Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Videnskaben-og-den-historiske-Moses

VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES (2 af 8)


Forskningen reducerer Moses til blot en myte. Men bogserien, Attentatet på Moses, flytter Moses tilbage til sin plads i historien.

VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES (2 af 8)

Kættersk?

 

Videnskaben-og-den-historiske-Moses-02

Det er videnskabens væsen at undersøge kritisk. Det er derfor både naturligt og ønskeligt, at nye opdagelser, som er fremlagt i Moses-bogserien, underkastes endog nøje kritik og analyse. Og yderst væsentligt at mulige fejl tages op, for fejl kan man forholde sig til, men eventuel uafklarethed hos modtagerne kan influere uheldigt ved vurdering af bøgernes indhold.

I bind efter bind er der til stadighed blevet lagt yderligere data og konkrete eksempler på bordet. Derfor kan det undre, at denne nye forskning kritiseres fortsat med udokumenterede påstande, endda de samme brugt i et evigt kredsløb og som allerede fremførtes af sært oprørte universitetsfolk, da Moses-bogseriens første bind udkom (dokumentation findes bl.a. på bøgernes eget web site www.mosesegypt.net). Bøgerne fremlægger konkrete resultater på baggrund af anerkendt viden, og enhver kan ved selvsyn erfare, at de dertil forholder sig legitimt til argumenter baseret på relevante data. Det gør de på upolemisk måde. Alligevel, fra visse sider anses indholdet som − kættersk.

Fra starten blev det fremstillet som i sig selv provokerende, at det er en uafhængig, utraditionel forsker, der søger fra et overordnet syn at påpege nogle større historiske sammenhænge fra nye vinkler på tværs af specia områder. Denne uortodokse budbringer er næppe den rette skydeskive. Det er i virkeligheden det fremdragne, reorienterende oldtidsmateriale i sig selv, der alvorligt udfordrer dele af den konventionelle videnskab. Således ses flere universitetsfolk ud fra deres naturligt afgrænsede specialer dogmatisk og, desværre, arrogant at afvise at vurdere sådanne gennemgående sammenhænge.

 

Videnskaben-og-den-historiske-Moses-03

 

Principielt bygger videnskabens grundlag på at undre sig; men har dens udøvere ikke kritisk sans over for det hidtil selvfølgelige og vedtagne, kan de ikke undre sig. Sommetider kan “for megen viden” blokere fremskridt − og endda afholde fra at kaste blot et blik på noget nyt.

Videnskabens sigte er ikke et etableret selvforsvar. − Om flere, ofte noget aggressive, forhold som bøgerne er blevet modtaget under, er der ikke så meget andet at sige end: Fred være med det. Bemærk: Ved yderligere udokumenteret kritik igen af samme generelle karakter vil der herefter kunne henvises til koncise svar her på disse sider − således allerede givet adskillige gange. Men selvfølgelig besvares ny kritik.

Artikel-Videnskaben-og-den-historiske-Moses
Download-fil: VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES - Ove von Spaeth


Artikel-Videnskaben-og-den-historiske-Moses
Læsefil med vendbare sider: VIDENSKABEN OG DEN HISTORISKE MOSES