementer ikke vises større opmærksomhed.

 

På-sporet-af-Moses-arv-09

 

På den baggrund fremdrages derfor i bøgerne bl.a. det gamle Egyptens mysteriespil, ‘frimurer’-lignende ritualer, rituel healing, magi, astrologi, religiøs kongemagt. Også f.eks. inskriptioner om de gamle kongers og generalers anvendelse af magi. Desuden orakler, guddommelig undfangelse, stjernelære-mytologi og kosmologi. Der rummes sublime indtryk fra en kultur, omfattende gennemtrængt af ånd − som her fandt sit udtryk i spirituel arkitektur og kunst, der overgår det meste fra nogen kendt civilisation. Ved vores møde med den berører den os stadig, nu flere tusinde år efter.

Blandt en del af disse oplysninger, også med nye vinkler til mysterier og indvielseskulter i oldtiden, har læsere genkendt nogle forhold inden for frimurernes og lignende gruppers forhistorie. Nemlig hvor der i bøgerne er søgt her at videregive nogle fundamentale, ofte glemte træk, der stadig har visse konkrete ligheder med den gamle verdens historisk kendte forhold. Ikke mindst den egyptiske inspiration supplerer og perspektiverer emnet og vores forståelse, hvortil bøgerne netop fremdrager disse spirituelt funderede forhold i Egyptens fortid og kan vise flere også almene spor derfra bag nutidens kultur og historie.

En anmelder gav sin forståelse af bøgerne det udtryk: ”Moses var født til at være farao i det dengang mægtige Egypten, indviet i den gamle esoteriske visdom og intelligensmæssigt stående langt over sine samtidige. Han var tydeligvis en højtudviklet sjæl, der skulle føre menneskene et skridt videre i udviklingen”. Det er blevet muligt også på internet at læse mere om nogle af de mange opdagelser og om den inspirerende modtagelse, som deres fremlæggelse gennem bøgerne har fået. Og også om en for al ny forskning nødvendig kritik foruden en til tider mildest talt særpræget modstand. Uundværlig for en farverig start. Se f.eks. orientering på bøgernes egen hjemmeside, www.moses-egypt.net

Artikel-På-sporet-af-Moses-arv
Download-fil: PÅ SPORET AF MOSES ARV FRA EGYPTEN - Ove von Spaeth


Artikel-På-sporet-af-Moses-arv
Læsefil med vendbare sider: PÅ SPORET AF MOSES ARV FRA EGYPTEN