Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

HVAD SER CLAIRVOYANTE?
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Hvad-ser-clairvoyante-Kenneth-Sørensen

HVAD SER CLAIRVOYANTE? (7 af 7)


Det er blevet populært at konsultere clairvoyante. Men de færreste er klar over, at clairvoyante og andre terapeuter med psykiske evner kun ser toppen af isbjerget.

HVAD SER CLAIRVOYANTE? (7 af 7)

Psykiske sansninger på mentalplanet

 

Hvad-ser-clairvoyante-10-Kenneth-Sørensen

 

Mentalplanet er et bevidsthedsplan ligesom det fysiske plan og astralplanet, men mentalplanet befinder sig i en højere dimension, der på enhver måde overgår den ubeskrivelige skønhed, der findes på astralplanets højere underplaner. Åndsvidenskaben oplyser, at livet på mentalplanet udfolder sig i fem dimensioner, og hvordan det opleves, er umuligt at forholde sig til med en tredimensional hjerne. Det er vigtigt ikke at opfatte mentalplanet som en lokalitet, hvor man bevæger sig omkring i tid og rum. Mentalplanet består af tankeformer og bevidsthedsimpulser, og derfor skal det opfattes som et bevidsthedsplan, hvor tids- og rumoplevelsen er helt forsvundet. Der er en oplevelse af at befindes sig i det evige ”nu”.

Der er som sagt meget få, der har udviklet den høje metafysiske evne, der gør det muligt at se mentalplanet. Men hvad ser de få clairvoyante på mentalplanet? De ser sjæle, der lever og fungerer i deres mentallegemer. Nogen har afkastet astrallegemet og er på vej opad mod sjælen og kausalplanet, der befinder sig på et højere niveau end mentalplanet. Andre er på vej nedad mod astralplanet og mod ny inkarnation på det fysiske plan.

På de indre planer findes der visdomsskoler, som underviser de mere fremskredne sjæle, mens de er ude af inkarnation eller ude af kroppen under søvnen. På astralplanets øverste underplan findes en skole, der kaldes Kundskabens hal, og på mentalplanets øverste underplan kaldes skolen for Visdommens hal. Det er ikke tale om steder eller bygninger, men på bevidstheds- eller kundskabsfelter, som en udviklet bevidsthed kan forbinde sig med.

Men som sagt eksisterer der sansninger af både visuel og auditiv karakter på mentalplanet. De auditive sanser fungerer via det, man kalder højere clairaudience. Højere clairaudience er en evne til at høre mentalplanets lyde, som f.eks. kan stamme fra en åndelig vejleder.

 

Hvad-ser-clairvoyante-11-Kenneth-Sørensen

 

Både H.P. Blavatsky og Alice A. Bailey giver sparsomme informationer om de fænomener, der forekommer på mentalplanet. Derfor er der begrænset kendskab til livet og forholdene i den mentale verden. C.W. Leadbeater har skrevet den interessante bog Mentalplanet,[1] der giver en systematisk beskrivelse af livet på det høje bevidsthedsplan, og Annie Besant og C.W. Leadbeater har i samarbejde udgivet bogen Tankeformer,[2] der beskriver tankeprocesser, deres formmæssige udtryk og deres kraft på godt og ondt.

På alle eksistensplaner, der befinder sig over mentalplanet (se planchen), oplever mennesket ikke en formverden og derfor igen konkrete former (rupa). Det er årsagen til, at de højere bevidsthedsplaner betegnes formløse (arupa) i åndsvidenskaben. Hvis det lykkes for et menneske, der praktiserer meditation, at få kontakt med de formløse verdener – og det sker forholdsvis sjældent – så vil oplevelsen af energiernes udefinerbare vibrationer, der ikke kan udtrykkes sprogligt, når de fortolkes af tankesindet, bliver omsat til symboler, og på den måde antager energierne konkret form.

 

 

Hvad-ser-clairvoyante-12-Kenneth-Sørensen

De syv eksistensplaner. Det fysisk-æteriske, astrale og lavere mentalplan betragtes som formverdener (rupa), og fra kausalplanet (sjælsplanet eller det højere mentalplan) og opefter kaldes de formløse (arupa).

Planche - Hvad-ser-clairvoyante

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

 

 

_________________________________

[1] Link til C.W. Leadbeaters gratis e-bog: MENTALPLANET

[2] Link til Annie Besants og C.W. Leadbeaters gratis e-bog: TANKEFORMER

Link til C.W. Leadbeaters gratis e-bog: CLAIRVOYANCE

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Hvad-ser-clairvoyante-Kenneth-Sørensen
Download-fil: HVAD SER CLAIRVOYANTE? - Kenneth Sørensen


Artikel-Hvad-ser-clairvoyante-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: HVAD SER CLAIRVOYANTE?