Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET ÅNDELIGE HIERARKI
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-åndelige-hierarki

DET ÅNDELIGE HIERARKI (6 af 11)


Hvad er det åndelige hierarki? Hvad foretager det sig? Esoterikere ved i dag mere om planetens åndelige hierarki, end menneskeheden nogen sinde før har vidst. Det er et stort ansvar.

DET ÅNDELIGE HIERARKI (6 af 11)

Mestre og menneskehed

 

Det-åndelige-hierarki-09-Foster-Bailey

 

Den naturlige kommunikationsform mellem mestrene er mental telepati. Det er deres form for ”sprog”. Fuldkommen mental forbindelse umuliggør misforståelser og skjulte hensigter. Fuldkomment samarbejde er derfor uundgåeligt. Fremskredne disciple opmuntres til at træne deres telepatiske evner. Mental telepati virker omgående, for den fungerer hinsides tid og rum. Selv på det fysiske plan bliver en telepatisk meddelelse, som er formuleret på afsenderens sprog, uden forvrængning modtaget på modtagerens sprog. Hierarkiet har derfor ingen sprogbarrierer.

Mestrene bryder aldrig ”spillets regler”. De er bundet af nogle få men ubetingede krav, der er udtryk for deres forpligtelser over for den guddommelige hensigt. I Vesten kaldes det bedst kendte krav nogle gange ”fri vilje”. Menneskeheden har ret til frit at vælge, hvad den vil, og det er en frihed, der aldrig begrænses af mestrene, uanset om de valg, der træffes, er meget forkerte, eller hvis menneskeheden ligefrem forsinker den guddommelige plan. Mestrenes indflydelse dominerer aldrig disciplene.

Det kan være lidt vanskeligt at forstå visdommens mestres funktion som en fuldkommen integreret organisme, der er højt hævet over organisatoriske begrænsninger, og hvor de enkelte medlemmer er forenet med Kristus og med hinanden i bestræbelsen på at fremme den guddommelige plan for menneskeheden. Mestrenes motiver og hensigter overgår selv den mest effektive form for virksomhedsledelse, der er udviklet for at opfylde personlige og egoistiske interesser, og mestrene er langt bedre informeret.

Artikel-Det-åndelige-hierarki
Download-fil: DET ÅNDELIGE HIERARKI - Foster Bailey


Artikel-Det-åndelige-hierarki
Læsefil med vendbare sider: DET ÅNDELIGE HIERARKI